Číslo 46 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s moderátorkou.
Jitkou Novotnou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kam kráčí rudé mládí

Dokument o naivitě, hlouposti, moudrosti a nepoučitelnosti je podtitul pořadu, který v předvečer pětadvacátého výročí sametové revoluce odvysílá Český rozhlas Dvojka (neděle 16. listopadu, 22.00). Snaží se odpovědět zejména na otázku, co na komunistické ideologii přitahuje část dnešní mladé generace.
Před pětadvaceti lety, na sklonku roku 1989, se v Československu zhroutil komunistický režim. Sametovou revoluci tehdy s nadšením vítala většina národa a lidé se těšili ze znovunabyté svobody. Stejně tak se komunismus zhroutil i v ostatních státech střední a východní Evropy. Jenže kdo by čekal, že se tato ideologie stane zapomenutou minulostí vhodnou tak leda do muzeí, spletl by se. Komunistickou stranu Československa nahradila Komunistická strana Čech a Moravy, která má své stabilní voličské jádro, jak ostatně dokazují pravidelné volební výsledky.

K pravověrným komunistům pozvolna přibývají další, mladší. A právě teď přichází doba, ve které komunistickou stranu volí i lidé, kteří se narodili až po roce 1989. Co je přitahuje k myšlenkám komunismu? Odpověď hledá dokument nazvaný Rudé mládí. K pravověrným komunistům pozvolna přibývají další, mladší. A právě teď přichází doba, ve které komunistickou stranu volí i lidé, kteří se narodili až po roce 1989. Co je přitahuje k myšlenkám komunismu? Odpověď hledá dokument nazvaný Rudé mládí.

K pravověrným komunistům ovšem pozvolna přibývají další, mladší. A právě teď přichází doba, ve které komunistickou stranu volí i lidé, kteří se narodili až po roce 1989. Co je přitahuje k myšlenkám komunismu? Vědí vůbec, jaká byla realita socialistického Československa? A dovedou si představit komunistické teze realizované v praxi? Právě tyto základní otázky si klade nový rozhlasový dokument nazvaný Rudé mládí.

Garsonku všem

Ondřej, Kateřina, Dalibor a dva mladíci, kteří se nepředstavili – to jsou hlavní postavy dokumentu, který autor těchto řádků natáčel převážně 1. máje 2014 u Křižíkovy fontány v Praze. Právě tam se každoročně scházejí příznivci KSČM a u stánku Komunistického svazu mládeže byla nejlepší příležitost potkat mladé komunisty.
Autentické rozhovory, doprovázené kulisou prvomájové manifestace, nabízejí hned několik různých pohledů. Od mladíka, který je jakýmsi komunistou-teoretikem-filozofem, přes dívku vidící v komunismu záruku sociální spravedlnosti až k mládenci, který komunismus vnímá jako naivní a nerealizovatelnou utopii. Do této celkem očekávané sestavy zajímavě zapadají ještě dva mladíci, kteří se brání nálepce příznivců komunismu, ovšem jak nakonec sami prozrazují, přitahují je především radikální názory a postoje. Zdánlivě krásná a mírumilovná slova o ideální budoucnosti, ve které lidé nebudou schraňovat majetek a nebudou si závidět, čelí otázkám neústupného reportéra, který se pídí po jejich podstatě a chce slyšet, jak by si mladí lidé představovali komunismus v praxi.
Pětadvacetiletá Kateřina nabízí toto řešení: „Měly by se určitě nastavit nějaké základní potřeby. Myslím si, že i když by nějaký člověk toužil po vile, tak bude určitě lepší, když bude žít v garsonce a ne pod mostem. Takže prostě udělat nějaký průměr, aby se nikdo neměl úplně špatně a někdo zase úplně dobře.“

Mrtvá myšlenka ožívá

Pramení tyto názory z naivity, nezkušenosti nebo je to jen příznak mládí? A budou tito mladí lidé smýšlet stejně i za deset nebo dvacet let? I na tuto otázku jsem hledal odpověď a našel ji u lidí, kteří byli kdysi také mladými nadšenými komunisty. Zvolil jsem tři významné umělecké osobnosti, které v roce 1948 spojoval rudý prapor revoluce. Ze starších dokumentů natočených s herečkami Vlastou Chramostovou a Jiřinou Švorcovou jsem vybral pasáže popisující jejich postoje ke komunistické myšlence a jejich postupné prozření, respektive neprozření. Trojici doplňuje rozhovor se spisovatelem a básníkem Pavlem Kohoutem, který ve svém životě prošel proměnou od prominentního komunistického literáta až k disidentovi a úhlavnímu nepříteli režimu.
Právě Pavel Kohout srozumitelně popisuje příčiny, které mladé lidi přivádějí ke komunistické myšlence, a současně upozorňuje na rizika a nebezpečí těchto lákadel. „Říká se, že kdo nebyl ve dvaceti komunista, neměl nikdy srdce, a kdo ve třiceti komunista zůstal, neměl nikdy mozek. To platí i dnes. Myslím si, že ta myšlenka sama o sobě je prostě mrtvá, ale není mrtvé to, co ji vždy znovu budí. Není mrtvé to, že demokracie má spoustu vad. Nemůže je nemít, protože demokracii tvoří lidé, jako jsme my, to znamená, že systém je takový, jaký společnost dovolí. Myslím, že vzdělaní mladí lidé, kteří se dnes stávají komunisty proto, že nemají životní zkušenost, na to přijdou. A ti, kteří na to nepřijdou, by stejně skončili v nějaké jiné extrémní straně,“ říká Pavel Kohout.

Dechovka i Plastici

Kontrastní rámec tomuto širokému spektru myšlenek, zkušeností a názorů tvoří výroky současných komunistických politiků, kteří buď odmítají odpovědnost za problematickou minulost totalitního režimu, anebo ho prezentují jako šťastné údobí spokojeného života milionů pracujících lidí. Záměrně pomíjejí nesvobodu a stále znovu opakují fráze o kapitalistické tyranii a výdobytcích socialismu.
Za zmínku stojí i hudební složka dokumentu Rudé mládí, která má hned několik rovin. Jednu z nich tvoří utahaná dechovka dokreslující atmosféru prvomájového mítinku, druhou oslavné skladby a písně evokující dobu padesátých let minulého století a třetí pak skupina The Plastic People of the Universe. Tato muzika funguje nejen jako ostrý rytmický kontrast, ale i jako ideový protipól zastupující vše, co komunistický totalitní režim v Československu potlačoval.

Jan Herget, autor dokumentu  Vyrovnat se s minulostí...
  Dívejte se 
 
  Fízl byl jako zlý duch
  Nalaďte si
 
  Kam kráčí rudé mládí   
  Téma