Návrat na titulní stránku

číslo 14 / 2007

Televizní glosář


...Jana Svačiny

Trojí blýsknutí na časy

Lamentace nad neutěšenou úrovní původní dramatiky patří k evergreenům kritické reflexe obrazovky. Právě kvůli opakovaným tvůrčím selháním si zmínku zaslouží každý úspěšný pokus. V kontextu dnešního neutěšeného stavu programové nabídky České televize je paradoxní, že na lepší časy se v posledních týdnech zablýsklo hned několikrát.

Vahou sugestivní výpovědi, svou dramatičností zakotvenou v tématu se z obvyklé povrchnosti vymkl televizní film Swingtime (premiéra 25. 2.). Systematická snaha scenáristy Jana Drbohlava a režiséra Jaroslava Polišenského připomínat v  dramatické podobě dnešním divákům krátkozrace zapomínané zločiny komunistického režimu je jedním z mála vskutku veřejnoprávních dramaturgických projektů. V nejnovějším pokračování faktograficky vycházejícím z legendární estébácké provokace Kámen, kdy na falešné hranici poblíž Mariánských Lázní pozavírali desítky potenciálních emigrantů, se tvůrcům filmu podařilo sladit historickou pravdu s uměleckou fikcí individuálních osudů hrdinů. To vše v divácky vděčném žánru na pomezí psychologického a akčního dramatu.

Úplně odjinud byla výjimečnost černěhumorné hříčky Šťastní sebevrazi (4. 3.) scenáristy Miroslava Sovjáka a režiséra Igora Chauna. Lehkost parodie postavené na groteskním rozporu obsahu a formy - nejen ve vrstvení absurdně neúspěšných sebevražedných gagů, ale i v okázalé vnějškové věrnosti zažitému televiznímu pseudorealismu - je na obrazovce vzácným hostem. V kontextu zažité ubíjející doslovnosti a názornosti platí totéž o naznačené pointě pro všímavé: neodehrává se vzorový nemocniční happyend v Andělské Lhotě (poté, co hrdiny mine na jednokolejce v polích vlak na „vedlejší“ koleji) náhodou už na „onom světě“?

V dalším snímku, dvoudílném televizním filmu Boží pole s.r.o. (11. a 18. 3.), poznáme charismatického pilota velkých letadel, jenž se pohádá se zaměstnavatelem a odchází na Šumavu pomoci dávnému příteli a kolegovi zachránit roztomilé letišťátko před nepřízní osudu a úklady ziskuchtivých padouchů, chystajících se proměnit je v golfové hřiště. Připočteme-li další standardizované ingredience paranormálního světa telenovel (od sličných letušek přes fotogenická letadélka v ranní mlze až po tvrdého podnikatele s dobrým srdcem), nebyl důvod vyhlížet premiéru s přehnanými nadějemi. Přesto i on si pozornost zaslouží. Scenárista Karel Čabrádek a režisér Viktor Polesný „umějí“ i onu televizní pokleslou konfekci. Tentokrát se jim však podařilo stvořit divácky atraktivní, zároveň však vkusný a věrohodný obraz současného života. Možná tím pozoruhodnější, čím podobnější se zdá být všemu tomu nekonečnému šmíráckému hemžení karikatur na Letištích, v Ulicích a Ordinacích, a oč vzdálenější a profesionálně zvládnutější Boží pole s.r.o. ve skutečnosti je.

Autor je televizní publicista