Číslo 27 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s režisérem.
Petrem Václavem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Silná balada nepotřebuje komentář

Pro šerosvitný pohled na svět, jaký má rád výtvarník a režisér Jan Balej, je Andersenova pohádka Malá mořská víla jako dělaná. Nabízí prostor pro vlastní výklad silného příběhu, pro kouzlení s atmosférou, hrou barev a zvuků, pro citlivou a nenásilnou aktualizaci, aniž se poruší jemné předivo vyprávění o síle a tragice lásky. A samozřejmě pro svébytný „balejovský“ romantický smutek. Autor vytvořil půvabnou animovanou baladu Malá z rybárny.

Kulisy, dekorace i kostýmy jsou propracovány do obdivuhodných detailů

Spojením současného výtvarného výrazu a klasické české animátorské školy ztvárnil originální loutkové hrdiny, jejichž tváře i pohyby „na scéně“ přesně odpovídají charakterům. Nejvýrazněji vyznívají protagonisté – Malá a Bogan. Víla z rybárny se bezvýhradně zamiluje do zhýralého mladíka a obětuje se pro lásku. 

Kulisy, dekorace i kostýmy jsou propracovány do obdivuhodných detailů, každý talíř, pracovní nástroj či vůz má svou roli, stejně jako vyzývavé reklamy obchodů a barů v ošuntělé ulici, přístav s hrozivě vztyčenými rameny jeřábů a stíny lodních vraků, temně zelené moře plné splašků. Pečlivé rozlišení figur je podtrženo chůzí i gesty, stylizovanými hlasy. Zvláštní uznání zaslouží hudba, která dotváří děj i náladu. Rozvlněná symfonie moře a melodie rybárny kontrastují s divokými rockovými rytmy Bogana a jeho klubu.

K působivosti přispívá i velkolepé finále: rozbouřené vody pohltí nejen Malou, ale i vše kolem. Za to, že svět nepřál její lásce.

Snímek se vyznačuje čistou filmovou řečí, výtvarnou osobitostí i emocionální naléhavostí. Proč tedy měli tvůrci potřebu vše ještě dovyprávět slovy? Proč komentují, co divák stejně vidí a chápe? Jakkoliv je Oldřich Kaiser výtečný herec i vypravěč, v Malé z rybárny působí jeho projev jako výklad paní učitelky. Průvodní slovo filmu škodí, ruší a banalizuje vyznění, navíc přerušuje plynulý tok děje.

Naštěstí příběh, výtvarná úroveň a mistrovství animace jsou silnější.

Agáta Pilátová, filmová publicistka  Jak služebnictvo vnímalo...
  Dívejte se
 
  Výlet do kraje Oty Pavla
  
Nalaďte si
 
  Silná balada nepotřebuje...
  
Navštivte