Číslo 15 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s rozhlasovým režisérem.
Karlem Weinlichem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karel Weinlich, rozhlasový režisér

Celý profesní život jste věnoval pohádkám. Bylo to tím, že jste prožil ne zrovna pohádkové dětství?

Myslím, že ano. Pohádky, jak známo, jsou příběhy se šťastným koncem. A ty jsem možná podvědomě celý život hledal. Hledal jsem rodinu, která mi chyběla.

Jak praví váš rodný list: narozen 6. dubna 1930 v Jihlavě, pokřtěn jako Karel František, vyznání římskokatolické, matka Růžena, kolonka otec nevyplněna. Chyběl vám táta?

Vlastně mi chyběla i máma. Vychovával mě dědeček. Vrátil jsem se k ní, až když děda umřel, to mi bylo sedm let. Z Jihlavy jsme se přesunuli do Třebechovic pod Orebem, máma se provdala za vysokého funkcionáře NSDAP a přihlásila se k německé národnosti. Otčím neuměl slovo česky, já zas ani slovo německy, tak jsme si moc nerozuměli. Od druhé třídy jsem začal chodit do německé školy. Nebyl jsem v úplně nejšťastnější pozici. Spolužáci Němci mě mlátili, protože jsem byl Čech a stýkal se s českými kluky, a čeští kamarádi z ulice mě mlátili taky, protože jsem byl zrádce a chodil jsem do německé školy. Maminka, kterou jsem skoro neznal, a otčím Němec to se mnou asi neměli zrovna jednoduché. Byl jsem patrně dítě zlobivé, trucovité a neadaptabilní, takže jsem skončil v takzvaném Züchtsungslageru.

Züchtung je výchova. Takže cosi jako polepšovna?

Tak nějak. Když se po osvobození otevřela vrata lágru, kde jsme všichni chodili v hnědých košilkách Hitlerjugend, vrátil jsem se k matce. Ta už byla zase sama, německý manžel jí utekl. Krátce nato k nám přišli pánové v khaki uniformách s trikolórami, mámu i mě zatkli, naložili nás na vůz a odvezli k sedlákovi, kde jsme měli jakožto Němci čekat s bílou páskou na rukávě na odsun. Nakonec se podařilo nějak zařídit, že nás neodsunuli, a zůstali jsme dva roky pracovat na statku. Jistě chápete, že s tímto rodinným původem mi po roce 1945 zbývalo jediné: naučit se šikovně lhát. A to byla moje první průprava pro povolání režiséra.

Lhaní?

Jistě. Režie přece není nic jiného než umění zakrýt to, co nevíte, a přesvědčit ostatní, že víte to, co oni si myslí, že byste vědět měl.

A teď vážně. Jak jste se z tohoto prostředí dostal ke své profesi?

Naučil jsem se fabulovat. Nechal jsem celou rodinu zahynout v koncentráku a vydal se do světa. Protloukal jsem se, jak se dalo, a vykonával jsem různá manuální povolání s jediným cílem: zajistit si bydlení a vystudovat. Za války jsem do školy skoro nechodil, a byl jsem tudíž téměř negramotný. Po různých peripetiích jsem se dostal do Prahy do továrny na odhořčování sóji, kde jsem našel skvělý kolektiv lidí, vlastně svou první opravdovou rodinu v životě. A tihle mí noví přátelé se usnesli, že půjdu dělat herce – asi jsem byl místním bavičem nebo co. Zjistili, že existuje nějaká konzervatoř, a přihlásili mě tam. Je třeba si uvědomit důležitou věc: psal se rok 1948 a já byl takzvaný dělnický kádr. Na školu mě vyslala fabrika a to bylo zaklínadlo, které otevíralo dveře kamkoli. Byl jsem přijat. Jenomže než jsem nastoupil, došlo k reformě a z konzervatoře se stala vysoká škola, takže ke studiu bylo třeba mít maturitu. A tak nás, co jsme ji neměli – bylo nás víc, například i Ládínek Menšík –, poslali do Protivína, kde jsme si během jednoho roku maturitu udělali. Jistě nemusím líčit, jak ta studia i celá maturita vypadala.

Takže jste nevystudoval režii, ale herectví?

To bylo složitější. Asi po roce mě Radovan Lukavský, který nás učil herectví, vyzval, abych se s ním šel projít po nábřeží. Povídá: „Prokristapána, Weinlichu, my si s váma nevíme rady. Neděláte pokroky, nespolupracujete, jen se pořád přitrouble usmíváte...“ A já říkal: „Víte, pane profesore, mně připadá směšný, že mám své spolužačce říkat, že je jako východ slunce, a oslovovat ji Julie, když vím, že je to moje spolužačka a jmenuje se Renata.“ Zarazil se a říká: „Weinlichu, vy jste na herecké škole! Byl jste vůbec někdy v divadle? Četl jste nějaký divadelní text?“ Odpověděl jsem, že ne. Ostatně, ani jsem nemohl jít do divadla, neměl jsem tam v čem jít. Paradoxní bylo, že dřív, než jsem zašel do divadla jako divák, stál jsem na jevišti Národního divadla jako herec. Jako posluchači prvního ročníku jsme tam chodili statovat. Radovan se zachoval naprosto úchvatně: „Co s vámi máme dělat? Vždyť my vás ani nemůžeme vyrazit, vy nemáte kde bydlet!“ Shodou okolností se v té době na DAMU zakládala katedra rozhlasové režie, a tak jsem tam přestoupil.

