Číslo 27 / 2012.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s knězem.
Zbygniewem Czendlikem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Zbygniew Czendlik, kněz

Proč jste se zrovna vy stal knězem?

Na tuto záležitost se mě lidé ptají snad nejčastěji. Přesto na ni znovu odpovím, protože ne všichni slyšeli nebo četli mé odpovědi a já si nemůžu myslet, že jsem již tak „profláklý“, aby mě znal každý. Moje rozhodnutí přirozeně ovlivnilo prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, s kým jsem vyrůstal, jaké jsem měl rodiče a učitele. A samozřejmě mě ovlivňovaly i osobnosti kněží kolem mě. Jsem cílevědomý člověk, a když už řeknu jednou ano, dělám vše pro to, abych došel k cíli. Nemám rád, když se profese kněžství svaluje na jakési povolání Bohem. Vždy to je o společném rozhodnutí. Za sebe říkám, že Pán Bůh mě honil, až mě dohonil, a já mu tedy řekl, že to zkusím. Přiznávám se, že jsem před ním utíkal k děvčatům, k tancovačkám... V jednu chvíli mě však porazil a vyhrál nade mnou. A proč tedy kněžství? Odpovím otázkou. Proč vy jste si vybral za manželku právě tuto ženu, když jsou na světě možná jiné ženy ještě krásnější, chytřejší?

Jste poměrně progresivním duchovním.

Rozčilují mě novinové články, kde se o mně píše jako o moderním faráři, který má mobil, počítač a kdoví co ještě. Vždyť je to součást našeho života. Podle mě je důležité být přirozeným. Pokud jsem vnímán jako moderní kněz, tak je to především proto, že veřejností je církev nahlížena jako něco, co patří do dávné minulosti. Možná se umím v současném světě pohybovat a orientovat, je na mě víc vidět, proto si někteří lidé myslí, že jsem moderním knězem. Nemám tento náhled rád. A stejné je to i s pohledem na mě jako na celebritu. Vždyť kdo je dnes celebrita? K tomu stačí, aby se jeden proběhl nahý po náměstí. Já chci být především sám sebou, být osobností. A tou opravdu ještě nejsem.

Mění se postupem času důrazy na vzorce chování duchovních?

Jistěže. A nemusíme jít historicky daleko. Stačí se podívat na duchovní před dvaceti lety. Posláním kněze je ovlivňovat svět kolem něho. Ale je dobře, že svět ovlivňuje i nás, protože my jsme jeho součástí a částečné přizpůsobení se v některých věcech nám není rozhodně na škodu. Pokud tedy mluvíme o těch vnějších věcech. Co se týká vnitřního života kněze, tak to by mělo být stejné jako před sto lety. Zde se očekává duchovní rozměr, empatie, schopnost doprovázení lidí životem, umění dávat směr. V tomto by měl být kněžský stav konstantní.

Snažíte se pokaždé, když máte v médiích příležitost, promluvit na duchovní téma?

K rozhovorům na tato témata většinou nedávám podněty. Ale když někdo přijde a zeptá se, s radostí mu odpovím, protože o duchovních záležitostech mluvím velmi rád. Často se pohybuji v naprosto odlišném prostředí, než z jakého přicházím, a už jen to, že dotyční vědí, kdo jsem, na lidi působí. Nikdy nikomu nevnucuji svůj pohled na věc, svůj světonázor. Nejraději mám rozhovory s lidmi, kteří vidí věci jinak než já. Takové hovory mě velmi obohacují – na rozdíl od debat s lidmi stejného světonázoru, kdy mám občas pocit, že je to pro mě ztráta času. V dialogu jde především o naslouchání.

Do širšího povědomí lidí jste se dostal díky přátelství s popovou divou Lucií Bílou. Nejde občas přeslechnout názor, že jste na „výsluní“ vyšplhal po jejích zádech.

