Číslo 48 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Kryštofem Hádkem.

 

 

 

 


 


Může nastat situace, kdy pláč nepostačuje

Dánská kinematografie již dávno dosáhla evropského věhlasu, a to nejen zásluhou hnutí kolem proslulého minimalistického manifestu Dogma '95 a hlavně kolem režiséra Larse von Triera. Zajímavé průhledy do nitra rodiny přinášejí i ty filmy, které si budují vlastní náhled a poetiku. Drama Umění plakat (ve čtvrtek 26. listopadu ve 23.20 vysílá ČT2) ukazuje zdánlivě všední rodinu někdy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let: navenek vyhlíží stejně spořádaně jako ostatní, které se na malém městečku v sousedství vyskytují, avšak pod touto poklidnou hladinou se skrývá postava otce zmítaného zjevně psychopatologickými sklony (Jespera Asholta jsme již před lety mohli vidět ve filmu Mifune).

Na první pohled vyhlíží ta rodinka vcelku spořádaně...Nejedná se jen o neadekvátní reakce na běžné rodinné rozpory, přebujelé do histriónství, ale především o sexuální zneužívání dětí coby prostředku vlastního zklidnění. Režisér Peter Schonau Fog svou výpovědí přesahuje rodinné vymezení, dotýká se širšího společenského klimatu: nakonec není postižen pachatel, nýbrž oběť – dospívající dívce nejprve lékař vpichuje uklidňující injekce, aby posléze skončila v psychiatrickém léčení...
Příběh je nahlížen očima nejmladšího z dětí, ještě malého chlapce, jenž do vyprávění vnáší jistou naivitu, ale také smířenost s ne vždy normálním děním. Když chlapcova sestra odmítne otce „uklidňovat“, hoch se nabídne, že ji zastoupí. Přestože dětský hrdina vystupuje jako ústřední svědek veškerého dění, události se často vymykají jeho nazírání a jakoby se osamostatňují. Režiséra zajímá, jak se otcovy umanuté, ba až maniakální výstřelky podepisují na soudržnosti rodiny, na chování jejích jednotlivých členů (nejstarší syn coby vysokoškolák je již vyvázán z rodiny, i když nepochybně zná její tíživá tajemství).
Ačkoli by se zdálo, že převažuje tragikomický náhled, pozvolna začínají do popředí dění vystupovat události veskrze tragické, ať již je to požár domu nebo skon nejbližších. Výsledný náhled je však jakoby změkčovaný, naivizovaný, i znepokojivé náznaky či skutky jsou zahaleny do jistého nostalgického ohlížení, jako kdyby se jednalo o úsměvně neškodné úchylky. Této stylizaci odpovídá i herecké ztvárnění, významově vcelku mělké a uhlazující. Neznámé, typově dobře vybrané tváře tento náhled jen umocňují.

Jan Jaroš, filmový publicista  Život oddaný poezii
  Nalaďte si
 
   "Stopro" Skoumal

   Pořiďte si
 
   Bez souhlasu, ale vždy s hrdostí
   Téma