Číslo 24 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s dirigentem a cembalistou.
Václavem Luksem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vábení extremismu

Není tajemstvím, že demagogicky přímočará, často násilná řešení složitých společenských problémů získávají přívržence v závislosti na dlouhodobém přetrvávání či dokonce nárůstu těchto potíží. Těžko pak pomáhají jakékoli výzvy k často alibistické „politické korektnosti“. Jak naznačil pořad Volání extremismu, vysílaný v rámci cyklu Ta naše povaha česká (ČT2, středa 26. května), platí to pro konfrontační postoje na obou protilehlých koncích politického spektra.

Režisér se na své „dovolenkáře“ dívá shovívavě...Zdá se však, že akutnější hrozbu představuje pravicový extremismus s vizí „silného státu“, zvláště aktivity Dělnické strany, ať již se skrývá za jakýkoli název. Národovecká hesla napájená z odkazu fašismu, nacismu a rasistických ideí již vedla k násilnickým výstřelkům. Jenže změnit náhled většinové společnosti na roztříštěnou a často i vzájemně znesvářenou romskou menšinu, to představuje složitý a dlouhodobý úkol, často znesnadňovaný chováním samotných Romů. Naproti tomu vyhroceně levicová (či spíše levičácká) seskupení, reprezentovaná mladými radikálními komunisty, dosud jen verbálně hlásají, že buržoazní stát musí být zničen, aby mohla být vybudována nová beztřídní společnost.
Někdejší disidentka Petruška Šustrová sní o tom, aby si tato mládež, která nikdy nepoznala éru „reálného socialismu“, mohla tuto dobu ozkoušet na vlastní kůži, domnívá se, že pak by musela vystřízlivět. Ale obávám se, že je to pouhá iluze, neboť měřítkem hodnot stanovuje sebe samu. Dokument Sladké mámení, vysílaný v neděli 30. května, dokládá pravý opak. Jedna cestovní kancelář totiž začala pořádat zájezdy ve stylu někdejších organizovaných dovolených, jaké masově pořádalo ROH (pro nezasvěcené: Revoluční odborové hnutí). A zaznamenává nejen mimořádný zájem, ale především spokojenost s takto pojatým zájezdem. Vtipně je zvoleno i místo konání: ve slovenském hotelu vyzdobeném dobovými rekvizitami se před více než půlstoletím natáčel Anděl na horách, který oslavil tento způsob trávení dovolené.

Ve slovenském hotelu vyzdobeném dobovými rekvizitami se před více než půlstoletím natáčel Anděl na horáchJistě, účast převážně starší generace napovídá ledasco o nostalgii, o vzpomínce na vlastní mladá léta, avšak ranních rozcviček, kolektivních večerních veselic, podroušeného přátelení či společných výletů se nadšeně účastní všichni, včetně střední či mladé generace. Mnozí se odvolávají na recesi, ale záhy zjišťujeme, že všichni více či méně podléhají tlaku kolektivního počínání, takže z plna hrdla zpívají budovatelské písně i sovětské častušky.
Režisér Zdeněk Jiráský, nenuceně zpovídající jednotlivé účastníky, tu zřetelně postihl užaslé rozpoložení jedince, že se stal součástí stáda – připomeňme jen zdánlivě humorné postesknutí jednoho pána, jenž se považoval téměř za abstinenta, než mu pravidelné borovičkové rituály narušily veškeré jistoty. Ukazuje, jak si lidé rádi nechávají organizovat svůj život (byť jen na dovolené), vnímajíce to jako protiklad spěchu a odlidštění. Oceňují, že mohou být sami sebou, že konečně mohou zapomenout na nejrůznější role, které jsou v běžném životě nuceni hrát.
Režisér se na své „dovolenkáře“ dívá shovívavě, bez výsměchu, nanejvýš se osmělí doprovodit rozcvičku či pracovní úsilí kontrastním hudebním doprovodem. Možná se dotkl všeplatnějších rysů: vždyť i v Americe byly oblíbené obdobně pojaté akce, vzpomeňme aspoň dobře známý Hříšný tanec.

Jan Jaroš, filmový publicista  Umělé umění přes cestu

  Jak to vidí Jaroslav Vanča

 
  O vábení extremismu

  Pořiďte si        

 
  Ztracené reportáže
  „Egona Ervína“ Vaculíka
  
Nalaďte si