Číslo 23 / 2009.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s cimbalistkou.
Zuzanou Lapčíkovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Z Prahy do Bruselu a zpět

Týdeník Rozhlas se k mé radosti stal mediálním partnerem spolupráce mezi Zastoupením hlavního města Prahy v Bruselu, zvaného ve zkratce Pražský dům, a soutěže ve vysílání Českého rozhlasu 2 – Praha. Smyslem následujících řádek je proto objasnit, v jaké souvislosti, pro koho, kdy, jak a proč je soutěž pořádána – a zároveň představit Pražský dům, protože si to nepochybně zaslouží. A jelikož při psaní mimoděk rekapituluji rozhlasové události posledních dvaceti měsíců, budu postupovat „deníkovou metodou“.

Říjen 2007 – prolog

Pražský dům na Avenue Palmerston – minimálně do července 2009 „dobrá adresa“ bruselského studia Českého rozhlasuNa poradě vedení Českého rozhlasu hovoří generální ředitel Václav Kasík o tom, že je třeba se dobře a včas připravit na vysílání a služby Českého rozhlasu během českého předsednictví v Radě ministrů Evropské unie. Žádá, aby byl ke zvládnutí této záležitosti vytvořen napříč vysílacími stanicemi i podpůrnými divizemi Projektový tým a pověřuje autora tohoto článku rolí jeho koordinátora. Činnost se jeví jako zajímavá a slibná už proto, že je čas na její zvládnutí, dá se pracovat průběžně, v klidu a s jasnou cílovou vizí.

Nejprve je nutné definovat, o co vlastně půjde. Brzy je zřejmé, že se bude jednat o přípravu a následnou realizaci ve dvou rovinách či spíše větvích. Český rozhlas musí během doby, kdy se v Bruselu bude vše zásadní rozhodovat pod českou taktovkou, navýšit počet svých pracovníků, a ti by měli získat alespoň na dobu předsednictví vhodné zázemí. Kromě toho nás čeká spolupráce s partnerskými rozhlasovými stanicemi po celé Evropě, sdruženými v Evropské vysílací unii, protože budou od nás v období od ledna do června 2009 očekávat a požadovat služby takzvaného host broadcastera neboli, otrocky přeloženo, hostitelského vysílatele. Tedy zajištění technologických i organizačních podmínek pro svou práci během celé řady ministerských jednání po celé České republice, včetně ostře sledovaného setkání s Barackem Obamou anebo různých mezikontinentálních summitů.

Listopad 2007 – Bruselská obhlídka

Shodou okolností jsme s programovým ředitelem Českého rozhlasu, kolegou Richardem Medkem, přesně na den po roce opět v Bruselu... Koncem listopadu 2006 nás tam, spolu se šéfem rozhlasového vysílání do zahraničí Miroslavem Krupičkou, pozval Evropský parlament, abychom poznali jeho veřejnou tvář i jeho zákulisí, a nyní již přijíždíme na služební cestu v rámci příprav na naše vlastní vysílání během předsednictví. Je obvyklé belgické počasí tohoto období – pošmourno až deštivo, nevlídno až lezavo. Ale lidé, s nimiž přicházíme do styku, nám to svou vstřícností naštěstí vynahrazují.

Máme jasný cíl. Zjistit na vlastní oči, co vlastně může zvládnout (a co již ne) stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu, kterým je toho času Vít Pohanka. Nedá moc práce si uvědomit, jak náročná je – profesně i lidsky – jeho mise. Den co den se v Evropské unii něco děje. A tak Vít s brašnou přes rameno doslova kmitá mezi jednotlivými institucemi a budovami. Vzhledem k tomu, že má navíc ještě na starosti i události v celém Beneluxu, nemůže při nejlepší vůli zvládnout víc, než podat aktuální informace o tom, co se právě odehrálo. Ale většinou už nemá čas a sílu – i když schopnosti by zde byly – zabývat se tím, proč se co stalo a jak nás, obyvatele této země, to dříve či později ovlivní. A tudíž, že by nás to mělo setsakramentsky zajímat.

Tak tedy dobrá, navýšíme bruselský tým dejme tomu o jednoho analytika, kterým se po následné poradě programového vedení stal redaktor ČRo 6 Ondřej Houska, a o reportéra s pohledem pod pokličku a na lidské příběhy, konkrétně Jana Křelinu z ČRo 2 – Praha. Jenomže, odkud budou vysílat delší pořady, které vyžadují patřičné zázemí, a kde také budou moci v klidu nejen stříhat natočený materiál, ale také se připravovat, promýšlet, kontaktovat, telefonovat?

