www.radioteka.cz

www.rozhlas.cz

Číslo 41 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Janem Přeučilem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak se rozvádějí íránští manželé

Íránská kinematografie si už dlouhé roky udržuje mezinárodní věhlas, ačkoli v zemi samé panuje represivní náboženský režim, který tvrdě potlačuje vše, co nevyhovuje požadovaným zásadám. Přitom si snadno všimneme, že vyloučeno je samozřejmě nejen zpochybnění vládnoucích pořádků, ale tabuizována je také otázka náboženství. Tyto (auto)cenzurní zábrany ovšem vedou ke vzniku výpovědí, které ohromují jednou poetičností, jindy orientací na mezilidské vztahy, přesahující přitom místní zakotvení a přinášející univerzálnější, celosvětově pochopitelné sdělení.

Film Rozchod Nadera a Simin se neuzavírá výhradně do soukromí svých hrdinů, ale načrtává i jejich jednání se státními (či přesněji státně-náboženskými) úřady

Íránští tvůrci, pokud pro svou otevřenost neskončí ve vězení, zpravidla předkládají komorní, přemýšlivý příběh, který se vyhýbá vnějším atrakcím, naopak v pomalém vypravěčském tempu nechávají rozeznít nejjemnější struny niterných proměn citů a postojů. Z toho pramení i neokázalé tvarové uchopení, zdůrazněné též autenticitou hereckého ztvárnění.

Nyní vysílaný snímek Rozchod Nadera a Simin (sobota 10. října, ČTart 20.20), režírovaný Asgharem Farhadim, který před několika lety zvítězil na berlínském filmovém festivalu, se od  dřívějších íránských filmů liší – neuzavírá se výhradně do soukromí svých hrdinů, ale načrtává i jejich jednání se státními (či přesněji státně-náboženskými) úřady. Jen tak mimochodem snímek prozrazuje zjevnou emancipaci a rovnoprávnost žen, byť zachycuje situaci jen ve městech, jak dokládá rozvodová pře hlavních hrdinů – kvůli tomu, že manžel odmítl podepsat souhlas, aby dcera se ženou vycestovaly do zahraničí bez něho, protože on se musí starat o nemohoucího otce.

Ještě důležitější je ovšem kriminální zápletka, kdy muž vzdoruje obvinění, že hrubým chováním zavinil potrat čerstvě přijaté pečovatelky, dokonce se konají rekonstrukce osudného činu. I když se ukazuje, že to všechno byla spíše nešťastná shoda náhod, do dění vstupují tajené motivace hlavně ze strany postižené, výsledné rozuzlení zdaleka není jednoznačné.

Farhadi velice přesvědčivě, s ponurou sugestivitou načrtává všední realitu íránského velkoměsta, s protokolární nezúčastněností přibližuje mentalitu jednotlivých postav, ať již si od vyšetřovaného případu slibují cokoli, včetně hmotného prospěchu. Pozvolna vyplouvají na povrch různé unáhlenosti a schválnosti, diktované i celorodinným zájmem, proměňují se původně jednoznačná stanoviska. A jen tak mimochodem probleskne, jak náboženské ohledy ovlivňují život do nejzazších podrobností – pečovatelka třeba volá na úřad, zda může sama, bez přítomnosti kohokoli dalšího, omýt nemohoucího starce, jenž přestal zvládat základní hygienické návyky.

Jan Jaroš, filmový publicista  Jak se rozvádějí íránští manželé
  Dívejte se
 
  Jak se u nás kolaborovalo
  
Pořiďte si
 
  Profese Ondřeje Neffa
   Téma