Číslo 24 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s dirigentem a cembalistou.
Václavem Luksem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Jaroslav Vanča, scenárista a pedagog FAMU

Umělé umění přes cestu

Jakže ten titulek tentokráte míním a cože to má být za umění? Podnětem pro mou reflexi je umění jaksi speciální, specializované, kterého si v nadcházejícím létě opět užijeme – alespoň my ve městech – až až. Živé umění v ulicích se mu říká v řeči uměleckého marketingu s důrazem na ono adjektivum živé, tedy zřejmě vyhraňující se vůči umění mrtvému anebo také umělému. Jestliže ale po mém soudu vyniká toto umění nějakou vlastností, je to právě umělost, vyvstalá z nepřirozeného, neboť chtěného, uměle nastoleného úmyslu. Města si je v turistické sezoně opatřují do svých ulic na způsob poutače na sebe sama. A umělci je poslušně dodávají, chápajíce je zase jako poutač na veškeré své umění, tedy vlastně také na sebe sama. Chodím kolem toho, jak by ne, utéci se tomu nedá, je to často nepřehlédnutelné svými rozměry, staví se to do cesty či přes cestu v naději, že tomu neuteče nikdo z kolemjdoucích občanů, zhusta na umění nenaladěných, neboť jsou naladěni leda na vlastní přežití v tomto i bez umění komplikovaném světě.
Moje dobrá známá, známá to italská galeristka a historička umění českého původu, ono živé umění bezpředsudečně nazývá všudypřítomným morem na způsob socialistického realismu. Strategií umělců, či spíše jejich kurátorů, je zviditelnit takové dílo coby jednorázový, rychle pochopitelný výkřik většinou plytké myšlenky. Říkávám si, že na takovýto umělecky transformovaný výkřik stačil dříve když ne lidský hlas, tak určitě kus papíru s tužkou. Jenže ono ve skutečnosti nejde ani o ten výkřik, důležitější je možná položka v přehledu umělcovy tvorby v příštích katalozích, zářez na pažbě jeho kariéry. Nejde ani tak o poselství, natož o poslání, mediálně proponované dílo bývá prostě jen jedním z povinných nápadů, kterými umělec odůvodňuje své účastenství v uměleckém provozu, svou profesní přináležitost. Namísto aby nás vedlo, aby nám snad i vytýčilo duchovní cestu, zhusta se nám jen do cesty či přes cestu staví. Jeho společným jmenovatelem je snaha o nepřehlédnutelnost. Světová výstava Expo 2010 v Šanghaji takto posloužila třeba i studentům pražské AVU k představení děl, nacházejících se v ranku street artu a grafitti. Jejich projev má být čitelný i pro lidi bez hlubší znalosti výtvarného umění, a vyznačuje se prý vizuální útočností. No a co my s tím, my, kteří bychom se ve výtvarném umění klidně, tedy v poklidu rádi vzdělávali a navíc nechceme být obětmi jakýchkoli útočníků.
Nemusíme přitom argumentovat jenom pokleslostí poselství, ani pokleslostí „řemesla“ takového umění. Problém je jinde. Ví se, že velkoměsta vytvářejí složitý systém „stresogenních“ pastí, z nichž se mnozí z nás snaží alespoň chvílemi uchýlit do klidných, vizuálně bezpříznakových, nejspíše s přírodou spjatých zákoutí, abychom mohli právě tu svou denní porci stresu nerušeně strávit. Leč takových míst právě ve velkoměstech znatelně ubývá. Tam, kam se ještě nepropracovala reklama, napere se toto umění, tváříce se navíc – a pohříchu – zábavně. Místo aby podněcovalo reflexi sebe sama, brání nám v myšlení vůbec. Už proto, že jeho prostřednictvím nám tvůrci údajně kladou otázky, na které sami neznají odpověď. Více je zde jako už tolikrát méně. Umění vskutku zabíjí umění.
A navíc: Nejsou ještě daleko do minulosti zaváty časy, v nichž jsme se mohli skrze umění dobírat jisté útěšlivosti, spočívající v jeho řemeslné profesionalitě. Leč současné „živé“ umění nepřeje řemeslnosti, jež by příliš odkazovalo k fyzické práci. „Vizuální umělec“ dneška totiž odmítá být považován za fyzicky pracujícího, lze říci, že fyzickou prací opovrhuje, považuje se spíše za intelektuála, často k pobavení intelektuálů skutečných. Řemeslo, jehož dokonalost a raison d‘étre tkví v opakování, je mu nudným a překonaným požadavkem tam, kde má jít o onen „výkřik“ jedinečnosti, podmíněný nepřestajnou inovací.
Začalo léto a všude, v městech, městečkách, někdy a i na vesnicích se nám budou vnucovat tuny, megabity či megapixely vizuálního umění. Jakési objekty, jakési instalace, jakési asambláže, ať už v závislosti na počítačovém programu či bez. Většina z toho všeho bude pitomost, ale probůh, ne proto, že to není poctivě namalované na plátně či vytesané z kamene. Ale proto, že půjde o tisíckrát provařené totéž. Místo aby nás takové umění vedlo k nám samotným jako kdysi cesty ke chrámům, bude nám v cestě stát; tím že je ho mnoho, nakumuluje se navíc v agresivně působící chaos jako auta v ucpané magistrále.
Á propos, byla tu zmínka o Číně. Jestliže se tato velmoc stane vskutku takovým společensko-kulturním hegemonem, jak o tom dnes průběžně vrní média, může být ledacos jinak. Čína se totiž i navenek vykazuje stejnou úctou ke své kultuře aktuální, jako té „věčně živé“, tradiční. I malířské akademie jsou tam zaměřeny stejně tak na nové umělecké trendy jako na klasickou tušovou malbu krajinných a přírodních motivů. Věkovití malíři, rozvíjející po celý život své dílo realistické ražby, tvoří tam ve vážnosti u nás nevídané. Jsem zvědav na situaci, v níž bude jednou náš „západní“ svět podlézavě vycházet vstříc tisícileté čínské kultuře. Zdalipak si tvůrci onoho živého umění v ulicích ještě vzpomenou, tedy až budou potřebovat onen nový „zářez na pažbě“, jak se kreslí, popřípadě maluje tvář živého člověka z ulice?  Umělé umění přes cestu

  Jak to vidí Jaroslav Vanča

 
  O vábení extremismu

  Pořiďte si        

 
  Ztracené reportáže
  „Egona Ervína“ Vaculíka
  
Nalaďte si