Číslo 50/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s moderátorem.
Martinem Veselovským.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

„Nejsme ve studiu od toho, abychom vynášeli soudy; pracujeme pro veřejnoprávní média, která mají určité profesionální kodexy. Posluchače, diváka nemá zajímat, co si myslím já. Mým úkolem je být tak dobře připravený, abych dokázal demonstrovat, že například daný politik lže.“Martin Veselovský, moderátor

Před třemi lety jste řekl: „Události komentáře a Dvacet minut Radiožurnálu považuji za něco, co by opravdu bylo zvěrstvo opustit.“ Trváte na svých slovech i dnes?

V podstatě ano. Protože tak, jak jsou dnes věci v médiích nastaveny, nevidím nic, co bych dělal radši. Nedá se ovšem vyloučit, že se to časem objeví.

Nemrzí vás rozklad týmu Událostí komentářů Veselovský – Drtinová – Klepetko, jehož jednotliví členové byli každý jiná osobnost, ale každý z nich se vlastními prostředky dokázal dobrat k cíli, tedy ke kýžené odpovědi? Zdá se mi, jako byste teď zůstal trochu osamocen...

Pokud byl nějaký původní tým, pak to byl tým s Jakubem Železným. Kolega Klepetko s námi působil rok. Mohlo mě, pravda, mrzet, že odešla Daniela, ale na druhou stranu Daniela sedí v televizi vedle mě u stolu a redakční a editorský tým, který připravuje Události komentáře se podílí i na jejím pořadu. Z tohoto úhlu pohledu se nedá říct, že by mně to bylo vysloveně líto, spíš je to tak, že situace v České televizi je komplikovaná.

Když byla Daniela Drtinová v létě odvolána z Událostí komentářů, dal jste najevo, že vám není příjemné, co se děje, a postavil jste se s několika kolegy za ni.

Tohle řada lidí ne zcela správně interpretovala. To nebylo klasické postavení se typu „Nechovejte se nespravedlivě k naší kolegyni“, my jsme prostě jen vznesli dotaz. Ptali jsme se, jak máme vnímat to, že je naše kolegyně před volbami přeřazená na jiný typ pořadu, aniž by to bylo náležitě vysvětleno. My jsme nevyjadřovali žádný protest, na to nemáme právo. Spíš nás zajímalo, s čím máme počítat do budoucna, jestli je naše pozice tak křehká, že to před volbami může očekávat každý z nás.

Máte nastavené hranice, za které byste už nemohl jít? Například pokud by se objevily znaky manipulativnosti ze strany vedení média, ustupování politikům...

Sama jste to popsala. Nynější situace je jednoduchá. Byl podán podnět k Radě České televize, bylo vyjmenováno několik podezření na provinění se vůči novinářské etice ve veřejnoprávním médiu. Auditoři nyní budou zkoumat, jestli k nějakému ovlivňování vůbec docházelo. Až dospějí k závěru, bude si muset každý vyvodit závěr, jestli chce dál v televizi pracovat, nebo ne.

Jak se změnily od roku 2004, kdy jste s jejich moderací začínal, mediální politické debaty? Jak se změnili moderátoři a jak jejich účastníci?

Stali jsme se sebevědomějšími. Jsme čím dál přesvědčenější, že je povinností politiků odpovídat na otázky, které se týkají nakládání s veřejnými penězi a vůbec spravování věcí veřejných. A také že vůbec neexistuje téma – až na výjimky hraničící s bulvárem –, o kterém by neměli mluvit. Tahle premisa nám dává velkou volnost v tom, jak vůbec s politiky hovořit. Ve srovnání s dřívějškem jsme rovnocennějšími partnery. Ta doba, kdy se novináři politiků ptali tak, aby jim poskytli prostor pro jejich sebevyjádření, je naštěstí pryč. I když je to možná troufalé tvrzení.

V průběhu deseti let, kdy moderujete nejsledovanější politické publicistické pořady, se neustále zlepšujete. Od koho se učíte? Jak na své dovednosti pracujete?

Na všechno, co odmoderuji, se znovu dívám, popřípadě své pořady poslouchám. To je asi největší zdroj mého profesionálního posunu. A neocenitelná je i zpětná vazba od všech mých editorů – v rozhlase i v televizi – během rozebírání odvysílaného pořadu. Tam se zamýšlíme i nad tím, proč něco dopadlo jinak, než jsme si představovali. Chyba mohla být na naší straně, nebo tam hrály roli objektivní okolnosti a jinak nešlo postupovat, nebo se stalo něco, na co jsme nebyli připraveni. Hned si řekneme, co by se příště dalo udělat, aby nás něco podobného nezaskočilo, kdyby se to náhodou zopakovalo.