Pražský dům byl postaven na sklonku devatenáctého století a po řadu generací jej obývala rodina zubařů, u níž se dávala ošetřovat vskutku elitní klientelaJdeme tedy nejprve do Českého domu, který si český stát pronajal na několik let (jinak to nešlo) s akcentem na dobu předsednictví, ale za účelem dlouhodobějšího využití i pro zástupce krajů, institucí a třeba i kulturního či turistického centra. Tam, v přímém sousedství s českou misí při Evropské unii, je však takříkajíc vyprodáno – všechny vhodné prostory, v nichž by šlo vybudovat studio, už používají diplomaté či úředníci. A tak se jdeme poradit na kávu přes ulici, kde jakoby mávnutím kouzelného proutku končí administrativní sektor a začíná čtvrť restaurací a zábavy, ne nadarmo přezdívaná Kongo, protože pořádně ožívá až za černočerné tmy. Kam se lze ještě s naší žádostí obrátit? Zastavujeme se v Evropském parlamentu. Šéfka tiskového odboru, ohnivě uhrančivá Karima Ben-Salah, nám ukazuje takzvaný vox box, debatní prostor pro média vybudovaný přímo v prostoru před jednacím sálem, který nabízí aktuální možnost „odchytu“ europoslanců, ale jen málo klidu na hovor, který by šel alespoň přiměřeně do hloubky a ke kořenu jevů. Na blízkém rušném náměstí sedáme proto do taxíku družného, upovídaného Alžířana a udáváme mu adresu: Avenue Palmerston, Pražský dům.

Sotva se vymotáme z euročtvrti, která prakticky v bruselském centru srovnala postupně, během několika desítek dekád od padesátých let minulého století do této doby, původní zástavbu ve prospěch kancelářských mrakodrapů, ocitáme se rázem v jiném světě. Pražský dům, jak se oficiálně říká Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu, se totiž nachází v nesmírně půvabném prostředí, kterému dodnes vévodí atmosféra ryzí člověčiny. Tomu, kdo neviděl, je užitečné to místo a onen dům popsat.

Trocha historie nikoho nezabije – Pražský dům

Budova se nachází mezi dvěma krásnými náměstími, Marie-Louise a Ambiorix. Ta tvoří spolu se samotnou Avenue Palmerston jeden parkový celek, harmonicky propojený systémem fontán a jezírek. Voda ostatně sehrávala v dějinách tohoto prostoru významnou „krajinotvornou“ roli. V historických mapách či na dobových rytinách najdete velké rybníky, jeden hned u někdejšího kardinálova zámku, a v knihách oceníte důmyslný systém čerpání vody, který zde existoval už od patnáctého století. Odjakživa zde bydlela bruselská elita, původně tedy šlechta a poté movité měšťanstvo. Domy jsou vysoké a úzké, s jasným půdorysem a členěním. Dole, pod schody, v suterénu bydlívalo služebnictvo. Ve zvýšeném přízemí, s majestátním výhledem po okolí, se nacházejí přijímací reprezentativní prostory, kterým lze jen stěží ublížit pojmenováním obývací pokoje, i když v podstatě tuto funkci dnes vesměs plní. Pak je první podlaží, kde žijí majitelé, a stoupá to vzhůru před místnosti pro hosty až po podkroví pro děti či chůvu nebo pokojskou.

Myslím, že nic nepřeženu konstatováním, že takzvaný Pražský dům patří v tomto výlučném prostředí k nejkrásnějším a že je nezbytné pražskému magistrátu poblahopřát k tomu, jak prozíravě jej před lety zakoupil. Dům byl postaven na sklonku devatenáctého století a po řadu generací jej obývala – a svou ordinaci v něm měla – rodina zubařů, u níž se dávala ošetřovat vskutku elitní klientela. Členy královské rodiny počínaje a vysokými úředníky Evropské unie konče. Těm ale doslova sklaplo ve chvíli, kdy jsme dům získali my, přesněji hlavní město naší republiky, jako sídlo jednání, výstav a prezentací.

Nacházíme zde rychle společnou řeč s přestaviteli této „pražské ambasády“, ředitelkou Lucií Čadilovou a jejím zástupcem Martinem Dubem. Po krátkém, ale hutném jednání nám rovnou ukazují jednu místnost, která je shodou okolností právě volná a může být využita jako prozatímní (či dlouhodobě funkční?) studio Českého rozhlasu. Odcházíme s oprávněnou nadějí, že je vše předběžně dohodnuto. Brusel se uchyluje do restaurací na mušle s hranolky, my odjíždíme na letiště.

Září 2008 – budování studia

Nové studio Českého rozhlasu v BruseluBěhem první poloviny loňského roku je v rámci rozhlasu i s magistrátem vše dořešeno a smluvně potvrzeno. Za více než rozumných podmínek bude mít od listopadu 2008 minimálně do července 2009 Český rozhlas v rámci Pražského domu k dispozici své vysílací a natáčecí studio, které budou střídavě využívat všichni tři, kteří toto veřejnoprávní médium dočasně v Bruselu zastoupí: kromě zmíněných Ondřeje Housky a Jana Křeliny také zbrusu nový zpravodaj Pavel Novák, který vystřídal Víta Pohanku, přesunutého do Washingtonu.

