Číslo 24 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s dirigentem a cembalistou.
Václavem Luksem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Luks,
dirigent, cembalista,
vedoucí souboru Collegium 1704

Jak se aktivní hudebník a dirigent předního barokního ansámblu stane tvůrcem festivalového programu?

Vytvářím dramaturgii celého koncertního cyklu pro svůj vlastní soubor, takže mi tato role není úplně cizí. Několikrát jsem na Concentu sám účinkoval a důvěra, že bych mohl vytvořit letošní dramaturgii, ve mně byla vložena zřejmě i na základě naši předchozí vzájemné zkušenosti. Protože mojí doménou je stará hudba a letos na pódiích dochází k jejímu spojení s jazzem, bylo od počátku jasné, že dramaturgie bude v dvojích rukou. Navrhl jsem proto, aby jazzové projekty byly svěřeny Jaromíru Honzákovi.

Čím je spojení jazzu a barokní hudby pro posluchače zajímavé?

Chceme symbiózu obou žánrů ukázat v trochu jiném světle, než je obvyklé. Jazzové úpravy barokních témat mívají příchuť poněkud laciných crossoverů a přitom se zde otevírá prostor pro skutečně kvalitní projekty. Podstatná při tom není jen představa, jakou hudbu použít. Ještě důležitější je hledání mezilidských vazeb. Proto chci zvát na společné pódium takové muzikanty, kteří si dobře porozumějí hudebně i lidsky.

V čem tkví ono „dobrodružství improvizace“ z podtitulu festivalu?

Ve staré hudbě půjdeme více do minulosti, představíme období od gregoriánského chorálu až po vrcholné baroko. Čím je hudba starší, tím méně víme o tom, jak skutečně zněla. Její zápis byl jednodušší, mnohem více se počítalo s improvizačním vkladem interpreta. A čím je nám hudba historicky vzdálenější, tím je zároveň bližší jazzové praxi, která pracuje také s velmi jednoduchým notovým záznamem a ponechává značný prostor osobní kreativitě.

Se svým ansámblem uvedete na zahajovacím koncertu Monteverdiho Mariánské Nešpory, což není dílo, které by u nás bylo příliš známé nebo uváděné. Je to pro jeho interpretační obtížnost?

Určitě. Nešpory jsou náročné dílo postavené na vokálním umění, velkým úskalím jeho provozování jsou také nesnadné party dechových nástrojů – cinků a pozounů. Až donedávna se u nás těmto nástrojům nikdo nevěnoval, nebylo na čem stavět interpretační tradici. Díky festivalu jsme do dechové skupiny mohli přizvat i špičkové zahraniční hosty.

Váš soubor si vybudoval renomé vynikajícího tělesa zaměřeného na historicky poučenou interpretaci barokní hudby. Daří se vám plnit si tím své někdejší sny?

Rozhodně. Realita dokonce předčila veškerá moje očekávání. Současně však platí, že s překročením jednoho obzoru se vždy objevují další. Collegium 1704 vzniklo jako instrumentální ansámbl na plzeňské konzervatoři, přičemž jádro smyčcových hráčů zůstává souboru věrné. Během mého studia ve Švýcarsku byly aktivity Collegia značně omezené. Nový impuls přišel až poté, kdy jsem se z Basileje vrátil. V roce 2005 se pro bachovský koncertní cyklus zformoval vokální ansámbl Collegium Vocale 1704 a to byl začátek společného fungování obou souborů v dnešní podobě. Naše aktivity akcelerovaly v roce 2007 nahrávkou Zelenkovy mše Missa votiva. Začali jsme více natáčet a koncertovat, postupně přibývaly nové projekty. Od té doby zažíváme skutečně neuvěřitelný vzestup.

Již druhým rokem s úspěchem naplňujete cíle projektu Hudební most Praha – Drážďany, v jehož rámci uvádíte každý nový koncert v obou těchto městech. Počítáte s rozšířením mostu i pro opačný směr a budete zvát drážďanské soubory k vystoupení v Praze?

Obousměrnost byla původní myšlenkou celého projektu, její uskutečnění ale nebylo možné, dokud cyklus nebyl finančně zajištěn. V koncepci na příští kalendářní rok už počítáme s vytvořením prostoru i pro německé soubory. Jednáme s Dresdner Hofmusik, institucí zastřešující soubory jako Dresdner Kammerchor, Dresdner Barockorchester nebo Capella Sagittaria. Máme také dobré kontakty s Matthiasem Jungem a souborem Sächsisches Vokalensemble. To všechno by mohli být naši hlavní partneři pro nejbližší ročníky Hudebního mostu.

