Číslo 25 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hornistou.
Radkem Baborákem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

„Rčení Co Čech, to muzikant svým způsobem stále platí, je tady strašně moc talentovaných lidí, jenže posledních šedesát let u nás nebylo vážné hudbě zrovna nakloněno. Špičky odešly nebo jim byla znemožněna práce. Kubelík, Ančerl emigrovali, Talich s Košlerem byli odsunuti a nemohli určovat kredit orchestrů. Ono dělat revoluci zespodu, od muzikantů, je dost těžké,“ říká Radek Baborák. Radek Baborák, hornista

Zlobil jste jako dítě?
Maminka říká, a já si to taky tak pamatuju, že jsem byl hodný, poslušný kluk. V šesti jsem začal hrát na klavír a na zobcovou flétnu, v osmi na hornu, prostě jsem poslouchal, co mi řekli.

Může být hodný kluk dirigentem?
Já se taky v pubertě hodně změnil… Ale s tím, jestli je člověk „hodný kluk“ – asi máte na mysli, kdo koho bude poslouchat –, to nesouvisí. Dirigentem může být každý hudebník, každý instrumentalista, protože má zkušenosti s komorní hrou, s hrou v orchestru, takže cesta k dirigování je přímá. Jde hlavně o to, nějak hudbu pojímat, představovat si, jak by měla znít, prakticky to umět muzikantům vysvětlit a technicky, to znamená rukama, jim to ukázat.

Muzikanti jsou tedy ochotni poslouchat každého dirigenta, který před ně předstoupí?
Myslím, že jsou to strašně hodní lidé, tedy velká většina z nich určitě, a jsou citliví, empatičtí, někdy až moc. Domnívám se, že jsou ochotní respektovat názor každého muzikanta, kterého si váží proto, že má o hudbě určitou představu a že se k nim chová fér. Dirigenti, kteří mají otevřený přístup a přesně vědí, co chtějí, si získají velké sympatie. Mluvím z vlastní zkušenosti a ze svého úhlu pohledu.

Nicméně někdy ke shodě nedojde.
To rozhodně.

A co potom?
No tak to jeden musí ustoupit.

Muzikant...
Většinou. Jsou ale určité části díla, kdy nástroj nebo skupina nástrojů, třeba zrovna horna, má téma nebo sólo, hlavní myšlenku, a v tom okamžiku se skladba na chvilinku stává jakoby mou záležitostí a je jasné, že musím respektovat hudební myšlenku.

A co když to cítíte úplně jinak než dirigent? Může nastat taková situace?
Může. Dirigent například dá tempo, ve kterém hudební myšlenku nemůžu prezentovat tak, jak by podle mých představ měla znít. Snažím se přece co nejlépe zahrát konkrétní dílo konkrétního skladatele. V takových chvílích může dojít… dejme tomu k třenicím.

Obě strany pak hledají kompromis?
Nevím, jestli je dobré hledat kompromisy, protože z toho v hudbě nevychází nikdy nic přesvědčivého.

Hráč orchestru si to dovolit nemůže, ale sólista si tudíž musí hledat dirigenty, s nimiž si rozumí?
Obávám se, že taková situace nastane málokdy. Můžeme však hovořit zhruba o dvaceti lidech, kteří jsou úplně na špičce, a ti mohou říct – chtěl bych nahrát komplet Beethovenových koncertů s tím a tím, a nahrávací firma vyhoví. Ale mně se to málokdy stane, je to spíš naopak, dirigent si vybírá sólistu. Kolikrát jsem příjemně překvapen, jak to s někým, koho jsem neznal, dobře funguje.

Kdo jsou ti šťastlivci, co si mohou dirigenta vybrat?
Jdu do minulosti… Třeba Ivo Pogorelić měl nahrávat Čajkovského klavírní koncert s Karajanem, ale s výsledkem nebyl spokojený, takže to nakonec nahrál s Claudiem Abbadem. A tam to najednou šlo.