To je naprosto správný názor. Přiznávám se k tomu, Lucii jsem za mnohé vděčný. Pravda je, že jsem její popularity využil pro své charitativní projekty, které by určitě nebyly tak úspěšné. Což je logické, protože její jméno otevírá dveře a peněženky sponzorů. Ona byla první, kdo mně dal veřejně důvěru, a to byl základ pro získání důvěry dalších vlivných lidí. Díky tomu dnes vozíme postižené děti do speciální školy mikrobusem s hydraulickou plošinou, provozujeme Seniordopravu, vybudovali jsme dům pro pěstounské rodiny. Bez společenského kreditu Lucie Bílé by se mi toto dílo nikdy nepodařilo.

Nemáte někdy pocit, že je poněkud „přečendlikováno“?

Říkám to stále. A tento náš rozhovor k tomu jen přispěje. Czendlika už bylo dost! Často se snažím médiím vyhnout, ale když za mnou přijedou třeba kvůli dvěma větám až z Pardubic nebo Hradce Králové jen proto, že se žádný jiný kněz nechtěl vyjádřit, tak co mám dělat? A to přesto, že si nemyslím, že bych byl kdovíjak chytrý a vzdělaný. Osobně vidím jediný důvod zájmu médií o mě – jsem k nim snad milý. Chudáci ti, kteří mé výplody pak čtou či sledují v televizi.

Na různých společenských akcích a večírcích se však objevujete poměrně často.

A proč také ne? Nechodím tam proto, abych něco dostal, naopak, abych mohl případně dát. Nechci se vtěsnávat do představ lidí, jak by se měl či neměl farář chovat. Opak je pravdou. Upravit chci já jejich představy. Posláním kněze je jít do světa, jít lidem vstříc, ne se před světem uzavírat. Samozřejmě že si vybírám, které pozvání přijmu. Nepotřebuji být hvězdou každého mejdanu. Když se pak přece jen někde objevím, měsíc se o tom mluví a vypadá to, že jsem každý týden na nějakém večírku.

Veřejně kouříte, pijete alkohol, flirtujete se ženami, občas si hodíte nohy na stůl. Není to právě toto, čím jste pro veřejnost a média zajímavý?

Mám se snad schovávat? Mám lhát a hrát divadlo? Je to jistě i na médiích, jaký o mně vytvoří obraz. Stačí použít jiný slovosled a slova, která působí dvojsmyslně. Když napíší, že Czendlik kouří a pije, tak to zajisté zapůsobí pejorativně a lidé si představí alkoholika. Ale stejné věci děláme přece téměř všichni. Rád si dám dobrou slivovici, víno, dobrou whisky, dám si všechno. Ale proč to má být ve spojení se mnou prezentováno jako něco negativního? Proč bych se měl nechat zatlačit k pokrytectví a popírat svoji přirozenost? Proč tyto ryze soukromé věci zajímají společnost víc než sociální projekty, za kterými stojím? Už jsem s tím ale smířený.

Byl byste tedy raději, kdyby při vyslovení vašeho jména naskočila lidem charita?

Ani to ne. Mně stačí vědomí, že mé projekty, které se již podařilo uskutečnit, slouží potřebným lidem. To je mé štěstí, to je to, co mě naplňuje. Nechci se však dostat do extrému a získat nálepku toho, kdo koná dobro. To by snad pro mě byla ještě horší image než pověst faráře, který kouří a pije. Postavme to tedy takto: Protože občas trochu hřeším, potřebuji si pro nebe hříšky odčinit – a tak konám i dobro. Čím větší pocit viny, tím větší potřeba zadostiučinění.

Pavel Sršeň, publicista

Foto Mona Martinů

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 26. 6.  Jen dvě mouchy, prosím! 
  Jak to vidí Milan Slezák
 
  O duši ve znetvořeném těle

  Dívejte se  
 
  Zkusme si sem tam něco užít!
  Téma