V   t o m t o  č í s l e :
Prokop Voskovec
Zdeněk Velíšek
Helena Třeštíková

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 4 / 2007

 

 P r o k o p   V o s k o v e c

Z některých věcí je mi skutečně smutno

Básník a divadelník Prokop Voskovec se narodil 21. ledna 1942 v Praze. Jeho otcem byl překladatel JUDr. Prokop Voskovec, jeho strýcem Jiří Voskovec z Osvobozeného divadla. Absolvoval jedenáctiletku, studia dějin a teorie divadla na pražské Filosofické fakultě University Karlovy nedokončil. V 60. letech se věnoval divadlu, měl blízko k surrealistickému okruhu kolem Vratislava Effenbergera. Podepsal Chartu 77, v roce 1979 byl zbaven československého občanství a odešel do Francie, kde žije dodnes; jeho manželkou je malířka Vlasta Voskovcová. Píše poezii, je autorem esejů a překladů z francouzštiny. Před několika týdny vyšla v Edici současné české poezie jeho prvotina Hřbet knihy. Následující rozhovor je vůbec první, který Prokop Voskovec kdy tisku poskytl... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0