Číslo 30 / 2012.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s pěvcem.
Dmitrim Hvorostovskym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dvakrát Fototorst: Svoboda a Marco

V renomované edici Fototorst, která funguje v pražském Torstu od roku 2000, vyšly nedávno další dva svazky, třicátý šestý a třicátý sedmý. Mají jedno společné, ačkoli fotografická díla Jindřicha Marca (1921–2000) a Jana Svobody (1934–1990), kterým jsou publikace věnovány, jdou každé svou cestou, a to vlastně skoro opačnými směry.

Společná je oběma monografiím jistá nepatřičnost v průvodních studiích: zatímco Vladimír Birgus (ten pojednal Marca) se rozepsal zeširoka o válečné a bezprostředně poválečné fotografii obecně (spíš než by se zaměřil na rozbor celku díla titulního autora), Pavel Vančát se pokusil sestrojit kolem Svobody jakýsi mýtus, kterým by fotografa povýšil málem na génia, jenž sotva snese srovnání. Birgus z toho vychází samozřejmě lépe, jeho čtivě napsaná lekce z dějin média vlastně neškodí (i když by ji čtenář hledal asi jinde); Vančátův příspěvek, který mísí publicistické abstrahování s jistou mírou pseudoučené zaumnosti, je na tom podstatně hůř – o díle Jana Svobody se dozvíme něco relevantního teprve ze samotných fotografií.

Od Svobody…

Svobodovo dílo doznalo, zejména v padesátých až sedmdesátých letech, jistě zajímavých, ovšem nikoli výjimečných vývojových proměn: od městského civilismu, kde pro paralelu není daleko vlastně s kýmkoli ze Skupiny 42, došel autor přes nepříliš invenční variace na Sudkova zátiší k záběrům stroze předmětným, osekaným na základní symboliku a předvádějícím vcelku osobité příspěvky k abstraktní, minimalistické, případně konceptuální fotografii. A Vančát? V textu o Svobodovi si oblíbil zejména pojmy radikální, rafinovaný, krutý nebo destruující. Podle něj pak fotograf „předběhl celou vývojovou linii […] moderní fotografie“, stal se „jakýmsi věrozvěstem nejen ojedinělého výrazu, ale i samotného myšlení o fotografii“, vytvořil „zcela vlastní podobu ,fotografie‘“.
Takové lehce nahozené floskule, které lze vztáhnout na kohokoli, kdo je po ruce, a jistě i mimo médium fotografie, jsou pro Svobodu jaksi zotročující, vlastně stejně jako Vančátovo snažení kurátorské (připomeňme loňskou výstavu Mutující médium v Rudolfinu): nejde tu totiž o fotografa ani fotografii, ale o samolibou svévolnost „vykladače“.

…ke svobodě

Tahle výtka neplatí u Birgusovy studie k Marcovi ani náhodou. Jak řečeno výše, jeho přístup je obšírný, všetečný, ale jeho těžištěm je kontext, souvislosti, paralely – nikoli malicherné autorské ego. Snímky, které pořídil Jindřich Marco v závěru války a bezprostředně po ní, reportážní záběry z měst zmrzačené Evropy, z Německa, Polska, Maďarska nebo Anglie, hodnotí Birgus jako vrcholné; fotograf se k této metě prý už v dalším půlstoletí své žurnalistické i volné práce „nikdy nepřiblížil“. To je sice bilance do jisté míry tragická, ale s ohledem na výjimečnost a emocionální sílu (po)válečné doby, stejně jako čtyřiceti následujících let sterilního teroru „jedné strany“, vlastně pochopitelná. Marco si ostatně protrpěl své jak za války v pracovním táboře, tak ve věznicích komunismu.
To podstatné si ale podržel – tvůrčí svobodu. Minulý režim ho sice zbavil možnosti spolupracovat se špičkovými obrazovými časopisy v cizině a nahnal jeho génia do klece zakázkové fotografie, ale Marco fotil i nadále pro sebe: civilní výjevy z každodenní Prahy, srpnovou okupaci v osmašedesátém, vybrané umělce příbuzného osudu jako Zrzavého nebo Sudka. Jeho dílo se uzavřelo symbolicky: dvojknihou s Karlem Cudlínem. První fotil Izrael v době jeho vzniku, druhý po padesáti letech. Citujeme-li závěrem poslední větu z Birguse: Jindřich Marco nevyšel z té odvážné konfrontace vůbec špatně.

Radim Kopáč, výtvarný a literární kritik  Hrady spatřené    
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
 
  FotoTorst: Svoboda a Marco

  Pořiďte si  
 
  První Euro na Východě
  Téma