Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Nevítané knihy

Praha se minulý měsíc v Průmyslovém paláci opět těšila z mezinárodního knižního veletrhu a nic na tom neměnilo, že část stavby, zničenou loni požárem, nahradil stan. Ten oheň podvědomě přítomný na místě knih měl, alespoň pro mě, symbolický význam. Uprostřed tisíců nových titulů jsem si uvědomoval, co všechno bych si chtěl přečíst, a co si přečíst nestačím, a přitom věděl: Počet knih, které si už nikdy nikdo nepřečte, protože je sežehly plameny, jde do miliónů.

Většinou tak neskončily nešťastnou náhodou. Kanonické spisy předchozích generací hořely v Číně ve 3. století před občanským letopočtem, ve starých Aténách pak spisy filozofa Prótágora. Kalif Umar nechal v 7. století zničit zbytky slavné Alexandrijské knihovny a o 800 let později muslimové poručili zkáze i proslulou knihovnu v  Konstantinopoli. Známé se také stalo ničení knih křesťanskými obrazoborci v 8. století. Za dlouhá staletí by se v Evropě nejspíš nenašla země, která by k podobnému výčtu po svém nepřispěla. Za všechny další příklady: V roce 1933 jako výmluvný obraz barbarství nacistické diktatury a vlastně i všech moderních, totalitním myšlením inspirovaných režimů, hořely knihy „zakázaných autorů“ na berlínském Univerzitním náměstí.

Pravda, někdy by bylo lepší, kdyby určité knihy nevznikly. „Pero nadělalo stokrát víc zla než meč,“ napsal francouzský dramatik druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století Antoine Arnaut a už dávno předtím zaznělo z úst slavného římského řečníka Marka Tullia Cicera „epistula non erubescit“ neboli „dopis se nečervená“. Elegantně tak vyjádřil, co známe z  přímočařejšího obratu: Papír snese všechno.

Dilema mezi naprostou svobodu projevu, včetně publikování knih, a hlásáním nenávisti dnes většina demokratických zemí řeší dílčími omezeními. Je tak například zapovězeno vydávat díla hanobící rasu, národ a přesvědčení, texty zpochybňující, schvalující či znevažující genocidu. Avšak i pro případné postihy knih platí staré úsloví „jiný kraj, jiný mrav“. V takovém Libanonu nekoupíte a v knihovně si nepůjčíte žádnou knihu týkající se čehokoli židovského, pokud text neprovází protižidovská či protiizraelská zášť. Na černé listině je tak například Deník Anny Frankové, Sofiina volba Williama Styrona, všechna díla Philipa Rotha, Saula Bellowa a Isaaca Bashevise Singera stejně jako Schindlerova archa Thomase Keneallyho. Libanon se takovou protižidovskou cenzurou neliší od většiny arabských zemí. Přesto – ač je to těžko k uvěření – UNESCO, tato vznešená mezinárodní vládní organizace při Organizaci spojených národů zasvěcená výchově, vědě a kultuře, přiřkla letos libanonskému hlavnímu městu vznešený titul „Světová metropole knihy“.

Je to zajímavý vývoj v potírání knih. Od ohňů zběsilých ideologů k rozhodnutí uhlazených politiků, rezignujících na zásady rovnosti, slušnosti a kulturnosti. Výsledek bývá pro čtenáře stejný.


Jaroslav Vanča
  Nevítané knihy
  Jak to vidí Leo Pavlát
 
   O hodování v bufetu...

   Televizní glosář
 
   Josef K. "zlatých šedesátých"
   Téma