Číslo 46 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hudebním skladatelem.
Philipem Glassem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Petr Koudelka, spisovatel a publicista

Jak to vidí slepí

Velice se mi líbí, jak je tento sloupek nazván, ve zjevné inspiraci stejnojmenným rozhlasovým pořadem, na internetových stránkách Týdeníku Rozhlas: Jak to vidí... ten a ten. Ten název výborně vystihuje, že každý má na věc určitý náhled a jeho pojetí světa, názory na cestování, manželství nebo sport jsou brány vážně a zaslouží si publikování. Pak jsou ovšem přístupy a myšlenky, které nestačí jen otisknout, ale které je třeba šířit a veřejnost by měla být přinucena, aby se jimi řídila, protože pocházejí od významných lidí, od naší elity.

Americká myslitelka Ayn Randová dokonce tvrdila, že my ostatní smrtelníci jsme na světě jen proto, abychom tvořili jakési podhoubí (filmoví režiséři tomu říkají křoví) pro důležité lidi, pro elitu. Umožňujeme jim, aby mohli uplatnit svou genialitu. Když myslím na naši elitu, nenapadá mi lepší obraz než Brueghelovo Podobenství o slepcích. Řada slepců jde husím pochodem za svým vůdcem, drží jeden druhého za rameno a vůdce je vede – kam jinam, do propasti.

Často si zapisuji do svého deníčku, co řekl někdo z naší elity, abych potom mohl o jejich slovech přemýšlet. Řeknu tři jména, která nemohu opomenout, protože reprezentují naši současnost a protože jsou všichni tři Václavové: Havel, Klaus a Bělohradský. Bývalý prezident, současný prezident a významný, často se zamýšlející intelektuál. Co tento reprezentativní vzorek elity říká o dvaceti letech naší existence? Václav Havel prohlásil, že nečekal, že to bude tak těžké a že užitek z převratu v roce 1989 budou mít až děti našich dětí. Václav Klaus není spokojen s Evropou, jak se vyvinula, a Václav Bělohradský napsal, že nejhorší ze všeho jsou tradice, například křesťanské hodnoty, těch se máme vyvarovat.

To však není celá elita, která nás ovládá a ovlivňuje. Nezapomínám na další jména, která patří ke špičkám společnosti: Mrázek, Krejčíř, Kožený, Pitr a mnoho dalších. Někteří jsou již zavražděni, jiní se nám na útěku vysmívají, další si užívají uloupeného bohatství za zdmi svých usedlostí. Pod jejich křídla patří všichni političtí vůdci v této zemi do jednoho, proto je nebudu uvádět samostatně. Tato skupina tvoří možná nejvýznamnější složku elity naší společnosti. Jejich slova platí, jejich rozhodnutí jsou směrodatná, oni řídí ekonomiku, určují kritéria vývoje a morální stav obyvatelstva. Tady neplatí žádné ideologie, žádné politické směry. Jen prospěch těchto vládců džungle.

A hranice džungle se posunují. Dovedl si někdo představit větší komedii, než byla kašpařina politiků kolem předčasných voleb? Uměl by někdo popsat hlubší marasmus, než je situace v justici, vrcholící lavinou bahna na právnické fakultě v Plzni? Osobité scénky Nejvyššího kontrolního úřadu na očích veřejnosti? Finanční tanečky Sazky, za kterými se skrývají smrtící dramata volně pěstovaného hazardu? Počet kasin a veřejných domů, které jsou všude, kam se podíváš, nájezdy exekutorů a lichvářů? To je každodenní obraz země po dvaceti letech svobody.

Co se stalo? Jak to všechno vysvětlit? Mám jedno vysvětlení: My to prostě nevidíme. Jsme slepí. Nevím, jak se to přihodilo, ale oslepli jsme. Jdeme za svými slepými vůdci, kráčíme husím pochodem a jeden se drží druhého, jeden přesvědčuje druhého, že má pravdu.

I vůdci jsou pochopitelně slepí. Jednoho oslepila moc, druhého zásluhy, třetího spousta peněz. Nevidí, kam jdou. Jdeme za nimi a držíme se svého souseda, držíme se práce, kterou potřebujeme, hypotéky, kterou splácíme, plazmové televize, kterou jsme si právě koupili, dovolené v Egyptě, výletu do Alp.

Jen ve společnosti, která úplně oslepla, a která je navíc vyděšená strašidlem krize, je možné hlásat veřejně bláznivé myšlenky: Pomůže nám prý jen to, když budeme co nejvíc nakupovat a spotřebovávat! Tím se dostaneme z malérů. Ten, kdo by chtěl šetřit a „nespotřebovávat“, poškozuje společnost.

Možná že hlasatelé tohoto bláznovství brzy navrhnou tresty pro konzumenty, kteří málo konzumují, pokuty pro provinilce, kteří nechodí dost často pro zboží. Nakupujte víc a rychleji!

Může to být jedna z ekonomických teorií, ale prosadí se jen ve společnosti, která je slepá. Připravená svými vůdci a intelektuály odmítat tradiční hodnoty. A v takové chvíli, která vyžaduje re-voluci neboli obrat zpět, přichází filozof s nabádáním: Jen tak dál, pryč od tradice, pokračujte vpřed, k dalším metám odduchovňování, k dalším cílům člověka „rozumného“. Rozum bez ducha, to tu už bylo! A také upozornění: Pozor, zpátky! Protože před námi je propast.

Jak se mohou slepí vzchopit k revoluci? Odpověď zní: Těžko! Zůstanu-li u Brueghelova obrazu, vidím, jak jeho děj pokračuje: Vůdce spadl do propasti první. Nebo jiný scénář: Vůdce probudí svůj instinkt a ucítí propast. Zastaví se a začne volat: Zpátky! Jenže je pozdě, nikdo ho neslyší, všichni se tlačí dál a shodí ho do propasti. Ostatní padají za ním. Zůstane jen pár nejposlednějších. Ti se zachrání. Jak je psáno v bibli: Poslední budou prvními.

Ale abych nebyl tak pesimistický: nakonec je to třeba všechno úplně jinak! Spadneme sice do propasti, tomu se už nedá zabránit, ale teprve tam dole budou  pravé hody. Ráj! Všeho dost a zadarmo. To si teprve zakonzumujeme!  Nesnesitelná lehkost
  poslechu

  Jak to slyší Jan Halas
 
   Lahvová pošta
   Petra Chudožilova

   Nalaďte si
 
   Semaforským
   k abrahámovinám

   Pořiďte si