Číslo 23 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s cimbalistkou.
Zuzanou Lapčíkovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Vanča, scenárista, pedagog FAMU

Kde jsou, kde je máme?

Nějak mne to téma poslední dobou obkličuje. Tedy, nejen poslední dobou, spíše jako by se zvyšovala frekvence jeho výskytu. Co že to mám na mysli? Inu, zločinnost přece. Nepřu se s nikým, že je tu s námi odnepaměti, jen trvám, že to naše poslední dvacetiletí jí, marná sláva, prospělo. Je prostě jen viditelnější, říkají někteří. Kýho čerta, říkám já, ať už je viditelnější nebo jen schovaná ve výkazech a svodkách, jako tomu bývalo za bolševika, jde přece o to, aby jí bylo co nejméně, v tom se snad shodneme. Nechci začínat tím, že nedávno oloupili manželku, protože – jakkoli se to z mé strany vůči ní nezdá být právě vstřícné – je mi v podstatě jedno, koho oloupili, jsem v srdci s každým, kdo je oloupen, a hodlám být spolu s ním spravedlivě rozhorlen. Na koho ale, na co vlastně? Na lupiče? Na policii? Na režim? Na lidstvo zlotřilosti se nebránící, či dokonce valem se samo zlotřující?

Ta druhá možnost zdá se být zajímavou, ta s tou policií. Neříkám, že policie nic nedělá tam, kde by dělat měla a mohla, dělala by jistě, kdyby tam byla, ale ona prostě není. Když nedávno na refýži okradli mou kolegyni, nebyla policie k mání. Ostatně i u nás na škole se krade, neboť narkomani, směřující do blízkého detoxikačního střediska pro svou dávku metadonu, berou, co se cestou namane. Prověřují dobytnost našich kateder, stejně jako v okolních ulicích dveře zaparkovaných aut. Policistů nikde nevidět.

Leč zpátky k manželce, beztak se jí zde nakonec dostane nejvíce prostoru, to už je holt výhoda fejetonistova a výsada fejetonistovy ženy. Na nádraží, pojmenovaném po Masarykovi (pomiňme raději prostor pro ironii a paradox, skrývající se v heslu „nebát se a nekrást“), nastupovala do vlaku; to jí ještě nelze vyčítat. Ovšem nosit peněženku jen tak v kapse, to už si žádá pokárání; uznávám ale, že za jízdné je třeba platit předem. Chlap ji nejspíš sledoval od pokladen, vrhl se na ni na schůdcích vlaku a zmocnil se peněženky se vším všudy, co v ní dnes bývá a být musí. Svědkem akce byl i průvodčí, snažil se pomoci, leč gauner zatím stihl úlovek předat své komplicce. Takhle mi to tedy manželka líčila, a nemám důvod jí nevěřit, však jsem ji po léta učil všímat si okolí.

Co se mně týče, zvykl jsem si přirozeně nosit svou prkenici s několika stovkami a stravenkami hrdě na – řečeno slušně a akurátně – pravém kvadrantu hýžďovém. Stejně tak přirozeně říkáme my mužští našim ženským, aby se s těmi svými kabelčičkami alespoň v tlačenici nekoukaly po blbostech, nemyslely si na své, ale stále po indiánsku sledovaly ostřížím zrakem okolí, v němž se permanentně skrývá možný nepřítel. Jenže: připustíme-li, že žijeme v permanentních bojových podmínkách, znamená to zároveň, že v nich není lautr nikdo hájen? To ani u Siouxů a Apačů nebývalo, aby se jaksi v prvé řadě útočilo na slabšího, a to ze své podstaty žena vůči chlapovi stále je a snad i být má.

Být tam tak já, utěšuji později manželku a vyfouknu z plic jaksi za nás oba přetlak přestálého ponížení. Být tam tak já, utěšuje ji o něco později její oblíbený řezník, a významně zatne sekáček do kosti. My bychom ho chytli za flígr, holedbáme se nezávisle na sobě já i řezník. To se tak u nás chlapů říká, jenže ani já ani pan řezník nejsme profesionálními ochránci žen konkrétně a slabších bytostí obecně. Policie nám radí, abychom nezasahovali sami, gauner může mít nůž. Něco na tom je, ale kdo má tedy zasáhnout, když policisty na takových místech nevidět? Kde tedy jsou? Kde je máme?

Uff! Tak mně, milí čtenáři, promiňte, že namísto o těch vnějších, univerzálních problémech píši o tom, co se stalo takříkajíc u nás v rodině. Jenže, obávám se, ony se ty osobní věci nějak valem, statisticky univerzalizují. Anebo vás ještě nikdy neokradli?


Jaroslav Vanča
  Kde jsou, kde je máme?
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
  Jiří Barta
   Film pro ty, kteří si dokáží hrát

   Navštivte
 
   Z Prahy do Bruselu a zpět
   Téma