Emeritní primáš Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů Bohumil Smejkal zemřel 22. března ve věku 74 let. Poslední rozhovor poskytl Týdeníku RozhlasBohumil Smejkal, houslista, dirigent a pedagog

Narodil jste se v Brně, tedy stranou od vyhlášených folklórních lokalit. Jak se brněnský student klasické hudby vlastně dostal k rozhlasovému orchestru lidových nástrojů?

Někdy hrají náhody v životě až neskutečnou roli. Já jsem o existenci tohoto hudebního žánru opravdu ani nevěděl, natož abych ho pravidelně poslouchal, nějak vyhledával či se s ním dokonce aktivně kontaktoval. Prostě jsem byl typické dítě z brněnského předměstí a mnohem blíž než k cimbálu jsem měl třeba k akordeonu. I doma se poslouchala úplně jiná hudba než lidové písničky. Teprve na konzervatoři jsem potkal spolužáky se vztahem k lidové muzice, takže jsem přece jen nezůstal zcela imunní. S BROLNem to bylo tak: krátce po založení tam bylo pět, šest hráčů – profesionálů, tedy rozhlasových zaměstnanců, a jinak nastupovaly výpomoci pro jednotlivé akce. Takové nájemné muzikanty obstarával jistý pan Petr, obvykle ve filharmonii nebo v divadelních orchestrech. Byl to takový náhončí, a já se do BROLNu dostal jeho vinou – nebo zásluhou? – nejprve na záskok, na čtyři dny. To obnášelo nazkoušení určitého repertoáru a hned vzápětí moje první natáčení. No, a jak jsem už říkal mnohokrát – ty čtyři dny se nakonec protáhly na sedmnáct let.

Na to, aby se muzikant, kultivovaný a zručný „klasik“, vypracoval na primáše, určitě nestačí jenom chuť rozšířit si hudební obzory. Jak se to za těch pár let podařilo vám?

Řekl bych, že na počátku jsem asi měl určitou hudební zvídavost; i proto jsem předtím, už v dětství, hrával na harmoniku, na mandolínu – zkoušel jsem hrát na všechno, co se mi namanulo do cesty. A protože se mi to docela dařilo, bral jsem hudbu přece jen seriózněji než jen jako pouhou dětskou zábavu. V době mých muzikantských začátků vrcholila první americká swingová éra, která mě samozřejmě také svým způsobem chytila, takže mi ani poslechové, ani aktivní vstupy do vzájemně dost odlišných hudebních žánrů vůbec nebyly cizí. A pokud jde o ten folklór, našel a chytil si mne – stejně jako já jeho – velice snadno a rychle.

Pamatujete si, kdo vás do folklóru doopravdy „namočil“, kdo vám ukázal cestu?

To byla další náhoda – zdráhám se říct historická, ale pro můj hudební osud rozhodující: tehdy byl v BROLNu primášem Bohdan Warchal – excelentní houslista, hvězda první velikosti, technicky velmi vyspělý hráč s bohatou muzikantskou fantazií, navíc s darem, který je zvláště vítán u lídra hudebního společenství: byl to drezér, generál známý svou rozhodností až panovačností, zejména když šlo o muzikantský výkon. Mně jeho přístup vyhovoval a zlepšoval jsem se.

Takže vám BROLN po svém odchodu na Slovensko vlastně „odkázal“.

Dá se to tak říct; postupně mne vycepoval až na pozici svého blízkého spolupracovníka. Hrál jsem mu sekund a postupně stále častěji mi svěřoval primášský part. Tak trochu jako by mě zkoušel. Měli jsme společné i to, že jsme k tomu žánru oba přišli od vážné hudby. Ale zřejmě jsme měli schopnost jakési muzikantské empatie nebo adaptability. Víte, to se těžko definuje – to ani hudební vědci neumějí přesně popsat; to je spíš věcí cítění. Není umění odposlouchat a mechanicky napodobit hudební styl – jako se to často děje teď. Je to jako přijmout určitý jazyk za svůj, naučit se v něm přemýšlet, ne se pouze dorozumívat. Pro nás byla také lidová píseň zpočátku svým způsobem cizím jazykem, ke kterému jsme obtížně hledali klíč – mnohokrát rozumíte řeči, ale její smysl vám uniká. Chvíli to trvá, ale dá se zvládnout.

Po konzervatoři jste pokračoval ve studiu houslové hry na JAMU v Brně; nestávalo se vám, že lidé z prostředí vážné hudby ve vás viděli odrodilce, který si zadal s „amatérskou“ lidovou muzikou?

Na akademii mi to během studií nikdo nepředhazoval – ani můj pedagog Toníček Moravec. On mě jen hlídal, abych rostl jako houslista, jak se sluší a patří na studenta hudební akademie. Oponentský posudek na můj absolventský výkon, pro který jsem mimo jiného zvolil motiv ze slovenské lidové písně, psal významný houslový pedagog František Kudláček; ani on ani náznakem nevyjádřil nějakou averzi, naopak tuto moji volbu hodnotil s nadhledem a s pochopením – sám totiž jako houslista premiéroval mnohé Janáčkovy skladby s řadou lidových motivů a jejich prostřednictvím dospěl k janáčkovskému vidění a vnímání. Podobně jako Janáček měl tendenci odhalovat skryté hodnoty lidové písně, takže se mu mladý houslista hledající tímto směrem asi docela zamlouval. V závěru hodnocení té mé disertace mi popřál v tom smyslu, abych „ve stopách Janáčkových uměl využít tento žánr ku prospěchu hudby vážné“.

Jakou roli hrál podle vašeho mínění folklór v hudebním životě Čechů a Moravanů v padesátých a šedesátých letech, když jste s ním začínal? A jakou pozici měl tehdy BROLN?

Jak jsem později pochopil, tak velmi dobrou; to byla v mnohém zásluha uměleckého vedoucího a zakladatele BROLNu Jaroslava „Cardy“ Juráška, který určoval jeho styl z pozice dramaturga, a Českého (tehdy Československého) rozhlasu jako instituce. Jako hlavní smysl své existence dostal BROLN do vínku šíření folklóru jako zděděné hudební tradice do širšího povědomí národa; tehdy se všechno bralo jakožto upevňování národního sebevědomí po válce. A později se to bohužel i hodně politicky zneužívalo – to by ovšem byla jiná, hodně smutná kapitola. Ale mnohé z tehdejších problémů vnímáme i dnes: civilizace vesměs ubíjí a ponižuje tradiční hodnoty, i ty neskonale pozitivní. Také lidová slovesnost a hudebnost utrpěla návalem módních záležitostí. Takže existence BROLNu byla – řeknu-li to sice trochu nadneseně, ale v zásadě snad výstižně – výsledkem snahy udržet a rozvíjet povědomí o tomto žánru, seznámit širší okruh posluchačů s tím, jaké bohatství nám v lidové písni zůstalo zachováno po předcích v celé řadě folklórních oblastí po celém tehdejším Československu.

Helena Bretfeldová, hudební publicistka

Foto Antonín Vlk

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 2. června.


Jaroslav Vanča
  Nevítané knihy
  Jak to vidí Leo Pavlát
 
   O hodování v bufetu...

   Televizní glosář
 
   Josef K. "zlatých šedesátých"
   Téma