Číslo 19 / 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s novinářkou.
Janou Klusákovou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sto let Jiřího Krupičky

Pátého května bude sto let Jiřímu Krupičkovi, českému spisovateli, geologovi a filozofovi. V roce 1950 byl komunisty za neúspěšný pokus dostat na Západ rukopis Člověk a lidstvo odsouzen k šestnáctiletému vězení. Ve vězeních a lágrech strávil deset let. Po srpnu 1968 emigroval. Žije v Kanadě. Kromě přemýšlivých knih, které napsal, se věnoval oblíbené geologii.

V Yellowstonském národním parku, 1985

Hned v prvních větách knihy Renesance rozumu nahlíží profesor Jiří Krupička za fráze, které se snaží tvářit světaznale, ale bývá za nimi bezradnost a prázdnota. S radostí ze setkání se spřízněnou duší se čtenář stranící rozumu vydává krok za krokem po stopách holé pravdy skryté za proklamacemi, sebelhaním, fešáckými, rádoby přemýšlivými obecnými pravdami či filozofickými tezemi. V první kapitole nazvané Skepse autor odmítá pochybování o životních hodnotách, o možnostech pravdivého poznání, zavrhuje skepsi ke kvalitě lidského života a ke schopnostem rozumu udělat něco se zmatkem života. Autor míní, že skutečným hybatelem lidské společnosti jsou poznatky přírodních věd a technika, přestože „věda dává lidstvu bohatství, se kterým si někdy neví rady“. V kapitole s názvem Na pokraji rozumu popisuje svůj boj za zdravý rozum a zachování života, ale i tváře a morální integrity v komunistických věznicích. Byl vězněn a všemožně týrán nekonečných deset let. Alespoň že mu život tu hroznou újmu kompenzoval svou délkou.

O věčném sebemrskačství

Jeho kniha Flagelantská civilizace odkrývá ponižující sebepopření vlastní civilizace a kultury, které Jiří Krupička srovnává s případy z historie ras a národů v různých částech světa. Například na Temudžina Džingischána, historického světového rekordmana ve vraždění, jsou dnešní Mongolové hrdí, jeho obrazy zdobí byty i jurty, řečníci připomínají lidu údajně velkého syna národa. Potomky indiánů neděsí vlastní historie vzájemného vyvražďování, jejich války byly vedené mnohdy hlavně pro pochytání zajatců, kterým bylo pak po tisících vyřezáváno z živého těla srdce, aby se potoky krve „nepřátel“ nasytili jejich bohové. Byl to triumf lidské pošetilosti křížené s krutostí, možná sadismem masového rozměru. Naproti těmto historickým jatkám, které jaksi už nevadí, sílí sebeobviňování bílého Evropana a jejich potomků na ostatních kontinentech téměř za cokoliv, dochází k absurdnímu sebemrskačství, přepjatému studu, věčným omluvám, k vášnivému sebepopření.

Emeritní profesor University of Alberta v Edmontonu Jiří Krupička nahlíží ve svých knihách za fráze, které se tváří světaznale, ale bývá za nimi bezradnost a prázdnota

Plnokrevný humanismus

Autor dokládá na mnoha příkladech, že rasismus a otrokářství bílého muže nebyly o nic častější a horší než u barevných národů po celém světě a po většinu lidské historie. Ale jen bílý muž ve své zjemněné kultuře s demokratickým a celkem svobodomyslným společenským systémem, v zemích, kde netrestané otroctví neexistuje, si zoufá nad svou kořistnickou historíí a bere na sebe všechny hříchy světa. Přitom bez sebevědomí, sebepřijetí a pochopení vlastní historie srovnávané s dějinami jiných národů a ras naše kultura a civilizace zeslábne, ztratí přitažlivost pro další generace, zanikne. Pokud jde o rasové věci, důkazní břemeno dnes spočívá na obviněném, většinou na bílém muži. Autor dodává, že rasová uraženost se mnohdy vyplatí, z morálního rozhořčení mohou vyplynout i slušné materiální výhody.
Z díla Jiřího Krupičky vyzařuje plnokrevný humanismus. Texty prosvítá obdiv k zázrakům přírody, na jejichž vrcholu vidí lidský mozek (kniha Kosmický mozek). Jeho myšlenky a postřehy často oponují vágnímu obecnému mínění, odkrývají pokrytectví, malomyslnost a zbabělost. Jako zárodek neštěstí usvědčuje morální a názorový relativismus v naší kultuře.

Věra Nosková, spisovatelka a publicistka  Patnáct cell pro Magora
 
  
Smrt, zásvětí a smích
 
  Sto let Jiřího Krupičky