Je pravda, že sólistu hraní v ansámblech brzdí?
Jsem absolutně proti takovému názoru. Odmalička jsem zvyklý hrát v mnoha souborech různého zaměření, a pokud mám zkušenost – ovšem nemluvím o zpěvácích a klavíristech, to je přece jenom něco trochu jiného –, instrumentalisté většinou působení v souborech vítají jako obohacení.

Co to všechno obnáší založit a provozovat orchestr?
Přináší to velké starosti a velké radosti. Všechno je mnohem intenzivnější, ať už na zkouškách, před koncertem, po koncertě nebo před podepisováním smluv… Hodně věcí vychází a mnoho ne, s tím se člověk musí smířit, ale myslím si, že nejdůležitější je neztratit nadšení. Musím ovšem připomenout, že Česká Sinfonietta je příležitostný orchestr, abyste si nepředstavovala těleso typu České filharmonie nebo PKF.

„Nejjednodušší vztah jsem vždycky měl se špičkami, ať už to byli Maestro Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, Christian Thielemann… Prostě s těmi, kdo mě nechali hrát tak, jak já hudbu cítil, a respektovali můj pohled, nebo pokud to chtěli zahrát jinak, jasně řekli, co chtějí změnit, a jestliže jsem měl možnosti, udělal jsem to. Prostě vzájemný respekt.“O abonentních řadách a pravidelných koncertech neuvažujete?
Ne, vůbec ne, to není ani možné. Všichni, kdo u nás hrají, jsou úspěšní ve svém oboru, mají spoustu závazků a ty nemohou nechat jen tak plavat. A v Praze ani není tolik prostoru pro pravidelnou činnost dalšího orchestru.

Kolik máte členů?
Máme dvě základní obsazení, menší třiatřicet smyčců a větší čtyřiačtyřicet smyčců. Počítáno s dechy má větší obsazení sedmdesát členů plus hosty z orchestrů v Německu, kde jsem působil, tedy z Mnichovské a Berlínské filharmonie. Nejsou to jenom Němci, hrají s námi i krajánci, tedy Češi působící v cizině.

V Litomyšli vás uslyšíme ve velkém obsazení?
Ano, protože hrajeme velká díla, Dvořákovu Novosvětskou, Smetanovu Vltavu a Martinů scherzo Thunderbolt, a také novinku – Na cestě z Litomyšle Lukáše Hurníka.

Chce se Česká Sinfonietta soustředit na nějaký konkrétní repertoár?
Protože nekoncertujeme pravidelně a ani do budoucna nebudeme mít tolik koncertů, abychom mohli odhalovat úplně neznámé skladby tak, jak to mohou dělat dramaturgové zavedených orchestrů, chceme se spíše soustředit na známější díla a na mistry svých oborů, tedy třeba na Bacha, Haydna, Beethovena… a takhle pokračovat až do první poloviny 20. století. Nemáme tolik muzikantů, abychom hráli třeba Straussova Zarathustru nebo obrovské symfonie Mahlerovy.

Největší „moderna“, kterou hrajete, je Lukáš Hurník?
Ano. Objednávka Smetanovy Litomyšle vznikla i s ohledem na nás, abychom se do toho „vešli“.

Spolupracovali jste se skladatelem při vzniku díla?
Při komponování ne, ale Lukáš Hurník úzce spolupracoval s festivalem. Smetana totiž nenapsal žádnou skladbu, kterou by přímo věnoval Litomyšli, protože jeho vztah k rodnému městu nebyl úplně vřelý, měl to stejné jako Mozart se Salcburkem. Přesto napsal drobnou skladbičku Na cestě z Litomyšle a ta byla základem pro práci Lukáše Hurníka.

Plánujete se Sinfoniettou do konce roku ještě další koncerty?
Zatím nevím, všechno se teprve ukáže.

