Číslo 27 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s režisérem.
Petrem Václavem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

„Mě nejvíc zajímá rušení hranic mezi dokumentem a hraným filmem. Hranice nerad dodržuji. Hranice jsou nesvoboda.“Petr Václav, režisér

Vaše filmová esej o Josefu Myslivečkovi si udržuje až do konce kus tajemství o životě i tvorbě svého hrdiny. Proč toto pojetí?

V dokumentu jsem chtěl zachovat tajemství tam, kde chybí doložitelná fakta. Nic jsem si nevymýšlel ani nepřidával: interpretaci a fabulaci jsem si nechal pro hraný film o Josefu Myslivečkovi. Scénář je dávno hotový a na podzim na jeho natočení začneme shánět peníze. Napsal jsem ho ještě před natáčením dokumentu. Myslivečka jsem v něm nechtěl faktograficky vysvětlovat. Nebavil by mě klasický televizní dokument s celou řadou racionálních informací, ve kterém roce pan umělec přijel, koho slavného potkal, jak se jmenovaly skladby, které napsal, kdo je ocenil a který vladař v té době vládnul. Zajímám se o ducha Myslivečka a jeho doby. O práci hudebního skladatele, o umělecký výraz, o pochopení stavů duše a jejich převedení do hudby. O zápas člověka, který sublimuje skrze tvorbu, zatímco v životě musí čelit nemoci, bolesti, společenským konvencím a celé té mizérii materiálních starostí.

Jak jste přišel na nápad zabývat se Myslivečkem?

Zajímal mě jako člověk, který přesídlil do jiné země a uspěl v ní. Asi před deseti lety jsem dostal nabídku natočit film s podobným zaměřením: dokument o Formanovi, Passerovi a dalších emigrantech české filmové nové vlny. Nikdo jej nakonec nechtěl financovat, osloveným osobnostem se také nechtělo příliš vzpomínat na staré časy, a z projektu sešlo. Téma přesídlených umělců mě ale i nadále zajímalo, protože se týká i mne – žiju ve Francii. Mysliveček byl pro mne odjakživa téma. A souvislosti života určily, že jsem se jednoho dne rozhodl do tohoto tématu ponořit. Nejdůležitější část práce se odehrála ve Ville Medici v Římě, kde sídlí Francouzská akademie. Tuto prestižní organizaci založil Ludvík XIV., který vysílal do Itálie malíře a sochaře, aby se zdokonalovali přímo v kolébce evropského výtvarného umění. Postupně byl program rozšířen o hudební skladatele. Villou prošli například Gounod, Debussy, Bizet, Berlioz. Po válce začala Villa Medici poskytovat stipendia všem uměleckým oborům a také kunsthistorikům. Já byl přijat s tématem Josef Mysliveček, na kterém jsem půl roku tvrdě pracoval, než jsem vytvořil projekt, díky němuž jsem se vůbec mohl o studium ve Ville Medici ucházet.

To byla tedy důkladná příprava scénáře!

Rok jsem nečetl nic jiného než to, co bylo napsáno v osmnáctém století, a pokud možno i v té době vytištěno. Teprve potom jsem se ponořil do současné odborné literatury. Číst knihy vydané v osmnáctém století vám umožňuje pocítit realitu tehdejší doby. Kromě dostupné dobové korespondence jsem četl i lékařské spisy o venerických chorobách a třeba i kuchařku, abych si udělal co nejlepší představu o Myslivečkových časech. Také jsem si zamiloval internetovou knihovnu Gallica, díky níž se můžete dostat k tisícům faksimilií, kronik, dokumentů, hudby, knih. Bavil jsem se tím natolik, že se mí přátelé nakonec začali obávat, aby se ze mne spíš než filmař nestal jakýsi podivný pavědec. Když jsem ale později viděl na výstavě v Cinématheque archivářskou skříň s kartotékou o tisíci listech, kterou si založil Stanley Kubrick na projekt o Napoleonovi, uvědomil jsem si, že jsem se nespletl. To jen někteří lidé nemohou pochopit, co všechno potřebuje scenárista a režisér vědět o svém tématu, aby je převedl na plátno.

Nebylo tohle období života pro vás příliš samotářské?

Vůbec ne, naopak! Velmi jsem konzultoval s muzikology Stanislavem Bohadlem a s Danielem E. Freemanem. Ten právě tehdy vydal v Americe knihu o Myslivečkovi. Domnívám se, že jsem byl první člověk, kdo si ji objednal přes Amazon. Přečetl jsem ji a okamžitě jsem ho kontaktoval. Vznikla z toho velmi obsažná a zajímavá korespondence. Nejvíce mi ale pomohl dirigent Václav Luks. Díky setkání s ním a s dalšími specialisty vznikla síť lidí, kteří se zajímali o stejné věci, ale neznali se. A můj projekt je propojil.

Pojal jste to opravdu velkoryse – muzikologická konference, setkání odborníků ze světa a nakonec i natočení filmu.

