www.radioteka.cz

www.rozhlas.cz

Číslo 41 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Janem Přeučilem.

 

 


 
Jak se u nás kolaborovalo

V posledních několika letech vzrostl zájem historiků o fenomén kolaborace za druhé světové války. Mezi výrazné počiny patří český překlad knihy Benjamina Frommera Národní očista – Retribuce v poválečném Československu (2010) nebo průlomová publikace Radka Žitného Protektorátní rozhlasový skeč (2011). Podrobněji se však věnujme novějšímu titulu, jímž je práce Pavla Kmocha Provinění proti národní cti – „Malá retribuce“ v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy (Academia 2015).

Jak název napovídá, kniha se nezabývá velkými kolaborantskými kauzami, ale spíše drobnějšími udáními a spoluprací s nacisty. Teoreticko-historický výklad knihy lze dobře ilustrovat tzv. lokální sondou, tj. průzkumem práce konkrétní komise. Benešov u Prahy byl vybrán především proto, že se za okupace v jeho blízkosti nacházel výcvikový prostor jednotek Waffen-SS, sídlilo tu velitelství letecké oblasti Luftwaffe i letecká základna. Čtení je to neveselé, ale o to potřebnější; čtenář s úžasem a úděsem zjišťuje, jaké malichernosti mohly zavdat příčinu k udání souseda či příbuzného, s jakou rozkoší či naopak řemeslnou zručností si udavači počínali.

Mezi obviněnými byli známí (Vlasta Burian, Adina Mandlová či Lída Baarová) i drobní lidé, kteří se přihlásili k německé národnosti a schvalovali činy nacistů (úředník úřadu práce Arnošt Krčál), uráželi Čechy (sedlář Karel Jarolím nadával v roce 1941 exekutorovi do českých psů a vyhrožoval mu gestapem), měli společenské styky s Němci (Věra Sadílková si několikrát vyšla do biografu s Němcem Braunem, který pracoval u gestapa) či patřili mezi antisemity (Josef Opluštil, ale i Bob Hurikán).

Kmoch zároveň popisuje případy obvinění z poválečných činů – prošetřovala se například kauza štábního rotmistra ve výslužbě Jana Ševčíka, který kritizoval Rudou armádu za to, že kvůli maskování tanků zničila lesní zeleň a za to, že nebýt té „blbé smlouvy s Rusy, ušetřilo by se 3000 životů“ (ne že by neměl pravdu). Přílohu tvoří dekrety prezidenta republiky, směrnice a množství příloh a dodatků týkajících se tzv. malé retribuce.

Přemysl Hnilička, publicista  Jak se rozvádějí íránští manželé
  Dívejte se
 
  Jak se u nás kolaborovalo
  
Pořiďte si
 
  Profese Ondřeje Neffa
   Téma