31
vyšlo 21. 7. 2003

Jan Florian
Jan Špáta
A
gáta Pilátová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


     Jan Florian


.

Vezmu dláto do ruky a zapomenu na svět kolem...
Materiál na své sochy nemusel výtvarník Jan Florian z Nové Říše složitě objevovat, vyrůstal v rodině restaurátora a řezbáře, od malička se pletl tátovi pod nohama a hrál si s hoblinami. V osmi vzal do rukou "vercajk" a začal pomáhat. Témata to byla většinou náboženská, jak k tomu zavazovala rodinná tradice a přísná katolická výchova. Za dědečkem, věhlasným vydavatelem a překladatelem Josefem Florianem (1873-1941), přijížděla kdysi z Prahy do nedaleké Staré Říše celá katolická moderna, potkávali se tu i duchovní. Přesto sochař a držitel slavného, leč téměř půl století zatracovaného jména, vystavuje v gotickém sklepení hradu Kámen u Pacova nikoliv madony, ale spíš vnadné pohanské bohyně.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv