Za malíři do Frankfurtu

Frankfurt nad Mohanem – to není jenom každoroční knižní veletrh, jeden z největších a nejnavštěvovanějších v Evropě. To je také řada muzeí rozesetá po obou březích poklidně plynoucí řeky: menších i větších, s programem někdy snadno pominutelným, jindy ovšem pozoruhodně atraktivním.
Třeba ve Städel Museu, na adrese Dürerstraße 2, běží do 8. ledna příštího roku přehlídka poválečných prací Maxe Beckmanna (1884–1950), druhdy průkopníka německého expresionismu, autora surových, bolestných grafik z poválečného Berlína, později zralého malíře napojeného na věčně inspirativní zřídlo mytických a archetypálních výjevů.

Jeho pozdní práce, realizované v americkém exilu v letech 1947–1950, jsou námětově věrné zejména figuře, ať jde o portréty nebo častý autoportrét. Právě vlastní obraz dobře prozrazuje Beckmannovu tvůrčí náturu: jeho dílo je zemité, nesmírně „těžké“, jaksi metafyzicky znavené, prostoupené melancholií vyvěrající zejména z barevné skladby – ale zároveň brutálně živé, drásající, překypující elánem až do posledního dechu.

Max Beckmann: Žena s mandolínou ve žluté a červené (1947)

Beckmann byl člověk robustní postavy, kulaté tváře a semknutých rtů. Do svého díla se otiskl překvapivě jasně a nezpochybnitelně, a to i tehdy, když figuru vystřídal zátiším nebo městskou scenérií. Zřejmě na něj měla vliv jak bohatá tradice nizozemského malířství (ostatně v Amsterodamu prožil roky druhé světové války), tak architektura amerických měst. On sám pak bezpochyby ovlivnil vlnu abstraktního expresionismu, který po druhé světové válce začali ve Spojených státech amerických pokoušet Jackson Pollock nebo Philip Guston.

Max Beckmann: Autoportrét s cigaretou (1947)          Katzova výstava se jmenuje Cool Prints. A jeho práce jsou opravdu „pohodové“, stejně jako jsou „chladné“.

A na výstavě jsou zřejmé i jiné spojnice: v kresbě s česko-francouzským výtvarníkem Karlem Zlínem, živícím rovněž své dílo syrovým masem mýtů, v robustním malířském rukopisu pak třeba s poválečným Fillou, sublimujícím hrůzu let strávených v koncentračním táboře, nebo s uvolněnými, rozmáchlými tahy pozdního, postkubistického Picassa.
Jako šikovně zvolený protipól, a to obrazně i doslova, je ve Frankfurtu, na protějším břehu Mohanu, k vidění několik desítek obrazů Alexe Katze, ročník 1927. Kolekce jeho prací, instalovaných v Jüdisches Museu (na adrese Untermainkai 14/15, rovněž do 8. ledna), sice zabírá šedesátá až devadesátá léta minulého století, je ale o poznání skromnější než výstava věnovaná Beckmannovi.
Je ostatně skromnější nejen svým rozsahem: Katz, jako doyen americké figurativní malby, ovlivněné komiksem stejně jako pop-artem, omezuje své náměty na jejich realistický, vesměs pozitivně, až vesele vyladěný rozměr. Portrétuje svoji ženu Adu, portrétuje sebe, plní zakázky módních magazínů, zkouší krajinomalbu. Zatímco jeho výhledy na přírodní dění jsou především přehlídkou odkazů a citací, výpůjček a imitací (tu čínské nebo japonské malby, jindy impresionismu, dále pozdního Matisse nebo vrcholného Muncha), záběry jeho vlastní ženy jsou trochu jiné povahy. V barvách i tvarech si malíř drží nadále pozvolnost, lehkost, vzdušnost – ale jeho plátnům nechybí tentokrát jistý neuchopitelný moment: Proč se divák do té tváře rád dívá? Je „pouze“ krásná, anebo si za sevřenými rty, za skly slunečních brýlí, pod krempou klobouku drží hrdě své jedinečné tajemství?
Katzova výstava se jmenuje Cool Prints. A jeho práce jsou opravdu „pohodové“, stejně jako jsou „chladné“ – vyrovnané vnějškově i vnitřně, i když za cenu jisté emocionální odtažitosti. Tedy taková je většina jeho prací; nikoli zmíněné portréty. Právě na jejich dikci navazují zřejmě čeští malíři Petr Malina a Ivana Lomová, jejichž jména se nad Katzovými obrazy divákovi rychle vybaví. Také jejich malby jsou věrné skutečnosti se všemi jejími dimenzemi: od té prosté až po tu nevýslovnou, magickou.

Radim Kopáč, výtvarný a literární kritik

Frankfurt nad Mohanem

Foto Jürgen Spiller©VG Bild-Kunst, Bonn 2011  Nová krev Petera Gabriela
  Pořiďte si
 
  Co nadělí Víkendová příloha 

  Nalaďte si  
 
  Za malíři do Frankfurtu
  Navštivte