Číslo 3 / 2015.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s filmovou režisérkou.
Andreou Sedláčkovou.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Andrea Hanáčková, dokumentaristka

České „audio snapshots“ v projektu Euroradia

V roce 2014 si celá Evropa připomněla stoleté výročí zahájení první světové války. Výročí vyvolalo velké množství speciálních projektů, jejichž záštitu převzaly evropské rozhlasy, mezinárodní organizace i nezávislé produkční společnosti a občanské spolky. Princip drobných každodenních momentů, díky nimž se posluchačům zpřítomní nejen drastické, ale i bizarní, zábavné, poučné nebo dojemné příběhy první světové války – toto zadání nabídl projekt Euroradia svým členům z Evropské vysílací unie (EBU). Pod názvem Audio vignettes představil od února 2014 téměř tři desítky příspěvků z mnoha evropských zemí. Jako žánr byl zvolen audio snapshots propojující tradiční rozhlasový zvuk s jednoduchým vizuálním zpracováním. Pořady jsou zavěšeny na portálu vimeo, projekt má samostatné webové stránky, interaktivní mapu a zajištěnou propagaci po celé Evropě.
Dva české příspěvky v kontextu evropské auditivní spolupráce rozhodně nezapadnou. Dokudrama The Death Car Driver vytvořili autoři Bronislava Janečková a Petr Mančal na základě nedávného nálezu deníku řidiče Leopolda Lojky, který 28. června 1914 řídil auto s následníkem trůnu Ferdinandem d?Este v okamžiku atentátu (původní námět Stanislav Motl). Bohatá zvuková kompozice, dvojjazyčný scénář v češtině a němčině, strhující vylíčení několika krátkých okamžiků, které rozpoutaly první světovou válku. Zásadní okamžiky průběhu atentátu jsou prezentovány v ich formě. Krátké dokudrama nabízí učebnicový příklad reinterpretace velké historie skrze drobné příběhy anonymních lidí, kteří v konkrétním okamžiku mohli historii velmi zásadně ovlivnit.
Ars akustickou miniaturu na téma reinterpretace válečných událostí, útrap, ale také výzbroje a taktiky nabízí audiosnap Evy Blechové Pro patria mori. Sledujeme dva chlapce, kteří hrají válečnou počítačovou hru s tematikou bitvy u Verdunu (1916), vedou řeči o zabíjení střelbou, plynem, rozdrcení tankem. Druhá stopa sound designu (Ladislav Železný) je vytvořena z hlasových a zvukových variací na báseň Wilfreda Owena Dulce et decorum est. Zatímco Owen poeticky popisuje reálné hrůzy první světové války, chlapci u počítače vnímají o sto let později stejné události jen jako jakýsi historický rámec ke standardní počítačové „střílečce“. Na pokročilejší úrovni se zde mísí ars acustica a animace s cílem vyvolat především emoci a zprostředkovat poslechový zážitek. Audio snap shot Pro patria mori rezignoval na faktografickou přesnost a o samotné bitvě u Verdunu prozradil jen přibližné informace. Je ale přesnou ukázkou toho, co lze nazvat znovuprezentací historie a její aktuální proměny v kontextu nových médií.
Project Euroradia Europa 1914 – audiosnap shots dobře ukazuje rozdíly v pojetí současných podob rádia. V rozdílné úrovni jednotlivých příspěvků z členských zemí EBU je patrná nejen různá míra invence, ale i síla konvenčních rozhlasových žánrů oproti experimentům a technologické zdatnosti tvůrců. Záhadou je, proč celoevropský projekt postrádá v jednotlivých příspěvcích anglické titulky a proč nejsou u jednotlivých příspěvků scénáře, ideálně v příslušném jazyce a v angličtině.
Je nakonec příznačné, že rozsahem sice nevelkou, ale technologicky jednoznačně nejvyspělejší prezentaci válečných událostí let 1914–1918 připravil internetový portal The Guardian, respektive jeho audiosekce. Potvrzuje se tak trend, že uživatele přestává zajímat producent konkrétního pořadu, dokumentu nebo interaktivního dramatu. Zajímá ho dostupnost, obsah, zvuková a vizuální atraktivita a také přesah historických událostí směrem k jejich současné prezentaci.  Když dva se rádi mají...
  Dívejte se
 
  V ABC opět jiskří Osvobozené
  Navštivte
 
  Tobogan číslo 1000   
  Téma