Rudolf Křesťan, publicista

Hra na schovávanou

Kdybych byl statistikem, možná bych měl svědomitě spočítáno, kolik jsem za svůj život viděl filmových představení. Jako nestatistik vím jen tolik, že jich bylo hodně. I když zřejmě méně, než jich viděl guinnessovsky divácký rekordman pan Hughes z Walesu: 21 157.
V jednom se však s panem Hughesem shoduji. Při sledování promítaného filmu jsem se zatím vždycky soustředil na předestřený příběh. Leccos však nasvědčuje tomu, že záhy se budu dívat na nové filmy jako na nosič pro uplacírování včleněné reklamy.
Výraz „uplacírování“ berte prosím jako můj amatérský pokus o překlad anglického termínu placement. Slovník sice nabízí výběr ze slov „umístění, rozmístění, kladení, uspořádání“, ale nemůžu si pomoct, v povaze věci je spíše to uplacírování. Jednak je to výraz zvukově blízký termínu placement, jednak naznačuje, že něco má být někam zašoupnuto.
Abych nebyl polovičatý, připojuji i druhou polovinu odborného termínu, který zní product placement. Význam tohoto sousloví spočívá v reklamním včlenění různého zboží (včetně značek jako takových) do filmů nebo do televizních příběhů. Zkrátka: hrdina úspěšně řeže zatáčky nadupaným autem značky Žihadlo a emblém vozu je pečlivě zobrazen kamerou, aby bylo jasné, o jaké auto jde.
Stejně tak cíleně (a za finanční úplatu filmovým producentům od příslušné firmy) používá uklízečka ve filmu při úklidu bytu vysavač značky Vichr. Podobně pak děti ve zobrazeném příběhu snídají jogurt značky Šmaky-šmak. Do této množiny patří samozřejmě i televizní seriálový hrdina pospíchající na letiště a dívající se dychtivě na značkové hodinky na levé ruce a současně třímající v pravačce letenku s výrazným logem letecké společnosti.
Možnost televizního a filmového využívání takzvaného product placementu byla Evropskou unií schválena v zájmu vnesení pravidel do jeho užívání. Vyrozuměl jsem, že přijatý princip je pokládán za něco normálního.
Normálního?
Omlouvám se, ale za normální bych spíše pokládal film bez vložené reklamy. Zřejmě se však nedá nic dělat – budu se muset smířit s tím, že hrdinka filmu či televizního seriálu sahá na toaletním stolku po parfému nikoliv proto, že by se chtěla navonět, nýbrž proto, aby značka parfému Kouzlo byla náležitě viditelná.
Počátkem letošního února byla možnost takového uplacírování „mimochodem“ zakomponované reklamy ve filmech a v televizních pořadech schválena jako legální i našimi poslanci ve sněmovně. Pravdou je, že už dříve byly do filmů a tuzemských seriálů nejednou zištně zasouvány záběry zacílené na různé zboží. Vzniklý nový zákon požaduje, aby použití product placementu bylo oficiálně uvedeno v titulcích, což vypadá chvályhodně. Ale kolik diváků pročítá pečlivě titulky? Navíc je otázkou, co z toho budeme mít, když si takovou informaci přečteme.
Když se snažím najít na poslanecky schváleném zákonu něco přínosného, zdá se mi, že by to snad mohla být vítaná příležitost k tomu, abych si u filmů nezáživných mohl krátit dlouhou chvíli. A to tím, že se budu snažit odhalit místa v ději, v nichž jde o product placement. Dělat si pomyslné čárky za zjištění jednotlivých „nenápadně“ nastrčených produktů. Takové pozorování může tříbit postřeh.
Například – soustředit se na „náhodné“ zobrazení značky plechovkového piva Chmelík, které do sebe láme protagonista příběhu. Zaregistrovat titulní stránku deníku Mladá fronta Včera, který je v rukách herce držen natolik obratně, aby název listu byl náležitě viditelný. Stejně tak by mi nemělo uniknout neonové jméno hotelu Polštář, kam vcházejí juchající svatební hosté, kteří zrovna vystoupili ze zobrazených taxíků společnosti s názvem Kam to bude?
Nevylučuji, že u filmů kvalitních se může stát, že mě vtáhnou do svého obsahu natolik, že opominu šmírování jednotlivých vsunutých druhů zboží. Ponechávám na soudu filmových kritiků a udělovatelů Českých lvů, zda v budoucnu vznikne zvláštní kategorie filmů charakterizovaná tím, že divák dokonce ani nepostřehl, že do nich byl vklíněn product placement.
Jen nevím, zda to bude kategorie kladná, či záporná. Záleží na úhlu pohledu. Někomu by se mohlo zdát, že dílo, které převýšilo naporcovanou reklamu, je hodno obdivu. Naopak skeptický hodnotitel by mohl usoudit, že o to záludnější a rafinovanější je v takovém úspěšném filmu podsouvání placement produktů do diváckých myslí.
Předpokládám, že tvůrci se s možností product placementu budou vyrovnávat každý po svém. Je možné i to, že někdo tuto finančně výhodnou příležitost odmítne jako nepatřičnou a horolezci v jeho filmu budou horolézt proto, že mají horolézt, a ne proto, že je to šance dostat do záběru jejich výstroj s logem výrobce.
A co my diváci?
Budeme vlastenecky vděčni za to, že ke vzniku českých filmů a televizních pořadů přibyly nějaké peníze? Řekneme si, že se to dělá ve světě běžně, tak proč se nad tím zamýšlet? Nebo nám naopak bude líto, že ubylo naší divácké nezávislosti a že je nám podsouvána značka buráků, které hrdina s potěšením chroupe?
Zatím doporučuji thymolinový úsměv – v zájmu propagace dotyčné zubní pasty.  Hra na schovávanou
  Jak to vidí Rudolf Křesťan
 
   O vzorech
   
  
Televizní glosář        
 
   Tři inkarnace Josefa Svobody
   
Nalaďte si