Slibně se rozvíjí vaše nahrávací činnost. Jaké jsou vaše další plány?

Na Concentu bude pokračovat naše spolupráce s Českou televizí, která pořídí záznam zahajovacího koncertu. V červnu budeme v Drážďanech nahrávat Zelenkovo Requiem a Officium defunctorum, na přelomu srpna a září 2010 je v plánu práce na supraphonském albu instrumentálních koncertů Jana Antonína Reichenauera. Na Pražském jaru 2011 by měl Supraphon v Rudolfinu živě natáčet náš koncert Bachových kantát s Martinou Jankovou. A hned nato chystáme kompletní nahrávku Zelenkových Responsorií.

Obsazení orchestru i sboru je proměnlivé v závislosti na prováděném repertoáru. Je obtížné pokaždé vybrat správnou sestavu?

Máme tři houslistky střídající se na pozici koncertního mistra. U každé z nich vím, které je jaká hudba blízká, po vzájemné dohodě určujeme obsazení celé skupiny, jíž tak nehrozí, že by upadla do stereotypu. U tradičního barokního repertoáru máme dnes ustálené, fungující smyčcové obsazení. Pro projekty, jako jsou Mariánské nešpory, neexistuje žádný soubor, který by stabilně pracoval v tak specifickém obsazení, to bývá postaveno na klíč. U dechů zde spoléhám na francouzskou cinkistku Judith Pacquier, která sestavuje vlastní spolehlivou „équipe“. U vokálního ansámblu jsme se poučili z modelu, podle něhož funguje Collegium Vocale Gent. Máme širší okruh zpěváků, jejichž kvality odpovídají naší estetice, každý jednotlivec je vždy osloven na konkrétní projekt. V případě, že je termínově vázán jinde, je za něj k dispozici rovnocenná náhrada.

Jaká je nejobvyklejší cesta zpěváka do vašeho souboru?

Většinou vycházím z osobních kontaktů a doporučení, jsem ale velmi rád, když si zpěváci dodají víc odvahy a sami se mi ozvou. Rozhlížím se i v zahraničí, právě jsme absolvovali jedno předzpívání v Paříži. Na podobných akcích se občas objeví překvapivě kvalitní hlasy.

Váš repertoár je zacílen zejména na díla Jana Dismase Zelenky, což se odráží i názvu souboru. Věříte, že by se ještě někdy mohla objevit partitura Zelenkova díla Via laureata z roku 1704?

Myslím, že je nadobro ztracená. Vlastně už ani v kontextu celé Zelenkovy tvorby nevěřím na objevy nějakých velkých neznámých děl. Je téměř jisté, že Via laureata nebyla jediným Zelenkovým dílem před rokem 1710, z něhož pocházejí jeho první dochované skladby. Z tohoto období se ale nepodařilo objevit vůbec nic.

Jak náročná je ona základní práce při vyhledávání partitur?

Ta mě ohromně baví, i když je časově extrémně náročná. Mnohé se ale zjednodušuje díky moderním technologiím. Právě se intenzivně zabývám Myslivečkem. Žádná z jeho oper nevyšla tiskem, manuskripty jsou roztroušeny po italských knihovnách, v Paříži nebo ve Vídni. Naštěstí ale existuje projekt Internet culturale zahrnující většinu významných italských knihoven. Řada Myslivečkových neapolských oper je tak online ke stažení ve formě původních pramenů z 18. století. Samozřejmě se v tom člověk musí umět zorientovat, musí alespoň povrchně prostudovat dvacet oper, aby získal obrázek o kontextu a vývoji Myslivečkova díla. Zpracovávám množství údajů a přitom stejnou pozornost věnuji i operám, k jejichž realizaci nakonec vůbec nedojde.

Petr Dyrc, publicista

Foto Luděk Sojka a archiv

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 8. června.  Umělé umění přes cestu

  Jak to vidí Jaroslav Vanča

 
  O vábení extremismu

  Pořiďte si        

 
  Ztracené reportáže
  „Egona Ervína“ Vaculíka
  
Nalaďte si