V   t o m t o  č í s l e :
Jan Schneider
Petr Koudelka
Petr Linhart

V   n o v é m  č í s l e  >>

číslo 14 / 2007

 Není k osedlání, kdo se volným cítí

Básník a textař, jihočeský rodák Jan Schneider pomáhal kultivovat českou populární hudbu šedesátých let jako spolutvůrce písniček Hříbě, Oh, baby, baby, Přines ten klíč, Tony a mnoha jiných. Byl na počátku kariéry Marty Kubišové a Václava Neckáře. Počátek normalizace však vnesl radikální změnu do jeho pracovního, ale i osobního života. „Po Bratislavské lyře, kde zazněla moje píseň, která se vůbec nelíbila pánům Bilakovi a Štrougalovi, jsem odjel s ženou stanovat do Třeboně na Ostende. Nakonec jsme se přesunuli ještě jižněji...“ Konkrétně do Mnichova, kde získal Jan Schneider místo v české redakci Rádia Svobodná Evropa. Svým drsnějším hlasem promlouval k posluchačům za železnou oponou a zároveň psal básně. V rádiu sdílel redakční stůl s písničkářem a dobrým přítelem Karlem Krylem. „Byl jsem u zrodu každé jeho písně, kterou v exilu složil. Někdy, když jsem tvořil nějaký zahraničně politický komentář, mě to rozptylovalo, ale většinou jsem Karla velmi rád poslouchal.“ Po návratu demokracie v listopadu roku 1989 se Jan Schneider s manželkou - také novinářkou vrátil domů. Místo stanu na Ostende se uchýlili do panelového domu, nedaleko třeboňského rybníka Svět, byť z opačného břehu... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0