Číslo 11 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s muzikologem.
Tomislavem Volkem.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Alena Wagnerová, spisovatelka a publicistka

Jak svatá Marta přemohla draka

Boj s drakem je oblíbeným tématem legend, pohádek a jiných starodávných příběhů. Jejich hrdiny jsou stateční drakobijci, kteří s nasazením vlastního života neohroženě – a vždy vítězně – bojují s těmito zlo symbolizujícími obludami, často dštícími oheň a síru a terorizujícími lidi ve svém okolí. Svatý Jiří na třetím nádvoří Pražského hradu, kopím mířící do široce otevřené tlamy draka svíjejícího se u nohou jeho koně, zdaleka není jediným příkladem těchto podobenství o boji dobra se zlem. Takový boj je ovšem vždy záležitostí mužů od světců přes rytíře a prince vyzbrojené kopími a meči až po ony hloupé Honzy, kteří nad draky většinou vítězí rafinovanou lstí, protože řádná zbraň jim obvykle chybí. Obětmi dračích choutek naproti tomu bývají především mladé počestné ženy, často princezny, na jejichž panenském masíčku si draci zvlášť rádi pochutnávají. Odměnou za hrdinské vítězství nad obludou proto bývá sňatek s princeznou, která často jen tak tak ušla dračímu chřtánu.
Pokud je mi známo, existuje jen jedna málo známá legenda provensálského původu, v níž draka přemůže žena. Je jí svatá Marta, ano ona Marta z Betánie, sestra Lazarova a Mariina, jak ji známe z desáté kapitoly evangelia Lukášova a z jedenácté Janova. Ale vzkříšením Lazarovým, jak je popisováno u Jana, tento příběh oddaných Ježíšových posluchačů zřejmě, alespoň pro legendu, neskončil. Vyhnáni z Palestiny se v roce 48 našeho letopočtu tři sourozenci vylodili poblíž dnešního Marseille. Svatá Marta zde založila klášter a žila asketickým životem, zatímco o Marii a Lazarovi se legenda už dál nezmiňuje. Obyvatelé nedalekého městečka Nerluc byli už léta týráni obrovským drakem Tarasquem, vybaveným sice jen jednou hlavou, ale pancéřem plným bodlin. Tarasque se usadil v řece Rhóně a přilehlých močálech a na svých výpravách do okolí nemilosrdně požíral všechno, co mu přišlo do cesty, od slepic přes ovce a koně až po lidi. A škodil i jinak. Všechny pokusy o jeho přemožení skončily fiaskem a mrtvými.
Bezradní obyvatelé Nerlucu se v tísni obrátili na svatou Martu s prosbou o pomoc. Ta svolila a na svou ochranu vybavena jen křížem svázaným ze dvou větví se vydala na cestu. Na břehu Rhóny se usadila na kámen a začala zpívat. A co se nestalo? Tarasque, který hudbu a zpěv miloval, vylezl na břeh, ulehl k nohám zpívající světice a naslouchal jí, až usnul. V tu chvíli svatá Marta stočila svůj pás do obojku, přehodila jej Tarasquovi přes hlavu a vydala se s ním do Nerlucu. Obyvatelé městečka užasli, když uviděli svatou Martu, jak si vede Tarasqua na vodítku, jako by to byl psík. Divili se ale jen chvíli. Pak v nich zvítězil vztek na příšeru, která napáchala tolik zla, a začali se do ní, ovšem z bezpečné vzdálenosti, strefovat kameny. Než tomu svatá Marta mohla zabránit, zasáhl Tarasqua smrtící kámen. Nerlučané drakovi odpustit nedokázali. Možná že byli i trochu zahanbeni tím, že někdo bez použití násilí pouhým zpěvem zkrotil nebezpečnou příšeru, které se oni vlastními silami zbavit nedokázali.
Svatá Marta sice zvítězila nad drakem, ale jeho obyvatelé jí svou neschopností odpustit připravili trpkou porážku. Podle jedné verze legendy se jí ale podařilo Tarasqua před zlobou městečka zachránit a ukrýt jej v jeskyni. Ale ani obyvatelé Nerlucu na Tarasqua zapomenout nemohli. Své městečko po něm přejmenovali na Tarascon, svaté Martě byl zasvěcen zdejší románský kostel a o Svatodušních svátcích je tu dodneška jeden den věnován slavnosti draka Tarasqua. V průvodu městem vede obludu na šňůře malé děvčátko.
Příběh světice, která svým zpěvem porazila draka, mne, přiznám se, oslovuje víc než ty o rytířích vítězících nad nimi silou meče. Ve své mnohoznačnosti totiž otevírá stále aktuální otázku, zda násilí je vždycky tou nejlepší odpovědí na násilí. Protože co když drak Tarasque ve zpěvu svaté Marty pro sebe objevil sílu dobra?



  Jak se přiblížit
  k dívce svých snů
    
  Dívejte se
 
  
Bezpečí autíčka,
  které nikam nedojede

  Pořiďte si
 
  Bez Funkeho by česká fotografie
  vypadala jinak…

  Téma