V   t o m t o  č í s l e :
Anna Fárová
Leo Pavlát
Rudolf Křesťan

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 3 / 2007

 

Anna Fárová

Anna Fárová: Muži a ženy mého života

Na sklonku minulého roku probíhala v pražské fotografické Galerii Langhans nezvyklá výstava. Představila profesionální život Anny Fárové, kunsthistoričky a teoretičky fotografie, která Čechům i světu objevila kromě jiných Drtikola a Sudka. Autoři výstavy, na kterou Anna Fárová poskytla fotografické ikony uplynulého století, rozkryli padesát let práce této úžasné ženy, která stála u prvních kroků většiny dnešních vynikajících českých fotografů. Dáma, která za rok a půl oslaví osmdesátiny, stále usilovně pracuje. Palec namožený od tvrdé propisky si chrání dlahou, protože nepíše na počítači, ale rukou. A za uplynulý rok napsala čtyři knihy... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0