Prokop Siostrzonek,
duchovní, převor břevnovského kláštera

Jste prvním mezi bratřími ve vašem klášteře. Udáváte směr duchovního života celé břevnovské komunitě. Nebojíte se, že váš postoj a názor nemusí být vždy správný?

Není to jednoduché, neboť směr musím znát především já. I po dvaceti letech od sametové revoluce to není snadné, neboť jsme v našem klášteru začínali de facto od nuly, přestože třeba opat Anastáz Opasek přežil v exilu. Zpátky jsme museli získat především umění společné modlitby, nejenom tedy budovy kláštera. Zkušenější bratři nám odešli na věčnost, a tak ono hledání a objevování řeholního života a pospolitosti zůstalo převážně na nás mladších. Musíme každý den znovu hledat, jak má v dnešním světě žít řeholní benediktinská komunita. Každý klášter si hledá své místo v dané zemi a její kultuře. Nutno říct, že břevnovský klášter je svým zaměřením úplně jiný než třeba rajhradský klášter u Brna. A to jsme v jedné malé republice. Režim a organizace dne jsou podobné, ale zaměření vyplyne podle potřeb a očekávání okolí kláštera. Samozřejmě že jsem si po mnoha letech musel přiznat, že některá rozhodnutí mohla být i lepší. To je ale přirozený vývoj. Už svatý Benedikt napsal, že i opat musí neustále hledat tu správnou cestu.

K vašemu životu patří klášterní romantika, řeholní hábit, gregoriánské zpěvy...

Na představu klášterní romantiky doplatili mnozí, kteří po roce 1990 do řádu, a nejen našeho, vstoupili. Mysleli si, že život v klášteře jsou skutečně procházky v hábitu po dlouhých chodbách, zpěv v chóru, vznášení se nad zemí. Jenže tady nežijeme v nebi. Jde o způsob života, kterým si chceme pomoci k tomu, abychom do nebe jednou došli. A je to často tvrdý způsob pozemského bytí.

Neutíkají adepti do kláštera proto, že nezvládají svůj život ve světě?

Někteří ano. Buď nemají práci, nebo se hůř srovnávají se životem a nemohou najít své místo ve společnosti. Jenže nenajdou-li se ve světě, nenaleznou pokoj ani v klášteře. Problémy vstupem do řehole nenechají před branami kláštera, nesou si je dál.

Žijete za vysokými zdmi, svět však neustále postupuje – minimálně v oblasti technických vymožeností. Dotýkají se vás? Umíte je využívat?

Samozřejmě. Používáme běžně internet, mobilní telefony, ale jen v nezbytně nutné míře. Vnitřní kázeň si musí udržovat každý bratr sám. Pokud by došlo k nějakému excesu, vyplynul by brzy na povrch a musel by být řešen. Kláštery byly odedávna zdrojem informovanosti a vzdělanosti, proto musí jít i v tomto směru s dobou a používat v komunikaci se světem vše, co nám moderní doba nabízí. Nepovažujeme technický pokrok za nic špatného či ďábelského, ale musí to být opravdu služebník.

Řeholní komunita vám všem nahrazuje klasickou rodinu. Funguje tak?

Navenek to tak působí a je to i pojmenováno. V čele stojí otec. Je to však jiný způsob prožívání rodiny. Důraz je kladen na to být spolu a sdílet se. A to je podstatnou výhodou oproti světským rodinám, ve kterých často chybí společné pobývání u jídla, rozhovory. V tomto máme výhodu. Přesto stále hledáme, jak ty společné chvíle využít lépe, protože povinnosti, které máme jako jednotlivci, nás o tyto společné chvíle mohou okrást, a my si je proto musíme ohlídat. Je velmi důležité žít s ostatními, ne vedle nich.

Jak tedy slavíte ve vašem společenství například svátky, narozeniny?

Pokud nejde o kulatiny, není důvod k výjimečnému dni. Svátky se u nás připomínají v den, kdy se v církevním kalendáři slaví patron některého z bratří. Jde vždy o přirozenou vzpomínku v chodu dne. Vánoce a Velikonoce jsou podobné jako v jiných rodinách. Společné jídlo, dárek.

Nabídek k duchovnímu způsobu života je kolem nás mnoho. Mnozí lidé se tak dostanou i k sektám a náboženstvím, které jsou naší kultuře vzdálené. Proč jim dají přednost před křesťanstvím?

Dalajláma doporučil Evropanům, aby se dívali ke svým kořenům, kde mohou daleko lépe porozumět sami sobě, než když začnou hledat sami sebe způsobem tibetským a dálněvýchodním. Naše kořeny jsou v židovsko-křesťanské tradici. Minulá desetiletí nám zabraňovala poznávat blíže to, co nás obklopovalo. Přirozeně, co neznám, nemohu ani milovat a ocenit. Dnes, když už jsou informace o křesťanství dostupné, přichází zase mnoho předsudků a nedůvěry. Když si však začnu s lidmi povídat, velice brzy se hroty nedůvěry otupí a druzí začnou poznávat hodnoty, které jim byly předsudky zahaleny. Nejsme tak ateistická společnost, jak se mnohdy píše. Jen často hledáme na špatných místech. Třeba v programu televizních stanic, kde nám kartářky zaručeně poradí, co s naším životem dál. Divím se, čemu všemu lidé věří, aby nevěřili...

Kde berete vy sám jistotu, že víra v křesťanského Boha je ta správná investice?

Mnohokrát se mi to vyplatilo, mnohokrát jsem zakusil, že to tak je. Velmi mě v mé víře povzbuzují žalmy, které jsou staré tisíce let. Tam je ukázáno, jak člověk nabíral jistotu právě ve chvílích, kdy si nevěděl se svým životem rady. Člověk v nich sténá, křičí, vylévá své srdce před Hospodinem, pak zase skáče radostí a tluče do bubínku. Před Hospodinem je člověk opravdu sám sebou. Bůh je neuchopitelný. Svatý Augustin řekl, že by nikdy nevěřil v Boha, který by byl pochopitelný.

Měl jste někdy chuť s vírou praštit, zapomenout na Boha?

Ten, kdo říká, že nikdy neměl pochybnosti, lže. Pochybnosti přirozeně přijdou a člověka protříbí. Víra je jako vztah. A žádný vztah není nikdy hotov, musíme pro něj každý den něco udělat.

Pavel Sršeň, publicista

Foto Mona Martinů

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 13. 12.  Nová krev Petera Gabriela
  Pořiďte si
 
  Co nadělí Víkendová příloha 

  Nalaďte si  
 
  Za malíři do Frankfurtu
  Navštivte