Číslo 27 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s režisérem.
Petrem Václavem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jak služebnictvo vnímalo blížící se revoluci

Historický snímek Sbohem, královno (čtvrtek 2. července, ČTart, 20.25) je pozoruhodný pečlivým přiblížením všedních dnů služebnictva na francouzském královském dvoře ve Versailles během několika červencových dní roku 1789, kdy sílí revoluční vření. Režisér Benoit Jacquot nahlíží události očima mladé komorné Sidonie (Léa Seydouxová), královniny předčitatelky. Ukazuje, jak početné služebnictvo, loajální vůči panstvu, zůstává dezorientované, protože scházejí důvěryhodné informace, což jen podněcuje zmatek a strach.

Historický snímek Sbohem, královno je pozoruhodný pečlivým přiblížením všedních dnů služebnictva na francouzském královském dvoře ve Versailles během několika červencových dní roku 1789

Sidonie je své paní (Diane Krugerová) bezmezně oddaná, beze slova a pokorně přijímá její rozmary, neschopna si představit svou existenci bez ní. Přesto se podřizuje jejímu přání, aby odjela do zahraničí – při úprku lidmi mimořádně nenáviděné královniny milenky slečny de Polignac (Virginie Ledoyenová) ji má navlečena do jejích šatů představovat a případně se obětovat pro její záchranu.

Jacquot natáčel v reálném prostředí královského zámku a plně zužitkoval majestátnost jeho prostorů. Věrohodně postihl i světelné podmínky, jež v něm kdysi panovaly, když evokoval zešeřelé chodby i místnosti v mihotavém osvětlení svícemi. Dbal i na historicky přesné postižení komunikačních rituálů, bezpodmínečné poslušnosti, na mechanismus několikastupňové podřízenosti.

Snímek obsahuje oslovující okamžiky. Jsou to Sidoniny rozmluvy se stařičkým versailleským archivářem Moreauem (Michel Robin), jenž ji nabádá k obezřetnosti i k tomu, aby se zbavila závislosti na panstvu. Přiřadit lze leckdy napjaté setkávání s královninými dvorními dámami, jejichž přezíravý dohled hrdinka vnímá stále neliběji. Avšak za nejvýmluvnější považuji noční sekvenci, kdy na chodbách zámku vrcholí zmatek a nejistota – zvláště poté, co začne kolovat seznam urozených lidí určených k popravě. Královna i její milostenka se totiž ocitly na předních místech.

Sbohem, královno je důležitý příspěvek k poznání mentality uplynulých věků, a aniž by se tvůrci uchylovali k žánrovým klišé, nahlížejí do zmatečného nitra svých hrdinů. Zcela potlačeny jsou jakékoli atraktivnější dějové atributy: rozbíhající se revoluční události do Versailles pronikají pouze zprostředkovaně, chybí jakékoli soubojové či jinak dobrodružné zápletky. Jacquot se zamýšlí nad tím, jak přelomovou dobu mohla vnímat ústřední hrdinka, jež se sice vymaňuje z bezvýhradné poslušnosti a dospívá k ironicky zkoumavému pohledu na dění ve svém okolí, avšak se svým údělem se pokorně smiřuje.

Jan Jaroš, filmový publicista  Jak služebnictvo vnímalo...
  Dívejte se
 
  Výlet do kraje Oty Pavla
  
Nalaďte si
 
  Silná balada nepotřebuje...
  
Navštivte