Paul Cézanne na fotografii neznámého autora z roku 1861Tvrdošíjný rentiér Cézanne

„Byl to život plachého, snadno zranitelného, vášnivě citlivého a přitom tvrdošíjného a neústupného muže, který se s úspěchem pokusil svou křehkou člověčinu obrnit a vzepřít pevností tvaru, přesáhnout ji uměleckým činem vzpínajícím se k absolutnu,“ napsal o Paulu Cézannovi (1839–1906) jeden z jeho monografistů Miroslav Míčko.

Paul Cézanne, jehož jméno figuruje v titulku dalšího z vltavských Souzvuků, patří k otcům moderního malířství. Skromný podivín a pracovitý, temperamentní Francouz, který se mohl jako rentiér bez větších hmotných starostí věnovat malování. Přestože vyrůstal v generaci Monetů a Renoirů, je klíčovou postavou mezi postimpresionisty, s nimiž otevřel novou uměleckou epochu. Větší část života pracoval Cézanne ve skrytu rodné provensálské krajiny, v umělecké ukázněnosti (často zdůrazňoval, že nejlepší inspirací je pravidelná každodenní práce) a bez okázalých výstředností.

Je zajímavé, že žádný z malířů postimpresionismu nevytvořil ucelený teoretický systém, nicméně Gogh, Gauguin a Cézanne formulovali při různých příležitostech (korespondence, rozhovory s přáteli, zápisky) své názory na umění. Jádro Cézannovy malířské tvorby i úvah spočívá v neustálém úsilí o vyrovnání vztahu obrazu a přírody. Cílem je spojení nového, svěžího vidění reality, které objevili impresionisté, s pevným řádem obrazové stavby, jaký ovládá tvorbu starých mistrů. Malíř sám to při jedné příležitosti formuloval takto: „Krajina se ve mně obráží, zlidšťuje se a myslí. Já ji objektivizuji, promítám a zachycuji na plátno. Právě míjí jedna vteřina světa. Namalovat ji v její reálnosti!“

Někteří z malířových přátel, kteří stárnoucího mistra navštěvovali v posledních letech jeho života v Aix a byli také svědky výprav za motivy, zaznamenali docela přesně některé rozhovory a jejich úryvky tvoří jádro cézannovského Souzvuku, který pod režijním vedením Markéty Jahodové připravila Lucie Novotná. V neděli 31. července v 9 hodin vysílá Vltava.

Miloš Doležal, redaktor ČRo 3 – Vltava  Za časů agory    
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
 
  Důkaz zrání? Opakování    

  Pořiďte si  
 
  Rentiér Cézanne        
  Nalaďte si