Tam jste se setkal s Josefem Bezdíčkem, šéfrežisérem Československého rozhlasu a zároveň děkanem DAMU. Předpokládám, že to byl právě on, kdo vás infikoval láskou k rozhlasu.

Bezdíčka jsem si zamiloval. Byl to první člověk, který mě začal skutečně vzdělávat. Ale byl pro mě víc než profesorem. Byl to otec, učitel a kamarád. Když jsem v roce 1952 dostudoval, navedl mě na tu nejšťastnější dráhu, po které jsem se mohl vydat: do budovy s oním pověstným páternosterem. Několik let jsem dělal asistenta a byla to skvělá průprava. Mohl jsem nahlížet do kuchyně mistrů, mnohému se od nich naučit a také se potkat s herci. Když jsem se pak sám posadil za režijní pult, nebyl jsem bezejmenný začátečník, ale „ten asistent od Bezdíčka“. To samo o sobě dávalo velký kredit.

Je absence akademického vzdělání pro režiséra fatálním handicapem? Může se bez něj obejít?

Nedostatek vzdělání jsem bohužel nikdy nedohonil. Ale nemůžu z toho vinit jenom to svoje pokakané mládí. Mohla za to i moje lenost a liknavost. A taky to, že se mi brzy začalo takzvaně dařit. Dostal jsem se do společnosti tvůrčích lidí a to mě natolik uchvátilo, že jsem potřebu dalšího vzdělání zasunul do pozadí. Jsa nevzdělaný, pohyboval jsem se suverénně tam, kde jsem se mohl spolehnout pouze na svou fantazii. Jak říkal František Pavlíček: Výjimečnost Karla Weinlicha spočívá v tom, že jelikož je absolutně nevzdělaný, nemá úctu před velkými jmény, a tak jde vždycky svou cestou.

Do rozhlasu jste přišel před téměř šedesáti lety. V čem byl jiný, než je dnes?

Měl jsem štěstí, že jsem nastoupil do Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež. Jejími zakladateli a spolupracovníky byly skutečně vynikající osobnosti: Josef Kolář, František Pavlíček, Ferdinand Smrčka, Vladimír Kovářík, Jindřich Fairaizl, Zdeněk Svěrák, Karel Kyncl, Miloslav Disman... Díky dramaturgyním Evě Košlerové a Aleně Břízové jsme mnohokrát měli k dispozici texty momentálně zakázaných autorů: Franty Nepila, Karla Šiktance... Když člověk přijde práci pro děti na chuť a nedělá ji jen proto, že mu nic jiného nezbývá, je to krásná tvorba. Pohádku jsem si zamiloval, protože když ji pustíte uchem do mozečku a z mozečku do srdéčka, nepotřebujete žádné znalosti, aby vás oslovila. Rozhlas je umění vidět slyšené a slyšet viděné. A když tomu přijde člověk na chuť, zcela mu propadne. V pohádkách jsem mohl realizovat své sny.

Rozhlasu se tehdy velmi dařilo. Ale doba se proměnila. Čím to?

Za nás byl jeden rozhlas a byla totalita. To spolu souviselo. Lidé vyhledávali každou příležitost odskočit si od těch Part brusičů Karhanů a Rudých září nad Kladnem do světa fantazie. Byl to svět, který se dal jen těžko zpolitizovat. Horší už to bylo u her pro děti a mládež. Jednou se stal takový pěkný omyl: Jistá hra byla natočena na dvou pásech a technik na vysílacím pracovišti se spletl, napřed nasadil druhý pás a potom první. Takže nejdřív celá posádka zahynula v oceánu, a pak se teprve nalodili a vypluli slavnostně ze Sevastopolu. Na vysílání přišel jeden jediný ohlas, který na tuto záměnu upozorňoval: byl to autor. Samozřejmě, točili jsme taky pohádky o tom, kterak tunel potkal tmu a postavili metro, ale těch byla menšina.

Jitka Škápíková, redaktorka ČRo 2 – Praha

Foto Tomáš Tesař

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 6. dubna.  Podezřelé známosti
  
  Jak to vidí Ivan Kraus
 
   Moudrý na život, slabý na boj
   
  
   
Pořiďte si        
 
   Ruská média
   od Lenina k Putinovi
   
Téma