Číslo 5 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s operním zpěvákem.
Štefanem Margitou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Petr Koudelka, spisovatel a publicista

Kam vedou ty schodky?

S vynálezem internetu dostal náš život další neobyčejný rozměr. Virtuální realita zaplavila všechny oblasti, které dříve byly jen přísně „opravdové“. A pomalu už nelze rozeznat, co je skutečné a co je jenom „jako“. Tak třeba jedna moje známá hraje s celou rodinou hru na farmu. Pěstují obilí, chovají krávy, nakupují a prodávají. Přišla pozdě do práce, protože musela ještě ráno odvézt kokosové ořechy na trh. Přitom bydlí na sídlišti v Bohnicích.

Kolem Nového roku jsme byli všichni bombardováni informacemi o obrovském schodku v našem státním rozpočtu. Někteří lidé z toho byli skutečně zděšení, zvlášť novináři psali o té katastrofě jako diví. Prosím vás, nevěřte tomu. Kdybych nevěděl, že je to jedna z těch her virtuální reality, polekal bych se taky. Myslel bych si, že mám opravdu nějaký průšvih. Je to velice přesvědčivé, podobně jako ty dopisy z Nigérie, které vám slibují, že ukrutně zbohatnete. Zapojil se do toho dokonce i prezident, který tvrdil, že se teď musíme všichni rozdělit o ten minusový schodek. Už jsem málem poslal stovku na fond oddlužení státu.

Že je to jenom hra, na to jsem přišel v hospodě po druhém pivu, když mi kamarád řekl: „Neblázni, vždyť jsou to jenom čísla. Sto devadesát miliard. Oni nevědí, o čem mluví. Čím vás to krmí politici a média a ekonomové? Miliarda sem, miliarda tam. Dělají si z vás legraci.“ Je ekonom. A řekl mi, co je to ten schodek ve státním rozpočtu. Je to prý rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Pojďme si o tom popovídat normálně, řekl, bez zbytečných klišé a schválně zašifrovaných vět (až budou u nás jasná sdělení o tom, komu co patří, kdo je majitelem které firmy nebo kdo co převedl na manželku a příbuzné, či kdo dostal kterou zakázku, pak uvěřím, že i čísla o státním rozpočtu jsou nezašifrovaná).

Kdo má zájem, aby státní rozpočet vypadal tak, jak vypadá? Stejní lidé, kteří se tomu diví!

Tržní povaha ekonomiky nutí všechny, kdo ovládají tento stát (firmy, banky, soukromníci, podnikatelé), aby jejich příjmy byly co nejmenší. Proto mají daně tak nízké, jak je to jen možné. Proto využívají každé možnosti, jak příjmy státu umenšit. Všechno zprivatizovat, včetně energií, vody, letišť, železnic, znamená zbavit stát příjmů. A protože to nestačí, rozdělí se ještě o státní zakázky tak, aby z toho stát měl co nejmíň. Proto i ta stavba dálnice u nás stojí dvakrát tolik než jinde.

Nelze jim to vyčítat. Je to jejich legitimní cíl, máme kapitalismus. Chtějí, aby stát téměř neexistoval, aby se do ničeho nevměšoval, zejména ne do ekonomiky! Jak má potom stát zvyšovat své příjmy?

A proč tyto „subjekty“ tak pláčou nad rozpočtem? Protože chtějí odvrátit pozornost. Lidi, vy jste se přece celý loňský rok snažili poctivě pracovat. Vy jste nenechali rozkrást státní zakázky, vy jste nepromrhali majetek státu bez řádných výběrových řízení, vy jste nenechali utéct do zahraničí milionáře s manželkami, vy jste nedovolili potenciálním kriminálníkům, aby si převedli peníze do daňových rájů! Vy jste neupláceli soudce a policii, aby se těm darebákům nic nestalo a nedostali se před soud.

Není divu, že na „výdajích“ se kromě podnikatelských subjektů podílejí také státní úředníci, politici, ministři, poslanci a další služebníci státu, kteří si v tomto prostředí chtějí urvat co nejvíc. Když je možnost, porcují třeba medvěda (je patologické, že taková úsloví a rituály, které za nimi stojí, beztrestně pronikly do našeho života).

Druhá stránka rozpočtu: výdaje. Lidé, kteří ovládají tento stát, se snaží, aby výdaje byly co nejnižší. To je chvályhodné. Ale jen na první pohled. Ve skutečnosti chtějí, aby stát dával co nejmíň nemocným, důchodcům, matkám s dětmi. Aby sociální stát zmizel. Ale sociální poměry v tomto státě jsou na samé hranici možností. Dalo by se říci, že už jsou tyto hranice překročeny takzvaně do červených čísel. Přibývá chudých a nezaměstnaných, důchodci nevyjdou s penězi, nemocní raději přecházejí nemoc, aby nepřišli o plat, přibývá bezdomovců a lidí bez pomoci. Tady už se ubírat moc nedá. Přesto pokračuje tlak na další ožebračování sociálně potřebných.

A v takové chvíli se začne mluvit o krizi nebo o schodku státního rozpočtu. Je přitom jasné, že – jak říká Vlasta Burian alias Ducháček – kde nic není, tam už se brát nedá.

Příjmy se zmenšují, výdaje se už příliš omezit nedají. Za těchto okolností stát funguje čím dál hůř.

Přestaňme mluvit o schodku státního rozpočtu a bavme se o zásadních věcech, které nerovnováhu ve společnosti způsobily a způsobují. Přerozdělení majetku po sametové revoluci nepřineslo rozumný ekonomický pohyb ve společnosti. Za masku tržního kapitalismu se skryly ty nejhorší lidské vlastnosti: chamtivost, pýcha, ziskuchtivost. Okrádat bližního je normálnější než projevit soucit, solidaritu a spoluodpovědnost. Ti, kteří mají moc a peníze, ztratili poslední zábrany a společnost jim žádné překážky nestaví. Naše nezralá veřejnost, neschopná akce, ohlupovaná navíc médii ve službách velké ekonomiky, neprotestuje, jak by měla.

Ještě že je to jenom hra a skutečné peníze s tím nemají nic společného. Všechno je to jenom „jako“. Jsme děti internetové epochy. Nebo si snad myslíte, že skutečně přivedou do parlamentu živého medvěda a tam ho trhají na kusy?  Kam vedou ty schodky?
 Jak to vidí Petr Koudelka
 
   Jak vzít osud do vlastních rukou

   Dívejte se
 
   Od cella do čela
   Pořiďte si