www.radioteka.cz

www.rozhlas.cz

Číslo 41 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Janem Přeučilem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
„Jednu věc bych větší pozornosti mladých herců přece jen doporučil. Je to technika řeči.“ Jan Přeučil, herec

Není divu, že v této době, která přeje spíše neformálnímu stylu oblékání, sbíráte body napříč generacemi. Pamatuji si ten upřímný zájem obecenstva na slavnostním vyhlášení ankety Českého rozhlasu Hradec Králové Šarmantní osobnost…

Víte, já jsem přesvědčen o tom, že každý člověk, a herec dvojnásob, je povinen starat se o to, aby byl ve formě po stránce tělesné i duševní. Naučil jsem se pečovat o to, co mi bylo dáno a co mne koneckonců i živí – snažím se jíst zdravě, denně cvičím pět Tibeťanů, pravidelně plavu, chodím na masáže a do sauny, pokud je to možné, jezdím k moři nebo na relaxační pobyty, ano, a také jsem toho názoru, že by se člověk měl oblékat tak, aby na něj byl i přes přibývající léta pokud možno příjemný pohled.

Vaše cesta k herectví byla komplikovaná, musel jste si ji vyvzdorovat doslova od ponku ve slévárně. Touha stát na jevišti musela být ve vás velmi silná, když jste přes všechny nepřízně osudu vytrval.

Ten ponk ve slévárně, o kterém jste se zmínil, není nadsázka. Byl jsem synem třídního nepřítele, můj tatínek se stal po válce poslancem Národního shromáždění za národní socialisty, byl souzen v procesu spolu s Miladou Horákovou a dostal doživotí. Místo pro mne bylo jen v pracovních zálohách ČKD Stalingrad, určili mi obor dřevomodelář. Tím se ze mne stal příslušník dělnické třídy, což mi později mělo pomoci. Zatím jsem byl ale jen učeň, který směl chodit do divadelního kroužku. Jeho vedoucím byl pan Gsöllhofer…

… to jméno je v rozhlasovém prostředí dobře známé, je to náhoda?

Naprosto ne, byl to dědeček skvělého rozhlasového zvukového mistra Tomáše Gsöllhofera, kterého si vážím stejně jako mnoho mých hereckých kolegů.

To tedy byla osoba, která změnila směr vaší životní dráhy?

Rozhodně na tom měl důležitý podíl. Nabídl mi totiž, že mě připraví na přijímací zkoušky na DAMU. Chodil jsem k němu v sobotu odpoledne, to jsem měl volno v dílně i v gymnáziu pro pracující, tam jsem se jako dělnický kádr mohl přihlásit. A připravil mě tak, že mě vzali. Ale když zjistili, kdo jsem, poslali mě zpátky do továrny. Za rok jsem to zkoušel znovu, a tady jsem se potkal s druhým člověkem, který rozhodl o mé budoucnosti. Byl jím Radovan Lukavský, který se za mne u přijímací komise postavil.

Váš tatínek se domů dostal až po patnácti letech. Jak jej ty roky změnily?

Vzpomínám si, jak jsme za ním s maminkou jeli na Mírov. Bylo to po dvou letech od jeho odsouzení poprvé a nikdo z nás nemohl tušit, že se neuvidíme dalších třináct let! Přesto se vrátil nezlomený, silný, optimistický. Jsem rád, že se dožil plné rehabilitace, která přišla až v roce 1990.

Působil jste dlouhá léta jako pedagog na DAMU. Musel jste s tím začít poměrně brzo – jak se stane, že mladý herec dostane nabídku učit své budoucí kolegy?

Zasloužil se o to profesor Miloš Nedbal, který mi nabídl, abych s posluchači, kteří tehdy skutečně byli téměř mými vrstevníky, vedl herecké rozcvičky. No a po několika letech ze mne pan Nedbal udělal svého asistenta. S radostí jsem to přijal. Učil jsem na pražské DAMU dvacet sedm let a jsem rád, že nyní mohu to, co o herectví vím, předávat studentům Akadémie umení v Banské Bystrici.

Jaké vidíte hlavní rozdíly mezi tehdejšími a nynějšími studenty herectví?

Nechci zobecňovat, míra talentu je u každého individuální a nezávisí na momentální situaci, ale jednu věc bych větší pozornosti mladých herců přece jen doporučil. Je to technika řeči.

