Jaroslav Vanča, scenárista

Za časů agory

Lze to teď pozorovat přímo, vlastními smysly, lze to nahmatat i cítit. Dvacet let se skoro nic nedělo, a když se dělo, bylo to takové nevyhraněné, různorodí aktivisté jako by se báli samotného slova ideál, zatímco ti nahoře se naopak nebáli relativizovat a dehonestovat jeden ideál z onoho roku nula za druhým. Až teď se nám to trochu sešlo: Před pár týdny demonstrace (jakkoli skrovná, leč na Václavském náměstí) proti bourání památkově chráněného domu, poté stávka, jaká tu přes dvacet let nebyla, no a pak Staroměstské náměstí.

Byl jsem tam spolu s jinými vyhranit se proti dalšímu barbarství, projevujícímu se pro změnu vůči knihám. Leckdo je – stávka nestávka, demonstrace nedemonstrace – jaksi průběžně zpruzen, zhrzen a popuzen, já se vám však, milí čtenáři, přiznám: v takových dnech přímo ožívám, výše zmiňované smysly se mi bystří a čichám v tom, čichám konečně člověčinu. Možná je v mé povaze cosi anarchistického, či se snad ve mně probouzí sentimentální připomínky demonstrací předlistopadových, v nichž snad přece jenom šlo jaksi o víc: a to jak ve smyslu osobního postihu, tak v oné totálnosti odmítnutí, jež spojovala lidi, stojící dnes často na protilehlých stranách oné pomyslné ideové barikády. A propos: Jestli se tomu současnému režimu, jeho vládychtivým protagonistům něco vskutku podařilo, pak je to výstavba barikád. Je jich tolik, že se jedna k druhé víže na způsob zdí labyrintu, v němž občan bloudí, a – nedohlédna na druhou stranu – nachází za ní stále zbrusu nové potenciální nepřátele. Však také je dnes bezmála každý na každého, laskavě řečeno, načuřen. Ať už je to jakýkoli důsledek lecjaké příčiny, na každý pád jde o cílený pokus zaplavovat stoupající hladinou ekonomického pragmatismu poslední ostrůvky lidské solidarity. A proto já nyní ožívám: mám pocit, že se ti v starostech utopení lidé zase vynořují, napříč názorovými soustavami se houfují na záchranných člunech občanské nespokojenosti. Ožívá, solidarizuje se ona pro někoho zlopověstná ulice, pro jiného v demokracii nenahraditelný fenomén agory.

Jakkoli jsou takové pokusy o revitalizaci „moci bezmocných“ iluzivní a krátkodeché, jsou psychologicky opojné, a navíc: druhou stranu znervózňující. Tato chvilková přenášení nervozity, jíž trpí občan průběžně, na druhou stranu sporu jsou svého druhu pokusem o výchovu individualistického štěněte, kterému je náhle spatřit svůj pokřivený obraz v loužičce, jíž předtím pod sebe samo načůralo. Jinak to totiž nejde: onen příslovečný kulatý stůl, jehož se mocní často dovolávají, za nějž si prý mohou čas od času usednout nespokojení s těmi, kdo onu nespokojenost zapříčinili, není, alespoň v počátcích nadcházejícího průšvihu, řešením. Už kvůli tomu, že onen příslovečný kulatý stůl zůstává kulatým jen pro někoho: na straně stávající moci se vždy uvelebí ti otrlí, bezskrupulózní, korektně cyničtí profesionálové, zatímco na místech „pro hosty“ poposedáváváme my, málo flexibilní až umanutí, jaksi „nekompatibilní“ amatéři, jejichž veškerá životní zkušenost, vědomí i svědomí jsou zapovzaty do mocenské hry jen jako pouhý názor a téma do diskuse, aby byly posléze osekávány argumenty utilitárními a pragmatickými, o jejichž potenciální věrolomnosti ani nemluvím. Časem – jehož oni mají na rozdíl od nás nazbyt – zbude pak z živého stromu „poznané nutnosti“ holý kmen, neschopný dalšího růstu, podmíněně usychající, jejž v nutně nadcházejícím konsensu nezbude než porazit...

A ještě si pak radostní vítězové za povinné účasti médií zatančí vítězný verbuňk kolem onoho suchého torza původně zelenající se, neb smyslové pravdy. Torza, jež vskutku není k ničemu dobré, jen vyzývavě tkví a ční v prostoru, kde se o místo na slunci opět hlásí všelijaká buřeň a býlí. Jistě, může to být i naopak: buřeň a býlí jsme právěže my, nespokojenci, kteří si po pádu onoho suchého kmene začneme zavázet, spořit se mezi sebou o místo na slunci... Možná. Třeba i tak. Jen ať se ale safra už něco děje...  Za časů agory    
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
 
  Důkaz zrání? Opakování    

  Pořiďte si  
 
  Rentiér Cézanne        
  Nalaďte si