V   t o m t o  č í s l e :
Mikuláš Rachlík
Jaromír Štětina
Zdeněk Velíšek

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 36 / 2007

 

Mikuláš Rachlík

Za nekonformnost se všude platí

Z hlučného a mohutného Říma vás vlak za hodinu vyveze do zcela svébytného krajinářského celku, kde jezera a pahorky mají přímo mýtické tvarosloví. Právě v takové krajině dnes žije čtyřiašedesátiletý český malíř Mikuláš Rachlík. Prostorný ateliér s výhledem do zahrady, na stěnách obrazy z právě dokončovaného cyklu Hlav, který má být v brzké době vystaven v Galerii Hüsstege v holandském Hertogenboschi. A nad pracovním stolem má malíř přišpendleno několik fotografií – svého otce, kapli sv. Kříže na Karlštejně a Rembrandtův portrét... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

   

  Optimalizováno pro MSIE 6.0