Andrea Hanáčková, publicistka

Sladce lepivé, místy peprné

„Jsem alkoholička, které se to vymklo...“ Koho si pod tímto konstatováním představíte? Každý určitě aspoň jednu ženu. Ta, kterou v Českém rozhlase 2 – Praha představila desetidílná četba na pokračování, se jmenuje Bohumila Nováková a útlou knížku Medovina s pepřem vydala jako soukromý tisk, takže ji v běžné distribuci neuvidíte. Pod pseudonymem Bóža Mac Nováková se skrývá žena, která na prahu šedesátky sepsala své zážitky z protialkoholní léčebny. „Nesuďte mě, prosím, a nepočítejte chyby, psala jsem to ze srdce a od srdce a protože nejsem žádná spisovatelka, berte to, jak to je. Vaše Bóža,“ napsala autorka do úvodní dedikace. Chcete-li knížku přežít, musíte zatnout zuby, stejně jako to musela udělat Bóža při své léčbě. Ona se mohla vrátit do života, my se jako posluchači vracíme k rádiu a sami nevíme proč.
Stylem vyprávění jsme kdesi mezi příběhy z časopisu Nový prostor, terapeutickým deníkem, nápodobou Betty MacDonaldové a permanentním dialogem mezi „lepším a horším já“, jak autorka své alter ego nazývá. Kompozice sledu impresí, historek, vzpomínek, popisů, sebereflexí a dialogů velmi volným tempem vede posluchače terapií od prvních okamžiků na nemocničním oddělení po otravě alkoholem, přes nástup léčení až po nový život v abstinenci. Upřímně – místy je vyprávění k uzoufání užvaněné, například když stárnoucí žena popisuje potíže se svou chatrnou fyziognomií nebo odpor k otužování. O něco dál se však motiv zopakuje, nasvícen náhle sebeironií, poměřen jiným problémem, který se v průběhu léčby alkoholismu objevil. Neční z toho žádný záměr, tak to Bóže prostě vyšlo, a to je zřejmě to, co nás nutí poslouchat pořád dál, přestože tušíme, že se žádných větších překvapení nedočkáme. Vedle řady literárních klišé se vždy vynořil nějaký klenot, v každém díle aspoň jeden. Anatomicky přesný popis postupného pádu do závislosti. Groteskní portréty spolupacientek. Stylisticky třeba neobratné, ale dojemné vnitřní monology. Když jsou autentické záznamy z terapií postaveny vedle intimních vzpomínek na děti, manžela a rodiče, je najednou zřejmé, proč se autorka ke kořenům svého života probírá tak pracně a místy zdlouhavě. Není asi snadné v labyrintech alkoholikovy mysli zachytit tu nit, která vede k sobě samému, tomu původnímu.
Redaktor Pavel Kácha, režisér Petr Mančal a herečka Růžena Merunková nechali Bóžu takovou, jaká je. Mohli vzít ostrou tužku a škrtat, užít mrazivou hudbu a dramatizovat, zvolit jinou hereckou stylizaci a bavit. Nabídli k poslechu text, který neaspiruje na žádnou literární cenu, zato může být mnoha lidem v lecčem povědomý a snad ku prospěchu. Každý večer po desáté jsem přemýšlela, kolik z posluchačů má v ruce svou každodenní nevinnou dávku alkoholu.  Fantom televize        
  Jak to vidí Ivan Kraus
 
  Dělníci i dandyové...     

  Pořiďte si        
 
  Mexický večer u Šimona a Judy     
  Navštivte