číslo 13
vyšlo 20. 3. 2006

Andrej Krob
Jiřina Šiklová
Jindra Klímová

 

Nové číslo    Archiv 
   Nové číslo          Archiv   


 

  A n d r e j  K r o b

Nejtěžším úkolem je naučit herce nehrát

JOSEF MLEJNEK, foto Jarka Šnajberková 

Na rozhovoru pro Týdeník Rozhlas jsme se s Andrejem Krobem domlouvali už delší dobu. Poslední rok měl ovšem dvorní režisér dramatika Václava Havla obzvlášť napilno. Nebylo by bývalo těžké najít nějakou skulinku v jeho programu, ale pro rozhovor na delší dech je především nutné „oběť“ odchytit ve chvíli, kdy nikam nemusí spěchat. Krobovým posledním režijním opusem je inscenace hry Josefa Topola Sbohem, Sokrate v Klicperově divadle v Hradci Králové: předtím zde nastudoval Havlovo Pokoušení a Vyrozumění. Není třeba se vyptávat, proč zvolil právě tuto hru - polovina sedmdesátých let, nehybné dusno stabilizující se normalizace. Zhruba do stejné doby také spadá první Krobovo nastudování Havlovy Žebrácké opery. Koncem minulého roku měla premiéru v Žižkovském divadle v Krobově třetím nastudování s Divadlem Na tahu. Nakonec jsem se za Andrejem vydal tam. Což nakonec nebyl vůbec špatný nápad, protože z našeho rozhovoru vyplynulo, že je v Hradci vlastně doma. Ne jako doma, ale skutečně doma. >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  Optimalizováno pro MSIE 6.0