Z čeho pokrýváte náklady? Pochybuji, že ze vstupného...
To ani není možné. Každý organizátor, a i ti, kteří mají příspěvky a granty, vám řekne, že sehnat peníze je velký problém.

Sedm let jste působil u Berlínské filharmonie. Kdo financuje ji?
Teď má status nadace, předtím to byl městský orchestr, ale největším zdrojem financí je samotná budova filharmonie, kterou může pronajímat. A po ní je veliká poptávka. Přispívá však i Deutsche Bank. Bez toho by nebyly turné ani nákupy nástrojů, to všechno jsou strašně drahé záležitosti. A je tu ještě další důležitá věc – společnost musí vážnou hudbu chtít, musí se o ni zajímat, vyhledávat kvalitu, sledovat ji. A to se v Německu na rozdíl od nás děje.

A není to jen optický klam? Nás je prostě míň.
Nevím, to by se muselo propočítat, kolik je třeba v Mnichově orchestrů na počet obyvatel. My se ale můžeme porovnávat i s Vídní, nejen s Mnichovem. Nedávno jsem tam zrovna hrál, a to člověk hned vidí, jaký zájem o vážnou hudbu tam je, jak je prezentovaná, jak jí Vídeňáci žijí...

Co Čech, to muzikant už tedy asi neplatí...
Svým způsobem platí, je tady strašně moc talentovaných lidí, jenže posledních šedesát let u nás nebylo vážné hudbě zrovna nakloněno. Špičky odešly nebo jim byla znemožněna práce. Kubelík, Ančerl emigrovali, Talich s Košlerem byli odsunuti a nemohli určovat kredit orchestrů. Ono dělat revoluci zespodu, od muzikantů, je dost těžké.

Přál byste si, aby se vaše děti věnovaly hudbě?
Chodí do hudebky, ale ambici, aby z nich byli profesionální hráči, opravdu nemám. Chtěl bych ale, aby o hudbě věděly, uměly ji poslouchat, dokázaly si ji užít. To by mně bohatě stačilo. Doma se o hudbě bavíme, sdělujeme si své zážitky z koncertů, protože manželka je violoncellistka, a já bych pochopitelně takové debaty rád sdílel i s dětmi.

Chodí na vaše koncerty?
No ano, to musejí…

Kritizují vás?
Ne, ale pobavila mě onehdy mladší dcera. Někam jsem odjížděl a ona se mě ptala, jestli jedu hrát, dirigovat, nebo obojí. Řekl jsem, že tentokrát jen hrát. To je dobře, povídá, protože to ti jde nejlíp…

S kým si hudebně nejvíc rozumíte?
Nejjednodušší vztah jsem vždycky měl se špičkami, ať už to byli Maestro Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, Christian Thielemann… Prostě s těmi, kdo mě nechali hrát tak, jak já hudbu cítil, a respektovali můj pohled, nebo pokud to chtěli zahrát jinak, jasně řekli, co chtějí změnit, a jestliže jsem měl možnosti, udělal jsem to. Prostě vzájemný respekt. Problém nastane v okamžiku, když někdo neví, co vlastně chce, a ještě se mu a priori můj způsob hraní nelíbí. To je pak velmi frustrující. Nebo jiný případ. Hrajeme romantickou skladbu a dirigent řekne – je to romantické, ale co kdybychom to zahráli míň romanticky? Takový přístup u mě naráží na nepochopení. Nevím, proč to dělat. Když si dám párek, chci k němu hořčici a ne sójovou omáčku a wasabi. Přijde mi to zbytečné. A nejsem k tomu ochotný.

Šárka Vieweghová, publicistka

Foto Lucie Čermáková

Kompletní verzi interview najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas, vychází 9. 6.  E. F. Burianovi k narozeninám
  Zpěvník Jana Buriana    
 
  České stopy na Balkáně    
  Pořiďte si
 
  Intelektuální historky...  
  Navštivte