Nastává příhodná chvíle k vybavení a vybudování rozhlasového studia. Ředitel veškeré rozhlasové techniky Martin Zadražil pověřuje svého kolegu Petra Lehnerta, aby se s nezbytným technologickým „aparátem“ a s hrstkou spolupracovníků vypravil do Bruselu. Je nutno ověřit podmínky jak místní, tak v rovině propojení Brusel – Praha, a zařídit místnost tak, aby vyhovovala nejen moderátorům, ale také či především jejich očekávaným hostům, významným a zajímavým Čechům působícím v unijních strukturách. Dohromady jich v expertních týmech, poslaneckých poradních štábech a na jiných pozicích až k té nejvyšší, komisařské, prý působí takřka tisíc! Už brzy se mnozí z nich dostanou do vysílání Českého rozhlasu...

Leden až červen 2009 – Evropě to ozvučíme

Už od prosince 2008 je bruselský tým ve složení stálý zpravodaj – analytik – reportér na místě. Jistěže ne vždy pobývají v „hlavním městě Evropy“ všichni, smyslem je kombinovat jejich pobyty tak, aby ve vzájemné součinnosti zachytili a zmapovali důležité milníky našeho předsednictví. Nic není nadužíváno, stále se v rozhlase myslí na koncesionářské poplatky, za každou korunou ze zvláštního zúčtovacího střediska vidíme konkrétního člověka, který přispívá konkrétní měsíční částkou na veřejnoprávní službu, na naše vysílání...

A podle toho vše organizujeme. Dlužno říci, že s báječnou vstřícností ze strany vedení Pražského domu, který nám vychází vstříc, přestože má dost práce se zaučováním stážistů, příprav výstav a jejich vernisážemi, jakož i s přijímáním významných hostů jak z Česka, tak z bruselské administrativy. Prozatím (tyto řádky píšu v polovině května) se jen jednou stalo, že si takříkajíc „klekl“ počítač v našem bruselském studiu. Samosebou to bylo v neděli. Okamžitě se rozžhavily mobily na trase Brusel – Praha a zpět. Na dálku se diagnostikovalo, o co vlastně půjde, fundovaně zasahoval i moderátor, pro něhož technika dnes už nemůže a nesmí být španělskou vesnicí. A nakonec se v praxi, během jednoho dvou dnů, projeví evropské propojení.

Rozhlas nahlásí v Praze tamní poruchu zdejší pobočce počítačového výrobce. Ten podá zprávu do Bruselu s pokynem, ať se místní servisní technik vypraví do Pražského studia a proveden výměnu vadných dílů. Což se také stane, navíc v tempu, které prý v belgických poměrech nebývá běžné.

Červen 2009 aneb Z Prahy do Bruselu a zpět

Jak se české předsednictví blíží ke svému konci, vzniká na ose Český rozhlas 2 – Praha a Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu nápad ohledně dalšího střípku do mozaiky celkové spolupráce. Naše vysílání čeká letní období, pro něž je příznačné navýšení posluchačských soutěží, které mají mít veřejnoprávní úroveň i patřičnou odměnu pro vítěze. Co kdybychom do toho tentokrát zapojili Brusel?

Pražský dům souhlasí, a projekt je zanedlouho na světě. V čem spočívá? O tom se jistě – a možná nejednou, ale opakovaně – dočtete podrobněji na jiných stránkách Týdeníku Rozhlas. A tak jen v kostce. Absolutní vítěz této vědomostní rozhlasové soutěže bude – s partnerkou či partnerem – pozván na několik dnů v závěru června do Bruselu, kde se stane hostem tamního Pražského domu. Bude tam ubytován a reportér Českého rozhlasu mu umožní nahlédnout do institucí Evropské unie. Věřím, že se výherce nebude nudit ani ve volném čase, kdy se může – záleží na přesném termínu návštěvy – zúčastnit i závěrečné street party našeho předsednictví anebo i vernisáže výstavy o Emě Destinnové přímo v Pražském domě. A jsem si jist, že bude ochoten se alespoň minimálně podílet i na nákladech na tento prestižní výlet, byť jen v rovině stravování – alespoň pozná, jak to v EU chodí, protože tam přece každý žadatel o granty, podporu, zkrátka o peníze musí do společného pytle trochu přihodit, aby ujistil hlavního dárce, že má o věc skutečný zájem a že si jí považuje.

Takže, bon voyage!

Jiří Vejvoda, ředitel Českého rozhlasu 2 – Praha


Jaroslav Vanča
  Kde jsou, kde je máme?
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
  Jiří Barta
   Film pro ty, kteří si dokáží hrát

   Navštivte
 
   Z Prahy do Bruselu a zpět
   Téma