Číslo 31 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s filmovým režisérem.
Bohdanem Slámou. 

 

 

 

 

 

 

 
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Metafora je, když...

Je léto a já si jako každý rok touto dobou vzpomenu na školní prázdniny s knihou. Na rok co rok opakované čtení pod třešní, na dece u vody, v lese. Mnohem později jsem se kdesi dočetl, že „kniha není než klíč, jenž otvírá zámek našich vlastních snů“. Ano, tak to je. Trvám na tom, že televize, počítačové hry ani hudba ve sluchátkách takovým klíčem nejsou. Žijeme však s nimi, a tak sáhnout po knize je dnes pro mladé lidi určitě těžší než pro ty, kdo o takových lákadlech neměli ponětí.

Americký básník Walt Whitman napsal, že „aby existovali velcí básníci, musí existovat velcí čtenáři“. Jak se však člověk čtenářem stane?

Věřím, že by tomu mohla napomoci i škola. Těch, kdo v ní učí nejen o knihách, ale též mít knihy rád, není určitě málo. To je ten rozdíl, který čtenáře – ctitele knih – odlišuje od člověka gramotného. Přesto, obávám se v celkovém součtu tvoří takoví učitelé menšinu.  Nevím, jak se stalo, že české školství převážně pojímá literaturu jako dějepis kombinovaný s chemií. Mám na mysli toto: Dějiny – literární směry, autoři, díla. Pojmy, jména, data. Nepoplést Písně otroka s Písněmi večerními. A chemie v literatuře? Metonymie je, když... Epizeuxis znamená... A vědět, co je to sestina. Podobně kysličníky, aminokyseliny, dusičnany...

Vím, vzdělaný člověk by toto měl znát. Kde však ve všech výčtech a literární teorii zůstávají knihy samy? Seznam povinné literatury se k neštěstí těch, kdo by snad i chtěli číst, stává snůškou děl významných, ale pro žáky (studenty) přečasto nevhodných: Tu výběr neodpovídá jejich věku, tu literární zkušenosti. Výsledkem je, že mladý člověk pociťuje četbu jako cosi otravného. A ne dost na tom: Povinné referáty o četbě redukují literaturu na obsahy, dnes navíc běžně stahované z internetu. Toto je zvlášť potupné: Přijímáme, že kopie květin z obrazovky mohou nahradit dotek a vůni květiny skutečné.

Knihy však – alespoň poezii a krásnou literaturu – nelze „znát“. „Kniha musí být sekyrou na zmrzlé moře v nás,“ napsal Franz Kafka. A Artur Schopenhauer: „Myšlenky přenesené na papír nejsou nic víc než poutníkova stopa v písku; čtenář sice vidí cestu, kterou poutník šel, ale chce-li vědět, co cestou viděl, musí použít vlastní oči.“

Dá se takovému vidění ve škole naučit? Odpověď od katedry znám: V hodinách na to není čas. Přesto se velice přimlouvám, aby se v literatuře pod laskavým a poučeným vedením také četlo. O metafoře je možno napsat, že je to označení jednoho jevu pojmenováním jevu jiného, případně jejich srovnání či konfrontace na stejném základě. Anebo lze také číst: „Slepec klade svou bílou hůl, jako by měřil teplotu lidské netečnosti“... „Polštář je stálý rekonvalescent.“... „Žirafa je vinou své zvědavosti protáhlý kůň.“ (Ramón Gómez de la Serna v překladu Josefa Forbelského.)


  Jak to vidí Leo Pavlát                  Marné putování proti proudu času                    Itálie očekávaná i překvapující