Na začátku jsem se obával, že pro odborníky nebudu příliš dobrý partner. Oni žijí ve svém světě, bádají, jsou omezeni jejich vědeckým pohledem, který jim vlastně zakazuje interpretovat, uvolnit uzdu fantazii. Také se jim stává, že díky svému velmi přesnému zaměření nepřemýšlejí o souvislostech, které zajímají mne jako scenáristu. A tak je moje otázky bavily, a dokonce snad občas byly pro ně i podnětné. Jednou jsem například napsal Danielu Freemanovi do Minnesoty: „Myslíte si, že Mozart napsal Ridente la calma proto, že dva roky po Myslivečkově smrti to pro něj byl takový usmiřující akt?“ A Freeman mi odpověděl: „Já vám tak závidím, že si tyhle věci můžete domýšlet! Já nesmím, já jsem vědec.“ Nicméně uplynuly čtyři roky, my jsme spolu s producentem Janem Macolou uspořádali na francouzské ambasádě konferenci o Myslivečkovi a Freeman se tam vytasil s příspěvkem, který pojmenoval Ridente la calma aneb Mozartova vzpomínka na Myslivečka?.

Pracoval jste na hraném filmu o Myslivečkovi i na dokumentu Zpověď zapomenutého souběžně?

„Zajímám se o ducha Myslivečka a jeho doby. O práci hudebního skladatele, o umělecký výraz, o pochopení stavů duše a jejich převedení do hudby. O zápas člověka, který sublimuje skrze tvorbu, zatímco v životě musí čelit nemoci, bolesti, společenským konvencím a celé té mizerii materiálních starostí.“

Vše vyplynulo z práce na hraném filmu a z mého setkání s Václavem Luksem. Poprvé jsme se sešli v Praze, když jsem se začal Myslivečkem zabývat. Později jsme se občas setkávali, abychom si popovídali o Myslivečkovi a o hudbě jeho doby. Věděl jsem, že hledá Myslivečkovu operu, kterou by mohl uvést. Jednoho dne přijel do Říma, měl s sebou partituru L’Olimpiade a řekl mi: „Tak tuhle operu udělám!“ A zahrál veškeré árie i některé recitativy na klavír. A já slíbil, že pokud ji opravdu uvede, já o tom natočím dokumentární film. Byla to pro mne velká příležitost být pohromadě s Václavem Luksem, se zpěváky. Šlo o samostatný tvar, ale také to byla příprava na hraný film.

Luksova L’Olimpiade se stala operní událostí roku 2013. Váš dokument zas boduje letos, brzy po úspěchu hrané Cesty ven. Vy jste ostatně na FAMU dokument vystudoval. Nemyslel jste si už za studií na hraný film?

Já si na hraný film myslel od začátku, jenže to bylo ještě za komunismu, a když jsem se radil, jak se dostat na FAMU, bylo mi řečeno, že režie hraného filmu je pro komouše, že tam učí samí komouši a nemohu se tam dostat. Přihlásil jsem se na dokument. A nikdy jsem nelitoval. Později jsem ale začal pociťovat určité limity dokumentu; například že o svých postavách některé věci nemůžete říct, protože musíte respektovat jejich soukromí. Intimita má v dokumentu své limity. Představitele vašeho filmu musíte chránit, nemůžete jít vždy úplně na dřeň.

Dokumentaristická průprava i určité prvky dokumentu jsou rozpoznatelné i ve vašich hraných filmech…

…A v dokumentech zas možná mám některé momenty ne snad hraného filmu, ale je v nich něco z fikce. Mě nejvíc zajímá rušení hranic mezi dokumentem a hraným filmem. Hranice nerad dodržuji. Hranice jsou nesvoboda.

Dá se říct, že pro uměleckou tvorbu jste dostal do vínku skvělé rodinné zázemí: maminku Ljubu Václavovou, filmovou dokumentaristku, po níž možná máte i zájem o sociální témata, tatínka Jiřího, hudebního skladatele. Ovlivnilo vás to?

Jistě, nebyla samozřejmě náhoda, že jsem se vydal tímto směrem. Jsem do jisté míry banální produkt determinismu.

Jak to myslíte?

Myslím to tak, že kdybych byl dítě dealerů, tak bych asi byl dealer. Na to, že jsem se začal zajímat o věci, o které jsem se zajímal, má vliv prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. I když člověk vlastně neví, jak to je. Jsme si sami sobě záhadou. Determinace... Ale také je pravda, že moje dvojče není filmař, stejně tak jako Myslivečkův bratr se nestal umělcem. Střet determinace se svobodnou volbou: to je vlastně asi moje téma.

Agáta Pilátová, publicistka

Foto Martin Pekárek

Kompletní verzi interview najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas, vychází 22. 6.  Jak služebnictvo vnímalo...
  Dívejte se
 
  Výlet do kraje Oty Pavla
  
Nalaďte si
 
  Silná balada nepotřebuje...
  
Navštivte