Miloň Čepelka

Herec nejsem, ale hraju rád

Jednou, ještě na základní škole, jsem pustila rádio a zaslechla jsem povědomý hlas. Tentýž, který jsem znala z nahrávky hry Hospoda Na mýtince jako hlas hraběte Zeppelina. Mou domněnku mi potvrdil sám majitel, když se na konci pořadu Textempore loučil s posluchači – Miloň Čepelka.

Díky tomuto zážitku jsem se stala pravidelnou posluchačkou nejen rozhlasových pořadů Miloně Čepelky, ale i rozhlasu jako takového. Později, jako neochvějná divačka Divadla Járy Cimrmana, jsem se s panem Čepelkou setkala mnohokrát. Ale že jsem díky němu ve čtrnácti letech „objevila“ rozhlas, to jsem mu zatím neřekla.


....rozhovor >>>   Pokrytecká moc
  Jak to vidí František Koukolík
 
   Ivan umí veselé blues

   
Televizní glosář        
 
   Velké návraty, slibné debuty
   
Téma