Číslo 25 / 2012.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s flétnistkou.
Annou Fusek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anna Fusek, flétnistka

Narodila jste se v Praze, ale svět vás dnes považuje za německou umělkyni. V Německu žijete od raného dětství – co bylo příčinou odchodu?

Na to, proč přesně konflikty s tehdejším režimem nakonec přiměly moje rodiče k rozhodnutí opustit v roce 1982 Československo, by asi měli a uměli nejlépe odpovědět oni. Mně byl v té době ani ne rok a půl. Mimochodem s tou národností je to složitější; někdy jsem v programech uváděna jako česká hudebnice. Sama jsem spokojena s obojím. Vyrůstala jsem stejnou mírou s německou i s českou řečí a kulturou. Obě jsou mou podstatnou částí a nezdá se mi nutné přiřazovat se k některé z nich.

Jak se žije s dvojí národní identitou? Cítíte to spíš jako výhodu, anebo to má i své zápory?

Vyrůstat se dvěma jazyky je bezpochyby štěstí. Jinak mi samozřejmě chybí srovnání. Pocit propojení s jedním konkrétním místem, jaký někteří lidé popisují, asi neznám. V průběhu dětství jsme žili v ruzných městech, protože jsme se s rodiči asi třikrát stěhovali, takže emocionální vztah k domovu jako místu dětských vzpomínek nemám. Ale taky nemůžu říci, že by mi chyběly. Vyrůstání, jaké jsem měla já, umožňuje velkou svobodu a otevřenost, ovšem nevýhoda je, že člověk má asi intenzivnější pocit, že vlastně nikam nepatří.

Od pěti let hrajete na housle, v šesti jste přidala zobcovou flétnu a v osmi klavír. Jaké pro vás bylo dětství strávené s hudbou? Převažovala radost jako spontánní projev talentu, anebo spíše povinnost?

Myslím si, že jsem měla ideální a přirozené podmínky pro hraní hudby. Oba moji rodiče nemají s uměním profesionálně co do činění, jsou to matematici se zájmem a smyslem pro umění. Měli tudíž zájem na mém hudebním vzdělání, ale nevyvíjeli na mě nějaký tlak. A vedle hudby existovalo vždy ještě mnoho jiného. Například blbnutí s bratry.

Pak už přišly hudební školy a kurzy. Jejich přehled je mimořádně široký: Dortmund, Münster, Rotterdam, Berlín, Basilej... Na které z nich vzpomínáte nejraději?

Nerada bych musela volit jedno jméno. Mám určitě štěstí v tom, že si umím rychle zvyknout na nová prostředí a místa a prožívám je pak jako obohacení. Co se týče mého studia, musím říci, že jsem při všech pochybnostech a krizích všude měla skutečný požitek z toho, že se mohu zabývat tak hezkými věcmi, jako je hudba, filozofie a literatura, a poznávat při tom fantastické lidi.

Své umělecké ambice dělíte mezi souborovou hru a sólistickou činnost. Přitom v souborech nehrajete jen na zobcovou flétnu, ale také na housle a na klavír nebo varhany. Jaké to je, držet se na špičkové úrovni hned s několika nástroji?

Každý z těchto nastrojů má své kouzlo. Housle vyžadují disciplínu pravidelnosti, klavír klade většinou vyšší nároky na nastudování díla a jeho interpretaci a zobcová flétna je jistým způsobem jednoduchá svojí bezprostředností, ale právě proto je také velice zrádná. Rozhodně bych litovala, kdybych se některého z těchto nastrojů musela vzdát.

Recenzenti koncertů Magdaleny Kožené s českým souborem Collegium 1704 nebo s italským souborem dobových nástrojů Venice Baroque Orchestra shodně oceňovali moment, kdy jedna členka souboru vstala od houslového partu a bravurně přednesla Vivaldiho koncert pro zobcovou flétnu a orchestr. Působila jste v tu chvíli jako zjevení: dokonce jste strhla svým provedením publikum k „nemístnému“ potlesku hned po první větě. Hodláte v těchto překvapeních pokračovat, anebo plánujete přechod k dráze sólistky?

Je příjemné, že se pro mě rozdíl mezi sólovou hrou a hrou v orchestru stále zmenšuje – ostatně rozdíl mezi sólem a orchestrální hrou je ve staré hudbě většinou menší než při provádění novější hudby. Při prvních sólových vystoupeních s orchestrem byly vzrušení a strach mnohem větší než při hře v orchestru. S rostoucí zkušeností nyní požitek z takových koncertů roste a radost ze společného muzicírování převažuje. Když mohu stát na pódiu s lidmi, které mám ráda, a užít si společně hudbu, je to krásná zkušenost nezávisle na tom, zda jsem zrovna sólistkou, nebo členkou orchestru. Hrát jako sólistka je pro mě většinou náročnější po stránce technické. A protože náročné úlohy vyhledávám, těšilo by mne, kdybych i v budoucnu vystupovala jako sólistka.

Vedle barokní hudby, což je vaše dlouhodobá specializace, interpretujete často i současné skladby třeba v Duu KlangArt, ve kterém s vámi hraje perkusionista Lasse Gundelach. Co vám, vyznavačce autentické historické interpretace, dává kontakt s hudbou vzniklou ze zcela jiných harmonických, melodických, rytmických východisek?

Hudební dějiny obsahují ve všech svých epochách a hudebních stylech až po nejnovější kompozice nevyčerpatelné množství děl vysoké hudební kvality, obsahové a emocionální hustoty, která mě oslovují a zajímají. Literatura pro zobcovou flétnu není ale tak bohatě vybavena jako literatura pro klavír nebo housle. V romantické literatuře a v klasické moderně, kterou mám mimořádně ráda, není bohužel vůbec nic a velmi podobné je to s hudbou od poloviny dvacátého století: ani tady neexistují skoro žádná díla pro větší komorní obsazení se zobcovou flétnou a také skoro žádný koncert pro tento nástroj. Zajímavé nové kompozice v této oblasti by mě velmi potěšily!

Milan Pokorný

Foto Zbyněk Pecák

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 12. 6.  Dobrý časy v oparu...    
  Pořiďte si
 
  Jak Skála mořské řasy našel

  Navštivte  
 
  Cit pana Tomáše pro sníh
  Téma