Číslo 5 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s operním zpěvákem.
Štefanem Margitou.

 

 

 

 

 

 

 


František Koukolík, neuropatolog

Osamělost je nakažlivá

V americkém státě Massachusetts je město Framingham. Od roku 1948 do dnešních dnů zde běží jedna z nejcennějších medicínských studií všech dob. Zjišťuje rizikové faktory srdečních a cévních onemocnění. Kromě původní skupiny asi pěti tisíc lidí jsou vyšetřovány jejich děti společně s manželskými partnery. A dvě další skupiny. Jedna se jmenuje Omni, vystihuje rostoucí etnickou rozmanitost ve Framinghamu. Zbylá skupina jsou už vnoučata lidí původního souboru.

Studie postupně dokázala skutečnosti, které jsou nyní už folklor. Nicméně se podle nich ke své škodě a škodě lidí ostatních, neb musí přispívat na léčení jejich chorob, chovají jen lidé někteří. Rizikem pro srdeční a cévní onemocnění je kouření cigaret, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, nedostatek pohybu i jak je to s cukrovkou. Studie říká, jak se rizika snižují. To je také folklor, také opomíjený. Lidé jsou vyšetřováni celkově, dokonale a pravidelně. Ze studie se jich ztrácí jen málo, mají zájem. Součástí vyšetřování je zkoumání počtu a kvality jejich lidských vazeb. Kromě jiného i sledování pocitu smutku a osamělosti. Obojí mohutně stresuje zvířata i lidi. Sociální izolace zkracuje život lidem stejně jako muškám octomilkám. U pokusných myšek jako u lidí zvyšuje riziko obezity a cukrovky, snižuje míru imunity. Těžce narušuje psychosexuální vývoj opičích mláďat. Dělá z nich klasické deprivanty.

Zkuste si nakreslit svou sociální síť. Udělejte kroužek, to jste vy. K němu přikreslujte raménka s dalšími kroužky podle toho jak jsou vám lidé blízcí. Bližší lidé budou ve vaší blízkosti, vzdálenější lidé na konci ramének. Podobnou síť vytvořili vědci z několika tisíc účastníků Framinghamské studie. Vědce zajímal smutek a pocit osamělosti. Zkušenost totiž říká, že počet sociálních vazeb některých lidí je poměrně vysoký, přesto se mohou cítit osaměle.

Vysvětlují to tři domněnky. První říká, že pocit osamělosti jednoho člověka navozuje pocit osamělosti u jeho bližního, a to emoční infekcí. Osamělost a smutek jsou vidět ve tvářích, pohybech, tónu hlasu i držení těla. Osamělí lidé se chovají nedůvěřivě, s vyšší mírou nepřátelství. Aniž chcete, přejde to na vás. Druhá má za to, že se vzájemně podobní lidé přitahují. A třetí mluví o sdíleném prostředí. Osamělost charakterizuje venkovské studenty nastupující na vysoké školy ve velkých městech, proto mezi nimi tak snadno a úspěšně loví sekty. Osamělost pojídá lidi, kteří přišli o práci nebo museli do důchodu.

Na co přišla Framinghamská studie osamělosti? Lidé opravdu dokáží být uprostřed davu sami. Osamělost se šíří po vláknech sociální sítě jako by byla infekční. Lidé jsou tím osamělejší, čím blíže jsou ke konci vláken. Osamělejší jsou lidé, kteří nemají rodinu. Přátelé často nedokáží tento pocit osamělosti zaplnit. Ženy jsou osamělejší než muži. Co proti osamělosti? Namáhat se, prosím. Kromě televizoru před gaučem existují zájmové, sportovní, turistické a vzdělávací skupiny. A třeba i charita.  Kam vedou ty schodky?
 Jak to vidí Petr Koudelka
 
   Jak vzít osud do vlastních rukou

   Dívejte se
 
   Od cella do čela
   Pořiďte si