V   t o m t o  č í s l e :
Viktor Šlajchrt
Jaromír Štětina
Zdeněk Velíšek

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 32 / 2007

 

Viktor Šlajchrt

Na okraji umění vládne vzrušení

Kritik a esejista Viktor Šlajchrt se narodil v roce 1952 v Praze. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem (obory český jazyk a výtvarná výchova). Pracoval jako učitel, uklízeč v metru, později působil v Knižním velkoobchodě a v nakladatelství Odeon. Po roce 1989 se věnuje kulturní publicistice, od roku 1994 je redaktorem týdeníku Respekt. Vydal výbory ze své poezie (Pomalý pohyb, 1998) a publicistiky (Suroviny laskominy, 2000). Na letošní podzim chystá průřez svými kritickými texty z let 1992–2007 pod titulem Putování pomezím. Žije v Praze.. >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Pokorný  redaktoři: Milan Šefl, Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík
grafici: Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0