Číslo 39 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se sopranistkou.
Libuší Domanínskou.

 

 

 

 

 

 

 


 


Petr Pavlovský, kritik

Rodinné dokumenty o totalitních časech

V pravidelném středečním Radiodokumentu reprízovala Vltava 26. srpna hodinový pořad Gabriely Albrechtové Strýc Ota ze Stockholmu (redaktor Michal Lázňovský). Výchozí materiál byl pestrý a vesměs autentický. Na prvním místě jsou to čerstvě interpretované úryvky z pamětí jejího strýce Otakara Štorcha (1933), politického vězně padesátých let, pozdějšího exulanta.
Dvacetiletý mladík se roku 1953 ocitl za napsání jakýchsi protirežimních textů na osm let v jednom z nejhorších jáchymovských lágrů, Barboře. Žádné překvapivé detaily jsme neslyšeli, ale cynická poznámka jednoho z bachařů v mlýně na uranovou rudu – „nejlepší filtr jsou muklovy plíce“ – je dostatečně výmluvná. Podobně i jediná věta o prvním dojmu ze zvuků, doléhajících na chodbu vazební věznice: „Řvaní referentů se mísilo s klapotem psacích strojů a nářkem trýzněných vyslýchaných.“ Pak už následovala jen stručná vzpomínka na vlastní vyšetřování, které nebylo než nelidsky vynuceným písemným přiznáním a drastickým memorováním odpovědí k inscenovanému soudu. Pocity posluchače (čtenáře) jsou podobné jako při vzpomínkách těch, kteří přežili holocaust: navzdory jejich množství, navzdory podobnosti reálií je citlivý člověk vždy znovu a znovu hluboce otřesen, zvláště ten, který zde v inkriminovanou dobu žil. Ale doufám, že jsou zasaženi i ti mladší, konečně především jim jsou podobné pořady určeny, ať už jejich předkové stáli kdekoli.
V roce 1967 uprchl autorčin strýc přes Jugoslávii do Švédska, a tak dalším použitým dokumentem jsou pasáže z „fonodopisu“ (amatérského magnetofonového záznamu), který mu zaslali příbuzní z jakési domácí rodinné slavnosti roku 1969, tedy z doby, kdy se lidé ještě nebáli podobné materiály do ciziny posílat. Zde se ale projevila i odvrácená stránka autenticity: nikdo z početné rodinné sešlosti se zjevně na nahrávání nijak nepřipravoval, každý mluví spatra, a tak si účastníci předávají mikrofon jako horký brambor a kromě banalit prakticky nevědí co říci, což je přirozené – i k napsání dopisu se musí člověk připravit a soustředit. Skutečným ozvláštněním je pouze opakovaná „rafinovaná“ žádost, aby při blížícím se hokejovém utkání Švédsko– ČSSR (ve Stockholmu se právě konalo mistrovství světa) si strýc jako divák zajistil místo za naší nebo švédskou střídačkou, čímž by byla naděje, že jej televizní kamery zaberou a příbuzní na obrazovkách spatří. Výpovědní hodnota materiálu byla minimální, jakkoli pro konkrétní rodinu má jistě velkou emocionální cenu. Spíše podněcoval k úvahám o důvodech jeho jedinečnosti – žádný další už zřejmě nevznikl, protože pokus o jeho odeslání by byl příliš riskantní.
Stockholmský strýc byl občas připomínán i svými docela zdařilými lyrickými verši. Autorka dokumentu dostala bohužel neblahý nápad – nechala je číst jakousi desetiletou dívku, tedy dítětem ve věku, kdy ona sama se s touto památkou na vzdáleného, pro ni vlastně legendárního příbuzného setkala. Asi pro zvýšení autenticity byla četba zcela nepřipravená, děvče četlo texty snad poprvé, protože zadrhávalo a místy téměř jen slabikovalo. Kýžená dojemnost byla překryta, veršům zjevně nerozuměla ani čtenářka a rozhlasoví posluchači jistě jen velice obtížně.
Geneticky odlišné prameny i jejich interpretace vedly k poněkud nevyrovnanému výsledku; i vstřícný a soustředěný posluchač měl zbytečné vnímatelské problémy. Obecně je ale třeba takovéto dokumenty o „bezejmenných“ vítat. Dokládají masovost represí celé naší takzvané IV. republiky (1948–1989); prakticky každá širší rodina byla nějak zasažena.  Tak trochu o identitě
  Jak to vidí Rudolf Křesťan
 
   Vzpomínání je pro důchodce

   Nalaďte si
 
   Kudy kam kráčí Kudykam
   Téma