Číslo 5 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s operním zpěvákem.
Štefanem Margitou.

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Kdo zůstane silný, když většina zeslábne

„Tato kniha je cestou za poznáním zdrojů svobodného ducha. Pokouším se zjistit, jaké kvality mají lidé, kteří ani v nepříznivých podmínkách nerezignují na obhajobu myšlenek, na nichž spočívá liberální společenské zřízení. Kdo zůstane silný, když většina zeslábne? Lze tedy mluvit o ctnostech svobody. Není to však nic abstraktně opovážlivého. Otázka, již si kladu, zní, jak tyto významné osobnosti (Berlin, Popper, Aron) odolávaly pokoušením nesvobody. Co bylo zdrojem jejich síly, když v jejich životě vlivem určitých okolností slunce svobody potemnělo,“ píše německý sociolog a politik Ralf Dahrendorf v předmluvě ke své knize Pokoušení nesvobody, z níž pro vltavský pořad Schůzky s literaturou vybral ukázky a průvodní komentář napsal Miroslav Stuchl.

V Pokoušení nesvobody Ralf Dahrendorf zkoumá, jak se chovali intelektuálové v dobách totalitních režimů 20. stoletíRalf Dahrendorf (1929–2009) vyučoval na vysokých školách v Německu a ve Velké Británii (mimo jiné stál v letech 1974 až 1984 v čele prestižní London School of Economics). Nepůsobil jen jako vědec, ale ještě před svých odchodem do Londýna se angažoval v politice (byl poslancem za liberální stranu FDP, v letech 1970 až 1974 byl členem Evropské komise).

Dahrendorf patřil k sociologům upřednostňujícím empirickou a neideologickou sociologii, byl znám jako teoretik sociálních tříd německé společnosti a přísný strážce svobody. Sledoval i dění ve střední Evropě, pád železné opony pro něho nebyl „koncem dějin“ (jak provokativně napsal Francis Fukuyama), nýbrž „otevřením cesty do budoucnosti“. Zásadní roli při utváření smyslu dějin má podle Dahrendorfa – propagátora „činné svobody“ – respekt k principům politické svobody a „otevřené společnosti“ (Karl Popper). Ústředním smyslem otevřené společnosti zůstává podle Dahrendorfa naučit se, jak se vypořádat s nejistou budoucností bez prolévání krve.

V knize Pokoušení nesvobody s podtitulem Intelektuálové v časech zkoušek (německy 2006, česky 2008) Dahrendorf zkoumá, jak se chovali intelektuálové v dobách totalitních režimů 20. století, vystaveni pokoušení nacismu a komunismu. Podobně jako všichni lidé mají i vzdělanci na vybranou – podlehnout svodům a připojit se k mocným, ať už ze strachu, z přesvědčení či z oportunismu, anebo lákadlům mocných odolat a nést případné následky. Dahrendorf si pro svou studii zvolil generaci narozenou v desetiletí 1900 až 1910 a klade si otázku, jaké kvality tito lidé měli, že dokázali v čase nesvobody odolat. K takovýmto osobnostem patří Raymond Aron, Isaiah Berlin, Jan Patočka, Theodor Adorno, Hannah Arendtová či Karl Popper. Tyto osobnosti považuje autor za nezpochybnitelné členy jím stvořené Societas Erasmiana, skupiny intelektuálů kráčejících ve šlépějích humanisty Erasma Rotterdamského. V knize se dále objevují portréty „kandidátů“ této společnosti, ale i takzvaní zahraniční členové, tedy ti, kteří v diktatuře nežili, ale jasnozřivě ji dokázali popsat a odhalovat (například George Orwell). Zkoumání jsou nakonec podrobeni i „odmítnutí kandidáti“ na členství, třeba Jean-Paul Sartre.

Komentovaný výběr myšlenek z knihy Ralfa Dahrendorfa Pokoušení nesvobody z překladu Jany Zoubkové natočil režisér Petr Adler. Účinkují Markéta Jahodová a Petr Adler. V neděli 7. února od 20 hodin vysílá Český rozhlas 3 – Vltava.

Petr Turek, redaktor ČRo 3 – Vltava  Kam vedou ty schodky?
 Jak to vidí Petr Koudelka
 
   Jak vzít osud do vlastních rukou

   Dívejte se
 
   Od cella do čela
   Pořiďte si