Tohle téma jsem chtěl s vámi probrat, takže děkuji za přihrávku. Jste proslulý kultivovaným řečovým projevem, manažeři si vás zvou, abyste pro ně vedl kurzy rétoriky, napsal jste o ní dokonce knihu. Co říkáte současné úrovni vyjadřování?

Je trochu klišé mluvit o úpadku všeho včetně úrovně mluvené češtiny, ale když si člověk, zvlášť po návratu z ciziny, pustí třeba nějaké soukromé rádio, bývá zpravidla dosti nepříjemně překvapen tím, co slyší. Stanice Českého rozhlasu jsou na tom, a říkám to rád, mnohem lépe, některé mají dokonce výtečnou úroveň.

Několikrát jsme se dotkli rozhlasu, a není to náhoda, jste s ním spjat prakticky po celou hereckou kariéru. Jaké byly vaše první zkušenosti před mikrofonem?

První kontakt s mikrofonem v profesionálním rozhlase si pamatuji naprosto přesně. Bylo to v létě 1957, tehdy režisér Antonín Bašta zkoušel v Ledeburských zahradách Büchnerovu hru Leonce a Lena, v níž jsem jako student DAMU účinkoval. A při jedné zkoušce mne pozval do rádia, abych mu něco malého načetl pro zahraniční vysílání. Vidím to jako dnes, přišel jsem do čtvrtého poschodí, kde byla zahraniční redakce, a měl jsem z mikrofonu neuvěřitelnou trému. Nicméně dobře to dopadlo. Ale to byl jen první krůček. Když jsem byl po škole v letech 1963 a 1964 na vojně v Českých Budějovicích, vyžádalo si mě Jihočeské divadlo. Potřebovali v rozhlase nějaký nový hlas, který by byl použitelný pro nejrůznější typy relací. Teprve tam jsem se, mohu-li to tak říci, té profesi vyučil. Dělal jsem všechno možné: od her přes povídky až k natáčení reklam. Tehdy patřilo jihočeské studio k naší rozhlasové špičce, mělo také velmi dobré technické vybavení. Pro mne se tyhle budějovické zkušenosti staly odrazovým můstkem pro celoživotní rozhlasovou práci.

„Tituly a hodnosti nejsou tak důležité jako jméno, které si člověk svou prací vytvoří. Na tom jménu je třeba pracovat, ať je člověku čtyřicet, nebo třeba dvakrát tolik. Jméno je určitá firma a snažím se, aby ta firma nikdy nikoho nezklamala – ani diváky v sále nebo u televizní obrazovky, ani rozhlasové posluchače.“

A ta je skutečně bohatá. Hercule Poirot v Královském rubínu, Orfanik v Tajemném hradu v Karpatech, Štěpán, vévoda bavorský, v Noci na Karlštejně, Perina v Havlově Vyrozumění a desítky dalších rolí, vedle toho nepočítaně kabaretů, recitací, četby na pokračování. Zapsala se vám některá role mimořádně do paměti?

Vybavuje se mi vzpomínka na jednu skvělou hru, kterou provázely zajímavé okolnosti. V roce 1988 jsme točili s režisérem Ivanem Holečkem shodou okolností znovu v Českých Budějovicích Dostojevského Zápisky z podzemí, hrál jsem v té inscenaci hlavní roli a mými partnery byli Zuzana Bydžovská a Ladislav Beneš. Tehdy byla vrcholná éra stereofonie a my, abychom posluchači zprostředkovali maximálně věrný prostorový dojem, jsme měli ve studiu postavenou dekoraci a v ní bylo nainstalováno sedm nebo osm mikrofonů. Pamatuji si, jak jsem se podle pokynů pana režiséra v té dekoraci pohyboval tak, jako bych byl na jevišti nebo v televizním studiu. Na to rád vzpomínám, byla to zajímavá zkušenost. A nejen kvůli té zvláštní metodě záznamu. Dostojevskij je mistrovský autor. Vzpomínám také na dlouhou řadu nejrůznějších pohádek, které jsem natočil s režisérem Karlem Weinlichem. Nesmírně rád ale dělám i rozhlasové četby, ohromně mě to baví. Z nich se mi nejsilněji vybavuje četba z knihy Jiřího Voldána Pod plachtou cirkusu. Tu jsem miloval.

Milan Pokorný

Foto Tomáš Vodňanský

Kompletní verzi interview najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas, vychází 29. 9.  Jak se rozvádějí íránští manželé
  Dívejte se
 
  Jak se u nás kolaborovalo
  
Pořiďte si
 
  Profese Ondřeje Neffa
   Téma