„Ve srovnání s dřívějškem jsme rovnocennějšími partnery. Ta doba, kdy se novináři politiků ptali tak, aby jim poskytli prostor pro jejich sebevyjádření, je naštěstí pryč. I když je to možná troufalé tvrzení.“

V interview Daniely Drtinové s Michalem Haškem bylo po vystoupení hejtmana Chovance divákům jasné, že místopředseda ČSSD o schůzce u prezidenta lže. Proč v tomto okamžiku nebyla moderátorka tvrdší a nepřitiskla ho ke zdi se slovy: „Pane Hašku, já vím, že teď lžete?“

Odpověď je jednoduchá. V tu chvíli přece ještě vůbec nebylo jasné, jestli nelže Milan Chovanec. Navíc moderátor není soudce. Jeho úkolem je poskládat sled otázek tak, aby bylo jasné, že dotyčný v danou chvíli třeba lže. Ovšem v tomhle konkrétním případě a v ten konkrétní den byla pořád ještě malá pravděpodobnost, že možná lže někdo jiný. Nejsme tam od toho, abychom vynášeli soudy; pracujeme pro veřejnoprávní média, která mají nějaké profesionální kodexy. Posluchače, diváka nemá zajímat, co si myslím já. Mým úkolem je být tak dobře připravený, abych dokázal demonstrovat, že například daný politik lže.

S oblibou říkáte: „Já vám rozumím, ale ptal jsem se vás na něco jiného.“ nebo „Pane poslanče, poslouchejte mě!“, dokonce i „Tak znovu!“. Kdy tyto „donucovací prostředky“ vyzrály? Kdy jste zjistil, že fungují?

Jejich používání nebylo nijak záměrné. Zkoušel jsem v průběhu času různé prostředky, až se ukázalo, že tohle – alespoň u mě – funguje relativně dobře a není důvod se tohoto komunikačního postupu vzdávat. Navíc je proti němu dost obtížná obrana, pokud respondent nechce přejít do osobní roviny. Jakmile totiž opustí věcnou rovinu a začne mi oponovat, že tomu, o čem mluví, nerozumím, do jisté míry prohrává.

Mají prostředky vašeho moderátorského stylu oporu ve studiu psychologie, mediální komunikace a podobně?

Nemají. Je to čistě intuitivní záležitost.

Dokáže vás ještě ve vysílání něco nebo někdo rozhodit?

Ale pochopitelně. Každý vypjatý okamžik ve studiu. To mám zpocená záda a srdce mi bije až v krku. Uvedu konkrétní příklad: předvolební rozhovor s pány Okamurou, Vandasem a Adámkem, během něhož na vás všichni tři útočí. Jediné východisko je být stoprocentně připraven, umět jejich volební programy zezadu zepředu a být schopen z nich přesně citovat. V té dokonalé přípravě je naše spása. Jakmile mi totiž někdo z nich začne vykládat, že jsem si něco špatně přečetl, vím, že nemá pravdu.

Moderoval jste i rozhlasové předvolební duely před prezidentskou volbou. Jak těžké bylo zvládnout oba kandidáty?

Je důležité si předem promyslet všechny možnosti, které při debatě mohou nastat. Dají se namodelovat situace, na které si oba respondenti mohou stěžovat, případně co budou požadovat. Až na výjimky lze všechno předem promyslet. Moderovat tyhle duely tak těžké nebylo. Rozhovor face to face s jedním z kandidátů a současným prezidentem o financování jeho volební kampaně byl podstatně náročnější.

O vás je známo, že nechodíte k volbám. Proč?

Protože se mi s tím potom líp pracuje. Nesvazuje mě, že mě některá strana svými kroky štve, přestože jsem jí hodil volební lístek.

Vaše profesionálně úspěšně tajené politické preference ovšem občas berou za své na vašem Facebooku či Twitteru...

To tam ale čtete vy. Já si myslím, že tam nic takového není. To, že na Facebooku nebo na Twitteru poukážu na hloupost nějaké politické strany, není vyjádřením politické preference. Já tím jenom říkám, že z mého pohledu se daná strana chová přinejmenším podivně. A nezveřejňuju, které politické seskupení podle mě jedná rozumně.

Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu se nedávno váš host, publicista Jan Macháček, dotkl jisté dvojjedinosti píšícího novináře: na svůj blog může psát do jisté míry otevřeněji – a tím tvrději, důrazněji – než na stránky Respektu, kde z profesionálního hlediska musí mít každé tvrzení podložené důkazy, zdroji apod. Může si tohle dovolit i moderátor veřejnoprávních médií?

V tomhle s Honzou úplně nesouhlasím. Jestli nemá být moje nestrannost zpochybněna, dávám si i na sociálních sítích pozor na to, abych se nedopustil nějakého vysloveně hodnotícího výroku, který by se dal posléze vykládat tak, že mi třeba nějaká strana leze na nervy. To, že se v nějakém odkazu zeptám, jestli je nějaké politické jednání ještě normální, nebo jestli jsme se už posunuli někam jinam, je na stejné úrovni, jako bych se ptal ve vysílání. Abych tedy odpověděl na vaši otázku – novinář mé profese by se měl na sociálních sítích chovat stejně jako ve studiu. Výrazně uvolněnější režim by neměl fungovat, protože by se dal snadno zneužít.

Jak a kým?

Pokud by mediální poradci politických stran byli co proto, měli by všechny moderátory v tomto smyslu „proklepnuté“ a svým klientům by radili, aby to v debatách a rozhovorech používali. Jenže oni v tomto směru neprojevují žádnou aktivitu.

Alena Sojková

Foto Tomáš Vodňanský a Filip Jandourek  Lze smířit nesmiřitelné?
  Dívejte se
 
  
Kam dovedl slepý slepého?
  Navštivte
 
  To, co nás drží nad hladinou
  Téma