Číslo 24 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s dirigentem a cembalistou.
Václavem Luksem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ztracené reportáže „Egona Ervína“ Vaculíka

Na sklonku padesátých let nastoupil začínající spisovatel Ludvík Vaculík do Československého rozhlasu do redakce vysílání pro děti a mládež. Nahrávky Vaculíkových rozhlasových reportáží byly za normalizace mazány a považovaly se za zničené. Dvě reportáže se nedávno podařilo najít.

V depozitáři Archivu Českého rozhlasu nacházíme dodnes různá překvapení. Potřeboval jsem jednou do vysílání jakýsi starý záznam a přepsal jsem se v signatuře. Nežádaný pásek doprovázela karta se slovy „Včera mi bylo patnáct“ bez bližších údajů, chyběla jména autorů, tvůrců i datum. Nasadil jsem ho na magnetofon a užasl.

„Dnešní ředitelé se mnohem víc bojí peněz, než se tehdejší báli strany,“ říká Ludvík Vaculík na adresu současných šéfů médiíPrvní investigativec

Dva reportážní pořady dýchly atmosférou dávné rozhlasové práce plné jednoduchých hrubých střihů, které jsou tak slyšitelné pro ucho vycvičené digitální editací. Promluvili z nich dávní mladí lidé, v jejichž školních třídách visel na zdi Klement Gottwald nebo nanejvýš Antonín Novotný.
Markéta má absence v zaměstnání. Ani mistr, který k ní cítí skoro otcovský vztah, nad ní nemůže donekonečna držet ochrannou ruku, protože Markéta má vždycky něco důležitějšího než práci. Třeba výlety k řece. Práce ji nebaví, ale není lenoch. Studuje při zaměstnání, hlavu má plnou ideálů, je nekompromisní, náročná k ostatním i k sobě, až na jednu drobnost – často nemůže přijít do práce...
Nezaměnitelná dikce prozradila autora a reportéra v jedné osobě. „Říkali jsme mu Egon Ervín Vaculík,“ vzpomíná režisér Karel Weinlich podepsaný pod mnoha pořady z programu Včera mi bylo patnáct. „A taky Husita nebo Jánošík. Ludvík Vaculík byl první rozhlasový investigativní novinář v době, kdy se toto označení ještě nepoužívalo.“
A jak se budoucí spisovatel dostal k rozhlasové práci? Když v roce 1958 časopis Květen otiskl ukázku z jeho připravované prvotiny Rušný dům, oslovila ho Dagmar Maxová z mládežnické redakce, jestli by pro ně nechtěl pracovat. „Rozhlas, to byla převodová páka strany stejně jako Rudé právo, to vůbec nepadalo v úvahu,“ vzpomíná dnes Ludvík Vaculík. Do „státní trouby“ šel s nedůvěrou. Ale Maxová působila sympaticky a vyzvala jej, aby napsal něco na zkoušku. „Bylo tam nahuleno a ona celou dobu strašně kouřila. No počkejte, říkal jsem si a napsal jsem Monolog vášnivého nekuřáka. Oni se bavili a vysílali ho. Z toho jsem poznal, že jsou tolerantní, že to jde, a že to je na nic – oni kouřili dál.“ Po několika zkušebních pořadech dostal nabídku, aby nastoupil do rozhlasu nastálo.

Vašek a Markéta v krabici

Vaculík se stal specialistou na takzvané problémové pořady o mladých. Redakce vysílání pro děti a mládež připravovala nejen Včera mi bylo patnáct, ale i Mikrofon mladých. Zatímco Včera mi bylo patnáct měl spíš připoutat pozornost starších dětí k rozhlasu a poučit je v elementárních věcech, Mikrofon mladých se věnoval problémům generace čerstvě dospělých. Do obou Vaculík přispíval. Točil pořad o svazácké svatbě, natáčel o těžké pozici mladých chlapců a dívek, kteří nastupují do zemědělských družstev, o chlapci, který za kamarády píše dopisy, o dívce, která se před kolektivem zastává chlapce se špatným prospěchem, protože tuší, jak je snadné stát se černou ovcí – nebo o Markétě, kterou cosi nezadržitelně táhne do přírody. Tři nahrávky jsme znali z dřívějška, jsou uloženy v rozhlasovém archivu. Ale ne tyto dvě nově objevené na zteřelém pásku v zaprášené krabici: Vašek je pašák aneb Jak si děláme pověst z dubna roku 1962 a Markéta touží po řece aneb Jak je život těžký z ledna 1963.
Josef Branžovský a Vladimír Bozděch věnovali Vaculíkovým tvůrčím postupům v roce 1965 sborník Vidět svět novýma očima. Bohužel ne všechny přetištěné scénáře jeho pořadů mají dnes ekvivalent i v nahrávce. Mazalo se hojně, zvlášť v letech normalizace. Pásek, o kterém je tu řeč, zachránil neznámý rozhlasák tím, že z popisky odstranil všechny „nebezpečné“ údaje – tedy jméno a název.
Kdo se zaposlouchá do Vaculíkovy rozhlasové práce, pochopí brzy, že autor na rozdíl od dobových zvyklostí pouští své hrdiny k mikrofonu, neretušuje jejich vyjadřování, ponechává sobě i jim právo na odbočku, přemýšlení, slepé cesty řeči i myšlenek. V letech degenerovaného jazyka oficiálních sdělovacích prostředků byl Vaculík odhodlán vyprovokovat své respondenty ke spontaneitě a živé reakci. Činil tak ironií, vtipem a slovními hříčkami a zejména osobní angažovaností, nefalšovanou emocí, zájmem o lidi a jejich názory, ať jsou jaké jsou. Hrdinové jeho pořadů vyvstávají plasticky jako skuteční lidé v šedivých reáliích nejobyčejnějšího každodenního života přelomu padesátých a šedesátých let.
Vaculíkovy problémové reportáže byly na jednu stranu oceňované, ale zároveň ostře sledované na ústředí KSČ. Autor vzpomíná, že v den, kdy za své pořady přebíral státní vyznamenání za vynikající práci, vysílal se večer nový, za který utržil jako stranický trest měsíc ve fabrice.

Najde se Markéta?

Markéta touží po řece patří k vrcholům toho, co se nám z Vaculíkovy rozhlasové práce ve zvuku zachovalo. Jak by Vaculík rozhlasovou reportáž točil dnes? A co asi dnes dělá Markéta? Z filmových časosběrných dokumentů víme, že konfrontace člověka v různých etapách života přináší překvapivé plody. „Já to dělat nebudu,“ říká Ludvík Vaculík, „nechtělo by se mi, ale vy to zkuste, najděte Markétu.“ Zkusil jsem. Záchytných bodů je ale pramálo, tak to zkouším naslepo. Pořad Markéta touží po řece můžete slyšet na webu ČRo 7 – Radia Praha (www.radio.cz) v rubrice Literární naslouchátko. Vysílali jsme ho – a nebylo to k ničemu. Ale investigativní novinář se prý nevzdává. Znovu se tedy ptám: Po čem touží Markéta dnes?

Vilém Faltýnek, redaktor ČRo 7 – Radio Praha  Umělé umění přes cestu

  Jak to vidí Jaroslav Vanča

 
  O vábení extremismu

  Pořiďte si        

 
  Ztracené reportáže
  „Egona Ervína“ Vaculíka
  
Nalaďte si