Číslo 39 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se sopranistkou.
Libuší Domanínskou.

 

 

 

 

 

 


Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Velikán, o němž moc nevíme

Výstava Cesta života, otevřená minulý měsíc v Císařské konírně Pražského hradu, je výrazem úcty Židovského muzea v Praze k nejvýznamnější židovské osobnosti českých dějin – rabínu Jehudovi Levovi ben Becalelovi, známému u nás jako rabi Löw a v židovském prostředí pod akronymem Maharal. Počátkem tohoto měsíce uplynulood jeho úmrtí čtyři sta let.
Připomínka tohoto podivuhodného náboženského myslitele, pedagoga a duchovního vůdce má na počátku 21. století zvláštní rysy. Na Maharala totiž vzpomínáme v době, která více než kdykoliv v minulosti konvenuje rysům, jež po staletí karikují jeho obraz: Muž dodnes fascinující svým poselstvím o Bohu, světu a místu člověka v něm zůstává skryt za pověstí o golemovi, jehož údajným tvůrcem byl. Folklorní postava na způsob pohádkového divotvorce je publiku bližší než myslitelovo vědění.
Výstava v Císařské konírně se pokouší toto klišé napravit. Představuje Maharala jako historickou osobnost uprostřed své doby, a tak ho vlastně pro českou veřejnost objevuje. A přece stále zůstává mnoho neznámého. Nemáme hodnověrné písemné doklady o původu Maharalovy rodiny ani s jistotou nevíme, kdy a kde se narodil. Nemáme ponětí, jak vypadal. Chybějí nám podrobnosti z četných údobí jeho života. Něco osobnějšího se snad dá říci o tom, že Maharal dozajista miloval svou ženu Perl. V jeho době nebylo u velkých rabínských osobností zvykem, aby manželé byli pohřbeni pod společným náhrobkem, jako je tomu v případě rabiho Löwa a jeho ženy na Starém židovském hřbitově.
Na druhé straně z toho, co považujeme u Maharala za nepochybné, nelze potvrdit obecně tradovaný obraz všemi uctívaného velikána, který se s celým židovským společenstvím těšil obzvláštní přízni panovníka. Maharal neprožil klidný život. Naopak, jeho životní pouť provázela četná protivenství. Musel střídat místa svého působení. Byl opakovaně obětí sporů ve vlastní komunitě. V mladém věku mu zemřela první žena. Spolu se svými souvěrci prožíval úzkost z hrozby vypovězení. Byl několik měsíců vězněn.
Židovská komunita u nás také za Maharalova působení nezažívala žádnou idylu. To, co se dnes traduje jako náklonnost Rudolfa II. k Židům, bylo spíše důsledkem jeho slabé vlády a podivínství; jako se zajímal o magii a okultní vědění, tak v tomto řádu kuriozit měli své místo i Židé.
Se jménem  Jehudy Levy ben Becalela spojujeme i v češtině přídomek rabi. V překladu říkáme rabín, hebrejsky je to ovšem v doslovném překladu můj učitel. Nejsou jiní rabíni, kteří by takto v češtině zdomácněli, přestože mnozí prosluli. Jedině Jehuda Leva ben Becalel bude už navždy rabi Löw: náš učitel, náš pán. Jako by se tím říkalo, že všichni takto uznáváme jeho svrchovanost a odkaz. Výstava Cesta života, konaná čtyři sta let od smrti rabiho Löwa, je laskavou pobídkou, aby to, co generace mají za nesporné a co přídomkem rabi dáváme bezděky najevo i dnes, se stalo vědomým: nahlédnutým, pochopeným, přijatým.  Tak trochu o identitě
  Jak to vidí Rudolf Křesťan
 
   Vzpomínání je pro důchodce

   Nalaďte si
 
   Kudy kam kráčí Kudykam
   Téma