Číslo 45 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s herečkou.
Simonou Pekovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ivan Němec, publicista

Ty staré musí někdo vystřídat!

Kdopak si dnes při písničkách Jó, třešně zrály a Tuhle rundu platím já vzpomene nejen na Waldemara Matušku, ale i na Ivo Fischera, který je obdařil svými verši, s nimiž jsou spjaty i stovky jeho dalších hitů, jež nás provázejí již desítky let? Umělecký rozmach tohoto nevšedního textaře zabíral větší šíři než leckdo možná tuší. Byl nejen básníkem, dramaturgem, libretistou, scenáristou a překladatelem, ale i dramatikem, jenž své hry a pohádky psal také pro rozhlas, v němž dvacet let pracoval a z něhož na začátku takzvané normalizace raději sám zavčas odešel. V Českém rozhlase si zřejmě vzpomněli, že Ivo Fischer by se letos dožil pětaosmdesáti let, a tak na Vltavě 8. října nabídli reprízu jeho hry Byl jednou jeden, kterou před dvaceti lety natočil Karel Weinlich.

Vtipná komedie, plná hudby a songů, vychází ze staré a mnohokrát zpracované legendy o krysaři, který svou píšťalou osvobodil město od hlodavců. Fischerův mladý Krysař však přichází do města, kde žádné krysy již dvacet let nežijí, neboť o jejich zničení se pomocí skladeb pro dechové nástroje postaral Mistr Matyáš. Byť jeho zásluhy právě slavnostně oceňují městské celebrity udělením Řádu krysího rouna, poutá obyvatele uzavřeného města daleko více onen cizí Krysař, jenž přišel s neznámým nástrojem – kytarou. Dokáže ji rozezvučet ve zcela jiných rytmech než to umí dechovka, a tak rázem získává obdiv mládeže i srdce krásné Agnes. Dívčin marný obdivovatel, dotírající městský písař, sžírán žárlivostí z jejího rozvíjejícího se vztahu, ukuje pomstu: nechá rozmnožit poslední párek výstavních myší, určených k didaktickým účelům, a tak město opět zaplaví krysy. A tu se ukáže, že vyznamenaný starý krysař Matyáš není schopen město zachránit, protože je to podvodník, který dvacet let jen inkasoval peníze a předstíral zásluhy, které ve skutečnosti patřily jinému. Budoucnost města tedy teď závisí na proměnách nové hudby mladého Krysaře; ta přebíjí neúčelnou dechovku a získává na svou stranu mladé, kteří opouštějí uzavřené město a poznávají svobodný svět. Právě jim patří poslední Krysařova slova: „Vraťte se domů, ty staré musí někdo vystřídat.“

Bylo by naivní rozebírat řadu narážek a symbolů, které zpoza pohádkového roucha hudební komedie vykukují. Její půvab spočívá v tom, že ona alegoričnost, která byla v roce premiéry (1989) patrně mnohonásobně výmluvnější, než ji cítíme dnes, se odvíjí v lehkém humorném nadhledu, z něhož se nenásilně vynořuje řada komických situací, jež se navíc mohou opřít o spoustu hezké hudby a písniček (Vítězslav Vacík).

Režisér Karel Weinlich držel hru ve svižném tepu, v němž jeden dějový obraz bystře střídal druhý, a kdyby se nejednalo o rozhlasovou hru, měl bych chuť říci, že bylo stále na co koukat. V této proměnlivé dějovosti a úsměvné nadlehčenosti se však neztratily scény plné něžné poetické lásky, kterou prožívá Krysař s Agnes, ani místa myšlenkově závažná. Promyšlenému hereckému obsazení vévodila vysoce kultivovaná postava Krysaře, kterou Boris Rösner znovu potvrdil, jak velké bylo jeho herecké umění.

Hra Ivo Fischera Byl jednou jeden neomračovala posluchače ani komplikovanou kompozicí, ani nečekanými zápletkami, ale příjemně se poslouchala právě kvůli své nic nepředstírající, leč přesto výmluvné, chytré a vtipné prostotě.  Stroj dušičkového času
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
 
   Jemné ohledávání smyslu

   Pořiďte si
 
   Sama mezi muži
   Téma