Číslo 43 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se spisovatelkou.
Věrou Noskovou.

 


 

 

 Jiří Vejvoda, publicista

Múzy za mřížemi

Je pro nás Slovensko cizinou, a tudíž pořady Slovenského rozhlasu tvorbou ze zahraničí? Faktograficky ano, emočně nikoli – alespoň pro ty, kdo ušli kus životní cesty společně se Slováky a rozumí jim v rovině jazyka i myšlení. Dvojdílný pořad Múzy za mrežami, který letos pro Slovenský rozhlas připravil Jan Bábik, připomíná další rozměr, na který pozvolna sedá prach: společné dějiny v období 1918 až 1992, jež jsou svědectvím o krutosti i kráse minulého století, o jeho paradoxech a někdy také fraškách na československém území. Slovenský rozhlas přihlásil tento pořad do soutěže v kategorii dokument v rámci letošního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio – a mezinárodní porota mu svým rozhodnutím z 5. října udělila hlavní cenu.
Bezmála dvě hodiny, které posluchače přikovají k přijímači, zdobí navíc jev, který jsem v polistopadovém Česku a jeho médiích zatím nezaznamenal – velkorysost vítězů nad komunismem, která poraženým přizná vedle prohřešků též kvalitu či zásluhy. Možná že tento racionální odstup od tématu, nadhled nad nedávnou spletí událostí, je – v protiváze k emoční rovině – nakonec největším kladem objevného dokumentu.
Pořady tvoří několik vzájemně propojených složek. Kromě průvodního, stručně sdělného slova a veršů čerpá z bohatství zvukového archivu, jaké může nabídnout pouze rozhlas veřejné služby: dávné i nedávné rozhovory, dobová recitace, ale též otřesné výpovědi ze soudních procesů padesátých let jsou svědectvím zlomů, jimiž si slovenská společnost prošla od Hlinky po Husáka a zčásti i po listopadu 1989. Třetím rozměrem je hudba, využívaná čím střídměji, tím působivěji.
Významnou část tvoří vzpomínka na literární apoštoly komunismu, které jejich ideologie sice uvrhla nadlouho do vězení, ale oni v ni přesto nepřestali věřit. Příkladem nad jiné je Ladislav Novomeský, jenž v jedné ze svých básní – umělecky neobyčeně působivě – přirovnal zpětně svůj pobyt za mřížemi k tomu, že lékaře rovněž někdy nakazí při léčbě bacily, a přece nesvlékne svůj bílý plášť... Novomeský patřil k těm, které v dubnu 1954 odsoudili za buržoazní nacionalismus. A byla mezi nimi řada umělců s krajně komplikovanými osudy, jejichž jména vesměs ani neznáme: Daňo Okáli, meziválečný básník, po válce slovenský „povereník vnútra“ a spoluiniciátor represí, které nakonec semlely i jeho samotného, anebo třeba Ladislav Holdoš, intelektuál, překladatel a interbrigadista ve španělské občanské válce třicátých let.
Porota letošního ročníku festivalu Prix Bohemia Radio na pořadu Múzy za mrežami ocenila, že je objevný v rovině faktů a zároveň podněcuje posluchačovu fantazii.  Múzy za mřížemi   
  Jak to slyší Jiří Vejvoda
 
  Hu, ti Dva jsou pořád lepší!  

  Pořiďte si        
 
  Na palubě Hvězdy moří 
  Nalaďte si