Číslo 29 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se spisovatelem a textařem.
Borisem Filanem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Román ztracené lásky

Deset dílů četby z románu Klaunovy názory, kterou od 14. července vždy v 18.30 odvysílá stanice Vltava, připomene, že 16. července to bude třicet let, co zemřel německý spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Henrich Böll (1917–1985). Nejen o tom, jak pořad vznikal, ale také o zkušenosti dialogu s touto knihou píše autor její rozhlasové úpravy.

Heinrich Böll vydal Klaunovy názory v roce 1963, v době německého hospodářského zázraku, jejž klaun Schnier podrobuje nelítostné, i když občas i trochu sebelítostivé kritice

Výjimečně budu osobní. Román Klaunovy názory jsem poprvé četl někdy v šestnácti. Byla to jedna z mých prvních „dospělých“ knih – a dodnes si pamatuji ten doslova chvějivý pocit, jejž jsem cítil při čtení – a ještě dlouho po dočtení.

Pokaždé jiná kniha

Prožil jsem tehdy knihu jako silný milostný příběh, román ztracené lásky. O pár let později už jsem vnímal román spíše v jeho společenské roli, líbil se mi ještě víc, ale užil jsem si jej míň. Nevím už, kolikrát jsem jej vůbec četl – a pokaždé to byla jiná kniha, to jak se proměňoval její čtenář i kontext doby.
Naposledy jsem Klaunovy názory četl, než jsem se pustil do rozhlasové adaptace. Snad že v takové chvíli je nezbytné nahlížet i na milovaný text s jistou profesní nemilosrdností, udivilo mě, s kolika místy v románu jsem najednou nesouhlasil, kolik pasáží mě dráždilo – a to bylo možná mé úplně nejlepší čtení. Protože jsem vstoupil s knihou v dialog. Ale nakonec jsem se nechal opět strhnout...
A ještě osobněji: Psát následující článek jsem jel z Brna do Poličky. Vystoupil jsem z autobusu v Bystrém, abych se prošel přes lesy. Rozhlížel jsem se, jestli tu nepotkám Vojtěcha Jasného, který právě v Bystrém natočil svůj nejslavnější film Všichni dobří rodáci. Nahlédl jsem do mobilu, kolik je režisérovi vlastně let. A teprve v té chvíli jsem zjistil, že on sám Klaunovy názory před čtyřiceti lety zfilmoval – a scénář psal přímo s Heinrichem Böllem. Moc mě to neuklidnilo…

Klaun se zlobí

Hans Schnier, 27 let, svobodný, bezdětný, „žádné církvi nepoplatný“, má problém. Přesněji: problémy. A to jak existenčního, tak existenciálního druhu. Jeho umělecká kariéra klauna je ve vážné krizi, zbývá mu všehovšudy poslední marka – a přišel o Marii, jedinou ženu, kterou je schopen milovat. Marie od něj odešla, podle Schniera mu byla spíše odlouděna svými katolickými přáteli, aby začala jiný, méně hříšný vztah. A zoufalý (a rozzlobený) klaun se o ni rozhodne bojovat. Telefonicky: se všemi, kteří mu jeho lásku odloudili. Že u stejných lidí současně žebrá o peníze, on, synek z bohaté uhlobaronské rodiny, je jedním z promyšlených paradoxů tohoto slavného románu. V něm čteme: „Dávno jsem už přestal s kýmkoli mluvit o penězích nebo o umění. Kde se ty dvě věci setkají, tam něco nehraje: umění bývá buď přepláceno, nebo nezaplaceno. Jednou jsem viděl v jednom anglickém putovním cirkuse klauna, který uměl řemeslně dvacetkrát a umělecky desetkrát tolik co já, a nevydělával za večer ani deset marek.“
Heinrich Böll vydal Klaunovy názory v roce 1963, v době německého hospodářského zázraku, jejž klaun Schnier podrobuje nelítostné, i když občas i trochu sebelítostivé kritice. Jejím hlavním terčem je pokrytectví katolických intelektuálů, kteří odsuzují klaunův svobodomyslný život – a přitom svatouškovsky přehlížejí vážné neuralgické body tehdejší německé společnosti.
Že jde převážně o válečná rezidua, na to už byli čtenáři u Bölla zvyklí: autor prožil druhou světovou válku na frontě, většina předchozích knih je těmito zkušenostmi ovlivněna; nejvíce snad rozsáhlý román Biliár o půl desáté, který – spolu s Klaunovými názory – je Böllovou nejznámější knihou a jedním z důvodů, díky nimž autor získal v roce 1972 Nobelovu cenu za literaturu.
„Já sám nejsem nábožensky založený člověk ani přítel církve a užívám liturgických textů a melodií z terapeutických důvodů: nejlépe mi pomáhají od obou útrap, jimiž jsem od přírody zatížen: od melancholie a bolení hlavy. Od té doby, co Marie přeběhla ke katolíkům, vystupňovaly se obě ty útrapy, a ani Tantum Ergo a Loretánská litanie, moji dosavadní favorité v potírání bolesti, skoro nepomáhají. Existuje přechodně účinný prostředek: alkohol –, bylo by trvalé vyléčení: Marie; Marie mě opustila,“ čteme opět v knize.

Proti ruským tankům

Třebaže v žádném Böllově románu – na rozdíl od publicistiky – nenajdeme české reálie, propojenost autora s českým prostředím byla výrazná. Než se u nás stal zakázaným autorem, vyšla tu řada jeho knih. A konec pražského jara zažil Heinrich Böll dokonce osobně: 20. srpna 1968 byl zrovna v Praze a po třiadvaceti letech opět viděl ruské tanky. Tentokrát už proti nim bojoval na své straně fronty: až do své smrti roku 1985 mimořádně aktivně podporoval jak české exilové umělce, tak především český disent kolem Charty 77. Čímž se obloukem vracíme i ke Klaunovým názorům  a Vojtěchu Jasnému. Ten natočil nejen Klaunovy názory, ale také dokumentární film o Böllových posledních dnech Můj přítel Heinrich Böll.
Böll byl i výrazným rozhlasovým tvůrcem, napsal na deset rozhlasových her. Ovšem Klaunovy názory, odehrávající se v jediném dni v jediném bonnském bytě, nejsou zrovna snadné pro rozhlasovou adaptaci. V brněnském studiu se o ni pokusili autor článku, který je zároveň autorem scénáře desetidílné četby na pokračování, režisér Lukáš Kopecký a herec Michal Bumbálek.

Ludvík Němec, slovesný dramaturg  Jaké je zákulisí volebních šarád?
  Dívejte se
 
  Sedmero krkavců...
  
Navštivte
 
  Román ztracené lásky
  
Téma